Op deze pagina worden alle initiatieven en projecten getoond die als doel hebben om IJburg mooier te maken. Ze variëren van ontluikende ideeën tot daadwerkelijk uitgevoerde projecten. Voer je ook een project uit, dan kan je het hier je mede-IJburgers laten weten.

Plaats een nieuw project
188 projecten

Sportieve activering jeugd en Sportstimulering IJburg

Op pleinen organiseren we sport- en spelactiviteiten voor jongeren. Deze activiteiten hebben als doe...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 updates

Burgerwetenschapsproject over houtverbranding!

CHARRED is een Nederlands burgerwetenschap project waar er onderzoek gedaan wordt naar vragen over h...

2 reacties

1 update

Een verbonden buurt

Je thuisvoelen, erbij horen en elkaar kennen zijn de sleutelbegrippen bij een verbonden buurt. Hier ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

1 update

15 jaar IJburg - Aan Tafel #2

In november 2017 wonen er 15 jaar mensen op IJburg. Een goed moment om te markeren. We stellen voor ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

10 reacties

1 update

Sportieve activering jeugd en Sportstimulering IJburg

Via sport en spel zetten we op de pleinen in op activering van jongeren. We bieden een gerichte route...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

2 updates

Ontmoeting tussen kwetsbare en krachtige bewoners

IJburg is een wijk met zowel krachtige als kwetsbare bewoners. Het versterken van de relatie tussen de vers...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

5 reacties

2 updates

Integrale aanpak Joris Ivensplein

De integrale aanpak van het Joris Ivenspleinstaat staat op de agenda sinds er in maart 2016, samen m...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

4 reacties

1 update

Groen in de buurt

Vergroening op IJburg is een blijvend thema. Het blauw van het water wordt door IJburgers gewaardeer...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

15 reacties

2 updates

BIZ Haven IJburg, de Parel van Amsterdam

Een BIZ (Bedrijven investeringszone) is een afgebakend (economisch) gebied zoals een winkelstraat of...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

1 update

Integratie van statushouders versterken

Verbonden buurten met een sterk sociaal weefsel is een doel voor IJburg, Zeeburgereiland en alle buu...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

10 reacties

1 update

Buurtknelpunten

IJburg wordt ervaren als prettige woonwijk. Dat wil niet zeggen dat er zich geen spanningen of knelp...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

4 reacties

1 update

Bespreekbaar en zichtbaar maken Seksuele en Gender Diversiteit

Op diverse manieren zichtbaar en bespreekbaar maken van diversiteit. Dit is een vervolg op het Regen...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

1 update

Blokaanpak

Verschillen in leefstijlen en leeftijden zorgen soms voor wrijving in een blok of in een buurt. Door...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

2 updates

Word wijkvrijwilliger van Vluchtelingenwerk Nederland

Als wijkvrijwilliger wordt je gekoppeld aan een vluchteling en onderhoud je gedurende een periode va...

Amsterdamse Aanpak Statushouders

Statushouders zijn vluchtelingen die de asielstatus hebben gekregen. De gemeente Amsterdam wil deze ...

Meetup 13A

Op de Daguerrestraat kavel 13A, is begin 2018, woningcorporatie de Alliantie met de bouw van tijdeli...

Tennishal op Rieteiland

Op Rieteiland Oost is gestart met de bouw van de  nieuwe hal van de Tennisvereniging IJburg. De bouwti...

Online buurtplatform IJburg (HalloIJburg.nl)

Continuering van de website www.HalloIJburg.nl

De website Hallo IJburg is een belangrijk middel om z...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 reactie

2 updates

Mountainbike parcours

Samenvatting stadsdeel Oost:

Het hier voorgestelde project kan niet precies op deze wijze komend jaa...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

20 reacties

2 updates

IJburgTV, ook in 2017!

IJburgTV is de lokale omroep van IJburg die geheel in het teken staat van IJburg. Nieuws, vereniging...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

9 reacties

2 updates

Positief opvoedklimaat

Kinderen groeien op in verschillende omgevingen; thuis, op school en in hun buurt. In deze omgevinge...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

3 reacties

2 updates

Online buurtplatforms

Het verder uitbouwen van de samenwerking tussen bewoners onderling en hun maatschappelijke partners,...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2018, maar niet opgenomen

5 reacties

Foto-expositie 'Wij zijn IJburg'

Een reeks van 18 foto's over IJburgers en hun IJburg-feeling. Fotograaf: Renata Chede

Behoud Boerderij op IJburg OP en voor IJburg

De Boerderij op IJburg is inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde op IJburg. Meer dan 500 bewoner...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2017, maar niet opgenomen

62 reacties

Minimawinkel op IJburg

De schuldenproblematiek in Amsterdam ligt gevoelig hoog en naar aanleiding hiervan is mijn idee ontst...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2017, maar niet opgenomen

10 reacties

Nieuwe velden voor voetbal- en hockeyclub

De wijkanalyse geeft duidelijk aan dat goed gekeken moet worden naar voorzieningen voor de opgroeien...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2017, maar niet opgenomen

29 reacties

IJtopia (jeugdcentrum)

Voortzetten van deze goedlopende en zeer waardevolle locatie voor jeugdwerk, met bijbehorende mogeli...

