Op deze pagina worden alle initiatieven en projecten getoond die als doel hebben om IJburg mooier te maken. Ze variëren van ontluikende ideeën tot daadwerkelijk uitgevoerde projecten. Voer je ook een project uit, dan kan je het hier je mede-IJburgers laten weten.

Plaats een nieuw project
119 projecten

Foto-expositie 'Wij zijn IJburg'

Een reeks van 18 foto's over IJburgers en hun IJburg-feeling. Fotograaf: Renata Chede

Gezocht: Opa's, oma's en hun kleinkinderen voor Interview Kinderboekenweek

Alle opa's en oma's in IJburg opgelet:

In oktober 2016 is het weer Kinderboekenweek! Het thema dit j...

IJMove - film

IJMove is een project waarin we IJburgse jongeren van 12 tot 15 jaar samen met elkaar een film gaan ...

Sinterklaasintocht IJburg 2015

Dit jaar komt Sinterklaas op IJburg aan op zondag 22 november.

We hebben ook dit jaar weer veel vrijw...

1 reactie

Sinterklaasintocht IJburg 2014

Dit jaar komt Sinterklaas op IJburg aan op zaterdag 22 november. We hebben ook dit jaar weer veel vr...

1 update

Sinterklaascollecte 2014

Ook dit jaar zal er weer een collectie worden gehouden om geld in te zamelen voor de Sinterklaas-int...

Ring-Ring®

Ring-Ring® is een burgerinitiatief en start als pilot op IJburg samen met Stadsdeel-Oost en lokale on...

3 updates

Sinterklaasintocht IJburg 2013

Dit jaar komt Sinterklaas op IJburg aan op zaterdag 23 november. We hebben ook dit jaar weer veel vr

4 updates

Kunstgrasveld annex schaatsbaan op lege kavel 42 IJburg haven

Beste buurtbewoners,

Door middel van dit bericht vragen wij jullie steun voor de actie van 2 buurtki...

4 reacties

1 update

IJburg for Serious Request 2013

Beste IJburgers, De blaadjes vallen alweer van de bomen, dus de organisatie van IJburg for Serious Re...

Ik noem je naam - Allerzielen op IJburg

Net als in eerdere jaren organiseren we een mooie bijeenkomst voor ieder die zijn of haar overledene...

Aan Tafel

Zondag 9 juni vieren we het 10 jarig bestaan van IJburg. We gaan eten met familie, vrienden en buren...

1 update

Schilderijen maken op 9 juni (10 jaar IJburg, "Aan Tafel!"), direct veilen, en opbrengst naar goede doelen

Op 9 juni as. vieren we tussen 2 en 5 uur het 10-jarig bestaan van IJburg. Ik wil het volgende gaan ...

1 reactie

2 updates

Fietsroutes in kaart brengen

Dit project heeft tot doel om fietsroutes rondom IJburg in kaart te brengen. De meestgebruikte route...

Lees je blauw

Boeken voor alle IJburgse kinderen

In 2006 was er geen bibliotheek op IJburg. Er waren toen plannen van de OBA om in 2008 op het Centru...

Ontmoetingsplek voor bewoners: het Piet Hein Eek huis

De consortia schonken de eerste bewoners een ontmoetingsruimte voor bewonersinitiatief: het Piet Hei...

Kavel 50 Speel-struinterrein

In 2010 werd duidelijk dat kavel 50 voorlopig niet bebouwd zou worden. Een bewoner uit het aangrensen...

Bloemenbootjes

De brak liggende kavels op IJburg zijn een kans om tijdelijk dromen te realiseren. Daaom ben ik bezi...

1 reactie

Kerstmarkt

Op eens zijn ze ook in Nederland; de kerstmarkten. Maar in Amsterdam is het nog niet zo populair. Mi...

Samenwerken met de beheergroep website Hallo IJburg

De koppeling tussen de wensen van IJburgse bewoners zoals ‘gepost’ op Hallo IJburg en de Gebiedsagenda...

Opgenomen in gebiedsplan 2016

Herinrichting oeverzone Steigereiland-Zuid

De oeverzone van Steigereiland-Zuid is de grasstrook op en langs de dijk, het talud en het water aan kant achter de bedrijfspanden, die nu vooral wordt gebruikt als hondenuitrenplek.

De bewoners van S...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

3 updates

'Zo blijven wij gezond' light op IJburg

Stadsdeel Oost wil op IJburg een lightversie van het programma 'Zo blijven wij gezond' opzetten. In 2019 starten we met een project en introduceren wij dit thema bij diverse lokale professionals en be...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 updates

Participatie psychisch kwetsbare bewoners op IJburg vergroten

Onderzoek naar mogelijkheden om de participatie van bewoners met een psychische kwetsbaarheid op IJburg te verbeteren. Hiervoor gaan we in gesprek met onder meer Dynamo, GGD-wijkprofessionals, Mentrum...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

2 updates

Open sluizen - Onderzoek

De sluizen van IJburg vormen een bescherming tegen hoog water en scheidt het binnenwater van het buitenwater. In de praktijk blijkt dat het peil van het binnenwater en het buitenwater niet veel versch...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 update

Inzamelactie plastic verpakkingsafval voor unieke 3D print

Oproep voor IJburgers, verzamel van 20 oktober tot 21 december je plastic verpakkingsafval en spaar voor een unieke 3D print van gerecycled of biologisch afbreekbaar plastic.

Dit is een eenmalige acti...

Adopteer een stukje Spektakel op IJburg!


Op 17 augustus organiseren we de 10e editie van Spektakel op IJburg. Hèt jeugdtheaterfestival, dat niet meer weg te denken is van IJburg!

Met dit jaar extra veel aandacht voor tieners: met slacklinen, ...

