Project in gebiedsplan 2019

IJburgse Aanpak #Werkenwerkt Statushouders en Jongeren (Fase 2)

Geplaatst op 29 oktober 2018, 08:43 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - IJburg en Zeeburgereiland
VOORLOPIG BESLUIT:
Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2019 - IJburg en Zeeburgereiland

ARGUMENTATIE:
Dit project is vorig jaar gestart en verloopt succesvol. WPI is zeer enthousiast en continuering is zeker wenselijk. Gezocht wordt naar mogelijkheden voor financiering.

Een vervolg op het succes van het Werkenwerkt-programma van WhatsupIJburg, waarin IJburgse jongeren werden gekoppeld aan ondernemers op IJburg. Door de statushouders en jongeren aan het werk te zetten hebben zij niet alleen een zinvolle dagbesteding maar leren zijn ook meteen de IJburgse ondernemers kennen en zo weer de IJburgse bewoners. Dit project stimuleert samenwerking tussen ondernemers op IJburg en schept kansen voor jongeren en statushouders op IJburg en Zeeburgereiland. Het geeft invulling aan de participatiedoelstelling voor statushouders en maakt deel uit van het maatschappelijk programma voor deze doelgroep. 

De focus ligt niet alleen op werk en ontplooiing in de skills als teamwork, communicatie, oplossingsgericht werken en conflictmanagement, maar ook op verbinding, leren van de taal en je welkom en onderdeel voelen in een community.

Toelichting

Na het succes van het Werkenwerktprogramma van WhatsupIJburg (Safoan Mokhtari) in samenwerking met Pien Thate (Biolicious) en het Winkelcentrum IJburg, waarin IJburgse jongeren werden gekoppeld aan ondernemers op IJburg, is er nu het project #werkenwerkt 2.0 'Statushouder, je bent welkom'. Dit programma richt zich op het verzorgen en onderhouden van werkplekken voor statushouder bij de ondernemers van IJburg. Dit project is opnieuw opgezet door Safoan Mokhtari en Pien Thate (Biolicious) waarbij de samenwerking wordt gezocht met de IJburgse Winkeliersvereniging en alle andere ondernemers en bedrijven op IJburg. Door de statushouders en jongeren aan het werk te zetten hebben zij niet alleen een zinvolle dagbesteding maar leren zij ook meteen de IJburgse ondernemers kennen en zo weer de IJburgse bewoners. Dit project stimuleert samenwerking tussen ondernemers op IJburg en schept kansen voor jongeren en statushouders op IJburg en Zeeburgereiland. Het geeft invulling aan de participatiedoelstelling voor statushouders en maakt deel uit van het maatschappelijk programma voor deze doelgroep. 

Toelichting:

In Fase 1 bestond voor een groot gedeelte uit gesprekken waarin de mogelijkheden binnen de wet voor het project steeds heldere contouren kreeg. Alle gesprekken hebben uiteindelijk geleidt tot gesprekken met de WPI waarin duidelijk werd dat deze samenwerking van essentieel belang kan zijn in het helpen van de statushouder aan werk. Hierin kunnen beide partijen elkaar heel goed aanvullen. De eerste stappen van deze pilot zijn gezet. Er is een ondernemers bijeenkomst geweest waarop vragen zijn beantwoordt. In Fase 1 zijn er al 5 plaatsingen bij verschillende ondernemers op IJburg gerealiseerd. 

Community
Graag willen we een brug te slaan tussen statushouders/studenten en de community (gemeenschap). Hierbij vinden we het belangrijk dat er inclusie en betrokkenheid  is met verschillende gemeenschappen. We willen faciliteren dat er connectie is met de gemeenschap. Denk hier aan de statushouders/studenten met bewoners, statushouders met winkeliers, jongeren met ondernemers, maar ook jonge studenten met andere jongeren.