10 reacties

Samenwerken met de beheergroep website Hallo IJburg

De koppeling tussen de wensen van IJburgse bewoners zoals ‘gepost’ op Hallo IJburg en de Gebiedsagenda...

Opgenomen in gebiedsplan 2016

Aanpak Joris Ivensplein

De aanpak van het Joris Ivensplein is in volle gang. Samen met bewoners, ondernemers, de school en vastgoedeigenaren is een plan gemaakt om van het plein een mooie en veilige plek te maken, waar men k...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

5 reacties

2 updates

Trainingen over CO2-impact en klimaatverandering

In 2018 is in stadsdeel Oost een experiment gestart met het geven van trainingen aan organisaties, studenten en bewoners over CO2-impact en klimaatverandering. De training (volgens een Engels concept) i...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

3 updates

Sportopleidingen voor bewoners

De afdeling Sportstimulering biedt opleidingen aan waarin jongeren en volwassenen leren om zelfstandig sportactiviteiten voor de buurt te organiseren en te begeleiden. Het mes snijdt aan twee kanten: ...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 reacties

3 updates

Verbondenheid in de Sportheldenbuurt

De Sportheldenbuurt is een gloednieuwe buurt waar nog weinig verbondenheid is tussen bewoners en waar netwerken nog ontbreken. Er wordt gewerkt aan verschillende projecten om de verbinding in de buurt...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

5 reacties

5 updates

Toegang tot het water en gebruik van de oevers

Toegang tot het water en gebruik van de oevers zijn thema's die sterk leven op IJburg. Bewoners willen graag het water kunnen bereiken en gebruiken, aan het water verblijven, recreëren en spelen. In el...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

6 reacties

3 updates

Herinrichting oeverzone Steigereiland-Zuid

De oeverzone van Steigereiland-Zuid is de grasstrook op en langs de dijk, het talud en het water aan kant achter de bedrijfspanden, die nu vooral wordt gebruikt als hondenuitrenplek.

De bewoners van S...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

3 updates

Kunstwerk op IJburg

Meer kunst in de openbare ruimte is een veelgehoorde wens onder IJburgers. Dit project is het vervolg op het project dat in 2018 is gestart. Beoogde loatie is het Steigerpark.

Opgenomen in gebiedsplan 2019

7 reacties

3 updates

Een verbonden buurt - Lopend vuurtje

100 mensen, 100 dagen, 100 ontmoetingen. Amsterdam Oost telt 130.000 mensen, meer dan 100 nationaliteiten en 60.000 huishoudens! Het project Lopend Vuurtje nodigt 100 buurtbewoners uit om met elkaar te...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

Inrichting en gebruik van groene oevers IJburg

Uitvoeren van het project Groene Oevers IJburg. De eerste oeverzone die we gaan aanpakken, is die van Steigereiland Zuid. Het gaat hier met name om het creëren van aantrekkelijke verblijfsruimte op de...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Focus op de Jeugd

In 2019 gaan we onderzoeken in hoeverre het aanbod van activiteiten en voorzieningen voor de jeugd op IJburg aansluit bij de vraag.

Jongeren zelf krijgen hier een prominente rol in. Daarnaast streven ...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

2 updates

'Zo blijven wij gezond' light op IJburg

Stadsdeel Oost wil op IJburg een lightversie van het programma 'Zo blijven wij gezond' opzetten. In 2019 starten we met een project en introduceren wij dit thema bij diverse lokale professionals en be...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 updates

AutoMaatje

In Amsterdam Oost zitten veel mensen gedwongen thuis vanwege sociale of mobiliteitsproblemen. Dat kan leiden tot eenzaamheid. Het project AutoMaatje (gecoördineerd door Burennetwerk) helpt hen weer ond...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 updates

Locaties voor maatschappelijke activiteiten

Het aantal locaties waar maatschappelijke activiteiten kunnen plaatsvinden, is op IJburg gering. Ook voor jongerenactiviteiten is dit, vanwege de gedwongen verhuizing van het jongerencentrum, een aand...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

Mobiliteitsplan Zeeburgereiland en IJburg

Wonen op IJburg is populair. Met de toekomstige uitbreidingsplannen van IJburg en Zeeburgereiland van 10.000 woningen nu naar ruim 30.000 woningen in 2038 vraagt dit gebied nu en in de toekomst om een...

Groene en duurzame initiatieven

In samenspraak met bewoners zetten we vergroeningsprojecten op. Door de betrokkenheid van het gebiedsteam en door co-financiering kunnen deze projecten daadwerkelijk van de grond komen.

Duurzaamheid i...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

Tijdelijke invulling lege ruimtes gedurende bouwprojecten

Voorbeelden van activiteiten:
- Actieve betrokkenheid van IJburgers bij de ontwikkeling van het Strandeiland.
- Organisatie Meet Ups Zeeburgereiland in nauwe samenspraak met bewoners.
- Ondersteunen v...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

Programma Waterrecreatie en ecologie

Uitvoering van het programma Waterrecreatie en ecologie:

Het programma Waterrecreatie en ecologie IJburg en Zeeburgereiland is de basis voor verdere maatregelen in de komende jaren en voor het bewaken...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

Er zijn nog 143 meer projecten.Toon me de rest