Op deze pagina worden alle initiatieven en projecten getoond die als doel hebben om IJburg mooier te maken. Ze variëren van ontluikende ideeën tot daadwerkelijk uitgevoerde projecten. Voer je ook een project uit, dan kan je het hier je mede-IJburgers laten weten.

Plaats een nieuw project
288 projecten
sorteer op:  

Extra inzet op een duurzame invulling winkel en horeca voorraad op Zeeburgereiland en IJburg

Zeeburgereiland en IJburg ontwikkelen in rap tempo. Bestemmingsplannen worden voorbereid waarbij de input van economie een belangrijke rol speelt. Kennis over de winkelvoorraad, bedrijven, kantoren en...


Reageer 0 0

Extra inzet op een kwalitatieve ontwikkeling van de Pampuslaan

De Pampuslaan is met de komst van Centrumeiland nog in ontwikkeling. Samen met alle stakeholders in het gebied extra inzetten op de kwalitiet van hoogwaardige horeca en winkels in de Pampuslaan waar d...


Reageer 0 0

Jeugdcentrum/Jeugdbroedplaats/cultuureelcentrum

In de nieuw te bouwen wijk Centrumeiland moet ook een plek komen voor kinderen en jongeren (0-23) om elkaar te ontmoeten in de vrije tijd. Ongedwongen te leren, gestimuleerd te worden door medebewoner...


Reageer 0 0

Huis van de Wijk

De website www.huisvandewijk/halloIJburg.nl vormt een belangrijke communicatieschakel in het formele en informele netwerk rond zorg en welzijn. Doel is deze website verder te ontwikkelen en in te bedd...


Reageer 0 0

Bewonersnetwerk Zeeburgereiland

Het initiëren, stimuleren, maken en onderhouden van een netwerk tussen bewoners, ondernemers en
professionals in de nieuwe Sportheldenbuurt op Zeeburgereiland.


Reageer 0 0

Bedrijfsleven en (informele) zorg

Winkeliers en andere bedrijven dragen soms belangeloos bij aan de buurt. Mensen die zorg nodig hebben blijven langer thuis wonen en hebben dus in de buurt (informele) zorg nodig. Dit project houdt in ...


Reageer 0 0

Expeditie IJburg Rijker

De gemeente Amsterdam staat voor een grote opgave. Er moeten 5000 jongeren en statushouders opgevang...

1 reactie

1 update

Right about Home

Wij zijn op zoek naar mensen die interesse hebben in een drie daagse workshop over de vraag; wat is thuis?

In de gratis workshop werk je samen met theaterstudenten om je verhaal via film en taal te ver...

Een gezamenlijk PR plan van IJburgse cultuuraanbieders

Een aantal cultuuraanbieders van IJburg, waaronder de Flexbieb, Right About Now, Cultureel Centrum Ludo, Theater Vrijburcht, IJDIJD, Hallo IJburg en Theatraal IJburg hebben de afgelopen maanden de kopp...


Reageer 18 1

Cas Oorthuyskade groener!

Stenen, staal en beton. Dat is nu de Cas Oorthuyskade. Samen willen wij hem groener maken. Bomen, gr...


Reageer 17 0

#Werkenwerkt Statushouders en Jongeren

Na het succes van het Werkenwerkt programma van WhatsupIJburg i.s.m. met de winkeliersvereniging IJburg, waarin IJburgse jongeren werden gekoppeld aan ondernemers op IJburg is er nu een #werkenwerkt 2...


Reageer 2 0

REURING markt zorgt voor meer verbinding

De weekmarkt REURING, elke week van zaterdag 9-16u, brengt niet alleen levendigheid en gezelligheid ...


Reageer 4 0

First Public Sculpture proposed for future Ijburg Art Boulevard

We support the idea of creating an Art Boulevard of local public sculpture to inspire the community ...


Reageer 45 42

Fietsen voor lokale initiatieven

Meer fietsverkeer leidt tot een betere bereikbaarheid van Amsterdam en veiligere en gezondere schole...


