Op deze pagina worden alle initiatieven en projecten getoond die als doel hebben om IJburg mooier te maken. Ze variëren van ontluikende ideeën tot daadwerkelijk uitgevoerde projecten. Voer je ook een project uit, dan kan je het hier je mede-IJburgers laten weten.

Plaats een nieuw project
120 projecten

Nieuwbouwproject CPO Steigereiland

Leden nu welkom

Er komen kavels beschikbaar voor zelfbouw op Steigereiland. Wij zijn als enthousiaste groep op zoek ...

Enquete Local food punt IJburg

Ik wil op IJburg starten met de directe afname van producten van locale boeren.

Stap 1 = Behoeftenon...

1 update

Nieuwe velden voor voetbal- en hockeyclub

De wijkanalyse geeft duidelijk aan dat goed gekeken moet worden naar voorzieningen voor de opgroeien...

niet in gebiedsplan

29 reacties

Minimawinkel op IJburg

De schuldenproblematiek in Amsterdam ligt gevoelig hoog en naar aanleiding hiervan is mijn idee ontst...

niet in gebiedsplan

10 reacties

Mountainbike parcours

Samenvatting stadsdeel Oost:

Het hier voorgestelde project kan niet precies op deze wijze komend jaa...

in gebiedsplan

20 reacties

2 updates

Behoud Boerderij op IJburg OP en voor IJburg

De Boerderij op IJburg is inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde op IJburg. Meer dan 500 bewoner...

niet in gebiedsplan

62 reacties

Cursus beeldhouwen in steen

Zin in een cursus beeldhouwen in steen? Dat kan in het atelier op Zeeburgereiland. Er is plaats in d...

Online buurtplatform IJburg (HalloIJburg.nl)

Continuering van de website www.HalloIJburg.nl

De website Hallo IJburg is een belangrijk middel om zo...

in gebiedsplan

1 reactie

2 updates

Online buurtplatform Zeeburgereiland (oprichting van een buurtwebsite)

In de Sportheldenbuurt wonen steeds meer bewoners. Oprichting van een online buurtplatform kan bijdr...

in gebiedsplan

1 reactie

2 updates

Boerderij 2.0: algemene bouweisen

Er zijn drie eisen leidend voor de inrichting van het terrein en in de keuze voor bouwmaterialen:

1....

Boerderij 2.0: dierenweide, moestuin, speeltuin en speelbos

De dieren krijgen de ruimte op de kavel om te spelen, scharrelen en te ontdekken. De schapen, geiten...

Sportieve activering jeugd en Sportstimulering IJburg

Via sport en spel zetten we op de pleinen in op activering van jongeren. We bieden een gerichte route...

3 reacties

1 update

Een verbonden buurt

Je thuisvoelen, erbij horen en elkaar kennen zijn de sleutelbegrippen bij een verbonden buurt. Hier ...

3 reacties

Online buurtplatforms

Het verder uitbouwen van de samenwerking tussen bewoners onderling en hun maatschappelijke partners,...

5 reacties

Integratie van statushouders versterken

Verbonden buurten met een sterk sociaal weefsel is een doel voor IJburg, Zeeburgereiland en alle buu...

10 reacties

1 update

Buurtknelpunten

IJburg wordt ervaren als prettige woonwijk. Dat wil niet zeggen dat er zich geen spanningen of knelp...

4 reacties

1 update

Ontmoeting tussen kwetsbare en krachtige bewoners

IJburg is een wijk met zowel krachtige als kwetsbare bewoners. Het versterken van de relatie tussen de vers...

5 reacties

1 update

Blokaanpak

Verschillen in leefstijlen en leeftijden zorgen soms voor wrijving in een blok of in een buurt. Door...

2 reacties

2 updates

Integrale aanpak Joris Ivensplein

De integrale aanpak van het Joris Ivenspleinstaat staat op de agenda sinds er in maart 2016, samen m...

3 reacties

Groen in de buurt

Vergroening op IJburg is een blijvend thema. Het blauw van het water wordt door IJburgers gewaardeer...

14 reacties

1 update

Bespreekbaar en zichtbaar maken Seksuele en Gender Diversiteit

Op diverse manieren zichtbaar en bespreekbaar maken van diversiteit. Dit is een vervolg op het Regen...

3 reacties

1 update

IJburg Schoon

Ergert u zich ook zo aan al dat afval op straat? Sinds 2016 is een aantal actieve IJburgers, geïnspir...

57 reacties

2 updates

15 jaar IJburg - Aan Tafel #2

In november 2017 wonen er 15 jaar mensen op IJburg. Een goed moment om te markeren. We stellen voor ...