Fase 2:

- Functieomschrijvingen ophalen ondernemers 

- Groep aangesloten ondernemers vergroten

- Plaatsing minimaal zeven statushouders

- Onderhouden contacten ondernemers waarbij statushouder is geplaatst

- Brug vormen tussen ondernemers en WPI

- Lokaal ophalen van vacatures

- Samen met WPI vacaturen en problemen oplossen

Thema’s waar de statushouders/studenten tijdens het programma aan werken zijn:

Werk
Stage
Dagbesteding

Eigenwaarde terugvinden

Bekrachtigen
Nuttig voelen
Taal leren
Onderdeel voelen van IJburg
Eigen expertise inzetten
Professionele houding
(Intrinsieke) Motivatie
Toekomst gericht 

Onderdeel worden van het nieuwe thuisland

Samenwerking:

WPI is vaste partner in dit project

De Ijburgse Aaanpak is aan het investeren in nieuwe samenwerkingen op IJburg. De contacten met winkeliers en ondernemers, die zich ook maatschappelijk willen inzetten op IJburg, zijn interessante sponsors en samenwerkingspartners voor WhatsupIJburg in de toekomst. Er zal met de verschillende nieuwe organisaties komend jaar worden gesproken om te kijken naar samenwerkingsverbanden. De Biolicious als trekker is een voorloper in het plaatsen van statushouders. Maar ook het Amadi Hotel, IGrec, Cana, Vrijburcht, Kitchen&Lounge Steigereiland, Cystine Hair Care en Merza hebben inmiddels een intentie verklaring werkplekken/stage/dagbesteding toegezegd voor de statushouders en studenten.

Thema’s
Stage / Werk / Dagbesteding
Identiteit
Verbinding met de wijk
Zinvolle laagdrempelig dagbesteding
Ondernemerschap
Coaching
Veiligheid / Overlast

 

Doelgroep
Volwassenen, Senioren
Gewenst resultaat 
Statushouders en jongeren hebben een dagbesteding en leren tegelijkertijd de IJburgse ondernemers en bewoners kennen.
Statushouders kunnen door te werken sneller de Nederlandse taal leren en zo sneller integreren op IJburg en onderdeel worden van de IJburgse Community.

De IJburgse Aanpak kende in Fase 1 al meer dan 5 plaatstingen i.s.m .klantmamagers en Jobhunters van WPI Gemeente Amsterdam.
Idee
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling 
Ondernemers vervullen een sociale functie (?)
Deel dit:
Laatste 2 projectupdates Toon alle 3 projectupdates

Maureen Linthout

Project afgerond

Project is uitgevoerd in 2019.
0
Open de update in eigen pagina

Safoan Mokhtari

Project afgerond

In 2019 heeft het #werkenwerkt een vervolg gekregen en zijn er wederom meerdere plaatsingen gerealiseerd mbt Statushouders en ondernemers. #werkenwerkt organiseerde in 2019 het begeleiden naar werk van jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt. Jongeren met etnische afkomst kunnen soms moeilijk erge... lees meer
0
Open de update in eigen pagina
Laatste 5 reacties Toon alle 12 reacties

Mireille de Ruiter

do 29 november 2018 09:33
Ja: Heel mooi project! Juist in je eigen 'backyard' kun je veel bereiken. Lokale werkplekken zijn vaak duurzaam. Ook een perfecte veilige instap-baan voor wie nog niet zoveel aankan. De rest is hierboven al heel goed verwoord!

Yasmin Kaddour

do 29 november 2018 10:08
Ja

Julie Rosebud

do 29 november 2018 10:13
Ja: Ja mooi project. Hoop natuurlijk dat deze jonge mensen dan ook in hun buurt kunnen blijven wonen in de toekomst, als ze dat willen. Investeren in buurtbinding en het recht op zelfbeschikking is goud waard!

Timara van Leeuwaarde

do 29 november 2018 12:40
Ja: Naar mijn mening is het een heel mooi project. Van vrijwilligers tot ketenpartners zet iedereen zich in voor dit project. Samen met Pien van Biolicious heb ik al wat plaatsingen mogen realiseren bij verschillende werkgevers. Ik ben ontzettend trots om onderdeel te zijn van dit project.

Jeske Rutgers

do 29 november 2018 14:13
Ja: Alle activiteiten samen rondom Set zijn van belang voor integratie.
Werk is daar zeker een belangrijk onderdeel