Reageer 6 0

Ondersteuning Ondernemersverenigingen IJburg

Ondernemersverenigingen kunnen in 2018 gebruik maken van verschillende subsidieregelingen zoals gebiedsbrandring, economische stimulering, straatmanagement en andere ondernemers initiatieven.
Niet ve...


Reageer 0 0

BIZ Haven IJburg, de Parel van Amsterdam

Een BIZ (Bedrijven investeringszone) is een afgebakend (economisch) gebied zoals een winkelstraat of...


Reageer 1 0

Repair Cafe IJburg

Het Repair Cafe is een laagdrempelige sociale, creatieve ontmoetingsplaats waar buurtbewoners voor een kleine (vrijwillige) vergoeding kapotte spullen zelf (kunnen leren) repareren onder deskundige be...


Reageer 7 0

Parel van Amsterdam

Door promotie, bebording, beheer en toezicht verbeteren van de functie van de haven van IJburg ten aanzien van vindbaarheid, zichtbaarheid, het verkrijgen van meer passanten, gewenste charter (groepen...


Reageer 0 0

IJburgTV voor en door bewoners

IJburgTV is de lokale omroep van IJburg die geheel in het teken staat van IJburg. Nieuws, vereniging...


Reageer 4 0

Meer ruimte voor maatschappelijke activiteiten

De gemeente Amsterdam is ervoor verantwoordelijk dat er ruimtes zijn die gebruikt kunnen worden voor een basisaanbod van maatschappelijke activiteiten. Spreiding over het gebied is van belang en naast...


Reageer 3 0

Herinrichting leefruimte steigereiland zuid, groenstrook Cornelis Zillesenlaan zicht op zeeburgerbaai

De groenstrook achter in de C.Zillesenlaan is een zeer intensief gebruikt stukje groen waar veel buu...


Reageer 4 0

Afronding en uitvoering van het Ruimtelijk programma waterrecreatie

Met de ontwikkeling van het Ruimtelijk programma waterrecreatie IJburg wordt richting gegeven aan het gewenste recreatieve gebruik van het water bij IJburg. De uitvoering van het programma wordt primai...


Reageer 1 0

Recreatieve steiger IJburglaan / Paul Hufstraat

Ter verbetering van de bereikbaarheid over het water en ter versterking van recreatie aan het water, wordt langs de IJburglaan een drijvende steiger gerealiseerd. De steiger wordt voorzien van toegang...


Reageer 3 0

Handhaving waterrecreatie IJburg

In het zomerseizoen wordt intensief gerecreëerd op de wateren bij IJburg. Daarbij kunnen  risico’s en overlast ontstaan (snel varen, brugspringen, e.d.) Om de verschillende vormen van recreatie goed op e...


Reageer 2 0

Optimaliseren oevergebruik IJburg

Rond de groene oevers van IJburg spelen diverse vraagstukken met betrekking tot het gebruik en inrichting van de openbare ruimte. Onderzocht wordt op welke wijze het gebruik van de ruimte kan worden v...


Reageer 1 0

Blok voor Blok naar IJburg Energieneutraal in 2025

Door het organiseren van 7 meet-ups in 2018 wil Natuurlijk IJburg meer kennis bij de IJburgers brengen ten aanzien van de mogelijkheden om je huis of blok verder te verduurzamen. Elke meet-up heeft ee...


Reageer 8 0

Groen-moet-je-doen

Na de Ben van Meerendonkstraat wil het team van Natuurlijk IJburg graag nóg een straat vergroenen. We denken bijvoorbeeld aan de Marius Meijboomstraat, die parallel aan de Ben van Meerendonkstraat loop...


Reageer 7 0

Buurtgids verwelkomt alle nieuwe bewoners!

Een lokale gids zorgt ervoor dat nieuwe bewoners elkaar, de buurt, lokale ondernemers en buurtinitia...


Reageer 3 0

"Ga je nu weer mijn verhaal stelen"? de documentaire

Er is maar weinig voor nodig om in de goot te raken en je huis en sociale netwerken compleet te verliezen. De weg terug naar een gelukkig leven is vaak lang, eenzaam en gecompliceerd. 
Op IJburg zijn e...