10 reacties

Beschermen dierenleven in het Diemerpark

Veel mensen genieten van de natuur, de vogels en de andere dieren in het Diemerpark. Om dat zo te ho...

18 reacties

Buurtgids verwelkomt alle nieuwe bewoners!

Een lokale gids zorgt ervoor dat nieuwe bewoners elkaar, de buurt, lokale ondernemers en buurtinitia...

3 reacties

Herinrichting leefruimte steigereiland zuid, groenstrook Cornelis Zillesenlaan zicht op zeeburgerbaai

De groenstrook achter in de C.Zillesenlaan is een zeer intensief gebruikt stukje groen waar veel buu...

5 reacties

BIZ Haven IJburg, de Parel van Amsterdam

Een BIZ (Bedrijven investeringszone) is een afgebakend (economisch) gebied zoals een winkelstraat of...

1 reactie

1 update

Fietsen voor lokale initiatieven

Meer fietsverkeer leidt tot een betere bereikbaarheid van Amsterdam en veiligere en gezondere schole...

6 reacties

First Public Sculpture proposed for future IJburg Art Boulevard

We support the idea of creating an Art Boulevard of local public sculpture to inspire the community ...

136 reacties

REURING markt zorgt voor meer verbinding

De weekmarkt REURING, elke week van zaterdag 9-16u, brengt niet alleen levendigheid en gezelligheid ...

5 reacties

Cas Oorthuyskade groener!

Stenen, staal en beton. Dat is nu de Cas Oorthuyskade. Samen willen wij hem groener maken. Bomen, gr...

26 reacties

Verbeteren en veiliger maken fietsroutes

Momenteel is het autoverkeer dominant over het fietsverkeer. Bij de meeste kruisingen met de IJburgl...

3 reacties

Tweerichtingsfietspad voor Winkelcentrum Ijburg

Een tweerichtingsfietspad aanleggen voor het winkelcentrum om de verkeerssituatie aan te passen aan ...

4 reacties

Bootcamp4U

Wij, Roel Fooij en Jonathan Pocorni, bieden wekelijks 2X een bootcamp van 1 uur aan waarbij en passa...

Veilige vaarroute rond IJburg

Bootjes moeten veilig om ons mooie IJburg kunnen varen. De vaarroutes zijn er, alleen is er 1 knelpu...


31 0

Good Callisthenics/Fitness Park/Place + Playground

I live on IJburg and we do not have outdoor sports places (with pull-up bars and other calisthenics ...

1 reactie

M&M SUP school voortbestaan op nieuwe strand IJburg

Sinds 2011 geeft M&M SUP stand up paddle lessen op IJburg. De eerste jaren vanuit een container in de...

17 reacties

Zwembad

Onze kinderen moeten kunnen leren zwemmen. Onze jeugd moet zijn energie kwijt kunnen. Onze ouderen m...


26 0

De Groene Loper van IJburg

IJburg is een eiland dat de komende tijd een enorme ontwikkeling doormaakt. Met de komst van het Cen...


141 1

Billboard voor Evenementen Fonds IJburg

In 2018 is het Evenementen Fonds IJburg opgericht. Om meer leden te werven willen we graag het billb...


1 0

IJtopia (jeugdcentrum)

Voortzetten van deze goedlopende en zeer waardevolle locatie voor jeugdwerk, met bijbehorende mogeli...

10 reacties

Positief opvoedklimaat

Kinderen groeien op in verschillende omgevingen; thuis, op school en in hun buurt. In deze omgevinge...

in gebiedsplan

3 reacties

2 updates

Deelgebruik rolstoelauto

Beste mede-IJburgers,

 

Ik heb voor mijn dochter een rolstoelauto. Voor haar dagelijkse ritten naar de dagbehandeling (Omega, ook op IJburg) of het logeerhuis, maakt ze gebruik van busvervoer.

De auto ...

1 update

Versterken van de recreatieve verbindingen op het water

Recreatieve verbindingen over het water van en naar Ijburg zijn nog onvoldoende ontwikkeld. In 2017 wordt ingezet op de aansluiting van IJburg op het regionale sloepennetwerk (www.sloepennetwerk.nl) en d...

in gebiedsplan

1 update

Vergroenen IJburg

Het vergroenen van IJburg aanmoedigen door; het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten, het actief benaderen van mensen, flyeren en het houden van spreekuren. Het betreft het informeren van IJburge...

in gebiedsplan

7 reacties

2 updates

Er zijn nog 75 meer projecten.Toon me de rest