Nu ook theaterlessen in Vrijburcht!

Jeugdtheaterschool TIJ komt naar je toe na de zomer! Op maandagmiddagen starten we met theaterlessen in theater Vrijburcht. Voor kinderen tussen 8 en 12 jaar oud zijn er 2 cursussen: Podiumbeesten en ...

IJburg voor Pampus: een festival voor en door IJburgers

IJburg voor Pampus is een festival dat plaats vindt op 7 juni in Café Restaurant Magnetico. Het is een buurtinitiatief voor en door IJburgers. Er is een open podium voor bewoners en ondernemers. Er kom...

club Boek & Film

Paaszaterdagavond 19 april start in de FlexBieb een nieuwe serie die met wat geluk uitgroeit tot een heuse club: 'Boek & Film'. Eens per maand op de zaterdagavond vertonen we een bijzondere boekverfilm...

Hardloopavond4daagse: De IJburg Marathon

Een hardloopavond4daagse, geïnspireerd door, en met dezelfde sfeer als, de reguliere avondvierdaagse. Vier avonden lang, van maandag 12 t/m donderdag 15 mei, worden er vier verschillende parcoursen van...

FIETS je BLIJ

Het project FIETS je Blij wil ervoor zorgen dat de route tussen het Diemerpark en de Molukkenstraat vrolijker, prettiger en veiliger wordt.

Samen met kunstenaars heb ik een voorstel gemaakt om de mees...

6 reacties

8 updates

Verbeteren van contact

We zoeken naar manieren om de leefomgeving op IJburg te verbeteren. Dit project kent een aantal werkzaamheden:
  • systematiseren van registreren van ervaringen
  • aanleggen van dossiers per blok, of per i...

9 updates

Waarborgen van gevarieerd aanbod (voor jongens en meisjes) op geschikte locaties

Na 1 januari volgt in overleg met Dynamo een programmatische opzet voor Youth side, met specifieke aandacht voor meidenactiviteiten.Dynamo komt in februari met de onderbouwing van de noodzaak voor een...

3 updates

Opzetten jongerencommunity-netwerk op IJburg

In een apart jongeren-activeringstraject-IJburg, gefinancierd door Ymere en de Alliantie wordt een programmalijn ontwikkeld . Er wordt toegewerkt naar een jongerencommunity, een zelforganiserende club...

8 updates

Adopteer een stukje Spektakel

Op zondag 25 augustus is de 9e editie van het Spektakel op IJburg, hèt familiefestival dat niet meer weg te denken is op IJburg. Helaas wordt het financieel moeilijker om het Spektakel te organiseren

Om...

Benutten en vergroten van de voordelen van een groot netwerk en van de kennis van eigenaren en huurders

Op een bijeenkomst in november 2012 is naast de ontwikkelingen per Vve gesproken over het thema : Energiebesparing door Hans Pol van Het energie Kenniscentrum.
 
Tevens is dankbaar gebruik gemaakt van ...

4 updates

Doorontwikkelen Haven IJburg

Het stadsdeel is voornemens een projectleider aan te stellen die de opdracht krijgt om korte- en lange termijn interventies uit te werken voor de doorontwikkeling van de haven en een start te maken me...

3 updates

Verkeersvrijwilligers gezocht voor de Avondvierdaagse IJburg

Wij van de Commissie Avondvierdaagse IJburg zijn alweer een tijdje bezig met de voorbereidingen van de Avondvierdaagse IJburg! De Avondvierdaagse is het komend jaar van maandag 2 t/m donderdag 5 juni ...

IJburgers mozaïeken poefjes als blijvende herinnering aan het 10 jarig bestaan van IJburg

Vanaf 1 april start in het kader van 10 jaar IJburg  een mozaïekproject.  Het stadsdeel heeft Cre-Art gevraagd om  met verschillende groepen bewoners, jong en oud, 5 betonnen ronde zitelementen te beklede...

Opzetten goed/draaiend overlegstructuur tussen professionals, ondernemers en bewoners (lokaal)

Eerste bijeenkomst belegd in december 2011: uitwisseling van contacten, programmapunten, visie en afspraken om samenwerking verder vorm te geven. Eerste opzet maken van programmatische aanpak van Jeug...

1 update

Activiteiten op IJburg vindbaar maken buiten IJburg door ontwikkelen online ‘Kalender’

In de eerste helft van 2013 moet helder worden of een opdracht zal worden verstrekt voor het ontwikkelen van online promotie voor activiteiten op IJburg en aan welke randvoorwaarden deze opdracht dan

1 update

Visuele identiteit (logo) voor IJburg ontwikkelen en gebruik op bord bij afrit van de A10

Visuele identiteit (logo) voor IJburg ontwikkelen en gebruik op bord bij afrit van de A10, door ondernemers en toepassen in de openbare ruimte.

In het eerste kwartaal van 2013 wordt een nieuwe visuele...

1 update

10 Jaar Leven op IJburg

21 november 2012 is het 10 jaar geleden dat de eerste sleutel is overhandigd aan de eerste IJburger. Tien jaar leven op IJburg is best bijzonder en dus iets om te vieren. Vanuit het stadsdeel willen we da...

1 reactie

1 update

Vragenlijst voor vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onmisbaar in Oost en verzetten bergen werk. Het stadsdeel vindt het belangrijk dat zij goede ondersteuning krijgen om hun werk goed te kunnen doen.

Diverse organisaties bieden cursu...

Sinterklaasintocht 2012

Dit jaar komt Sinterklaas op IJburg aan op zaterdag 24 november. We hebben weer veel vrijwilligers nodig om te zorgen dat alles goed verloopt. Help je mee? Bekijk het werk-overzicht
Er zijn nog 74 meer projecten.Toon me de rest