Reageer 6 0

Unframed

Samen met MakersUnite en het IJburgcollege zullen we gaan werken aan het project ‘Unframed’; een bijzonder groeikunstwerk dat in het vroege voorjaar van 2018 tot leven zal komen.

UNFRAMED daagt alle dee...


Reageer 2 0

Beschermen dierenleven in het Diemerpark

Veel mensen genieten van de natuur, de vogels en de andere dieren in het Diemerpark. Om dat zo te ho...


Reageer 16 0

Bankjescollectief IJburg zaterdag 23 september 2017

Blok maar vast 23 september in je agenda. Dan organiseert BankjesCollectief weer een groot openluchtcafé op IJburg. Voor de tweede keer dit jaar moedigt BankjesCollectief iedereen op IJburg aan om de s...

15 jaar IJburg - Aan Tafel #2

In november 2017 wonen er 15 jaar mensen op IJburg. Een goed moment om te markeren. We stellen voor ...


Reageer 7 0

IJburg Schoon

Ergert u zich ook zo aan al dat afval op straat?

Sinds 2016 is een aantal actieve IJburgers, geïnspir...


Reageer 35 0

Bespreekbaar en zichtbaar maken Seksuele en Gender Diversiteit

Op diverse manieren zichtbaar maken en bespreekbaar maken van diversiteit. Dit is een vervolg op Reg...


Reageer 3 0

IJ-tje voor een karweitje

Een 'makkie-systeem' speciaal voor IJburgse vrijwilligers.
De sportclubs, verenigingen, buurtinitiatieven zoals de Flexbieb, mantelzorg, buurtfeesten.....worden allemaal gedragen door vrijwilligers. ...


Reageer 4 0

Buurtcamping IJburg

De Buurtcamping, die al in verschillende buurten in Amsterdam jaarlijks plaatsvindt, is uitgegroeid tot een evenement waar buurtbewoners het hele jaar naar uitkijken. Wat is de buurtcamping? Een park ...


Reageer 7 0

Film tegen pesten!

Ik ben op zoek naar een groepje mensen (m/v) die mij willen helpen met een project dat over pesten gaat. het doel van dit project is meer bezef te krijgen dat pesten echt niet cool is. zowel onder oud...

Armoede op IJburg, uitvoering aanbevelingen

Academie van de Stad gaat in 2017 Armoede(-achtergronden) onderzoeken op IJburg. Met name gericht op gezinnen met kinderen. De uitkomsten van de 1e fase van dit project zijn bepalend voor de invulling...


Reageer 2 0

Beter Leven Markt

Voorlichtingsmarkt (armoede en schulden), te organiseren in samenspraak met andere activiteiten/even...


Reageer 1 0

Afronding Oosterlicht

Oosterlicht is een samenwerkingsverband van Stichting Natuurlijk IJburg en Energie-coöperatief Zuiderlicht UA. Beide IJburg-colleges zijn inmiddels van samen totaal 1100 zonnepanelen en de basisscholen...


Reageer 3 0

Groen in de buurt

Vergroening op IJburg is een blijvend thema. Dit project is erop gericht in te kunnen spelen, gedure...


Reageer 13 0

Integrale aanpak Joris Ivensplein

De integrale aanpak van het Joris Ivenspleinstaat staat op de agenda sinds er in maart 2016, samen m...


Reageer 0 0

Verbeteren van de openbare ruimte in- en rond Blok 30 en het Brand Dirk Ochsenpark

Verschillende gebruikers (kinderen, jongeren, bewoners), de Olympusschool, de Vereniging van Eigenaren, bewoners aan het Brand Dirk Ochsenpark en de corporatie hebben belang bij verbetering van de ope...


Reageer 2 0

Oeverzones Steigereiland Zuid

De westelijke oeverstrook op Steigereiland Zuid is een brede groenstrook aan het water, direct zichtbaar aan de rechterzijde als men IJburg opkomt vanuit de stad. De oever is momenteel ingericht met gra...


Reageer 4 0
Er zijn nog 243 meer projecten.Toon me de rest