Persoon

Maureen Linthout

Gebiedscoordinator Stadsdeel Oost
Wie is Maureen?
Bij IJburg en het eiland Zeeburg ben ik sinds augustus 2010 betrokken als gebiedscoordinator namens stadsdeel Oost.
De droom van Maureen
IJburg ontwikkelt zich door de kracht van de mensen die hier zijn komen wonen. Er zijn geen ingeslete paden, er bestaat hier geen 'ja maar dat kan niet, want wij doen dat hier al jaren zo of zo...' Er is heel veel ruimte voor initiatiefkracht van bewoners en ondernemers. Ijburg is niet af, maar dat is ook het kenmerk van een levende stad, zeker van een stad als Amsterdam.
Mijn expertise
Van veel onderwerpen die op IJburg spelen weet ik in grote lijnen hoe het er mee staat, en meestal weet ik wie er meer van weet of hoe je daar achter kunt komen.
Ik leg verbindingen en probeer kansen te zien en te verzilveren voor doorontwikkeling van IJburg.
Mijn mogelijkheden
Het stadsdeel heeft de ambitie om de opgave van Ijburg te kennen en daar preciezer op in te spelen. Als gebiedscoordinator voor het stadsdeel is mijn opdracht om het overzicht te bewaren over de dingen die op IJburg spelen en de betrokken partijen en dat waar nodig te verbinden met de mensen en middelen van het stadsdeel.
Twitter @linthout
LinkedIN Maureen Linthout
Projecten waaraan Maureen bijdraagt

Tijdelijke invulling lege ruimtes gedurende bouwprojecten

Voorbeelden van activiteiten:
- Actieve betrokkenheid van IJburgers bij de ontwikkeling van het Stra...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

Buurtverbinding IJburg

Werken aan buurtverbinding op IJburg op verschillende manieren, waaronder:

- Blokaanpak: Daar waar s...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

Meer ruimte voor maatschappelijke activiteiten

De gemeente Amsterdam zorgt voor ruimtes voor een basisaanbod van maatschappelijke activiteiten. Ver...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

1 update

Integrale aanpak Joris Ivensplein

De integrale aanpak van het Joris Ivenspleinstaat staat op de agenda sinds er in maart 2016, samen m...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

4 reacties

1 update

Jeugdcentrum/Jeugdbroedplaats/Cultuureel centrum

In de nieuw te bouwen wijk Centrumeiland onderzoeken we of een plek kunnen ontwikkelen voor kinderen...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

1 update

Bewonersnetwerk Zeeburgereiland

We initiëren, stimuleren, maken en onderhouden een netwerk tussen bewoners, ondernemers en professiona...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

1 update

15 jaar IJburg - Aan Tafel #2

In november 2017 wonen er 15 jaar mensen op IJburg. Een goed moment om te markeren. We stellen voor ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

10 reacties

1 update

Ontmoeting tussen kwetsbare en krachtige bewoners

IJburg is een wijk met zowel krachtige als kwetsbare bewoners. Het versterken van de relatie tussen de vers...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

5 reacties

2 updates

IJtopia (jeugdcentrum)

Voortzetten van deze goedlopende en zeer waardevolle locatie voor jeugdwerk, met bijbehorende mogeli...

10 reacties

Gebiedsontwikkeling IJburg 1e fase

Samenvatting

In alle delen van IJburg wordt gewerkt aan de ontwikkeling van kavels die nog onbebouwd...

Opgenomen in gebiedsplan 2017