Leuk dat je wilt deelnemen. Zou je svp eerst willen inloggen of aanmelden
Project in gebiedsplan 2020
Idee

Vernieuwing Diemerpark

Geplaatst op 28 oktober 2019, 13:36 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2020 - IJburg en Zeeburgereiland
VOORLOPIG BESLUIT:
Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2020 - IJburg en Zeeburgereiland

We gaan in samenspraak met partners, gebruikers en bewoners de plannen voor het Diemerpark concretiseren en mogelijk maken. We bouwen voort op het manifest en gaan in werkvormen zoals ateliers meer de diepte in. Bestaande initiatieven, bijvoorbeeld voor de natuurspeeltuin en voor aanpassingen in het hondenuitlaatgebied, worden in dit ontwerpproces meegenomen.
We sluiten aan op de stedelijke ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de studie naar de Koppen van de Scheggen, zodat het Diemerpark een prachtig park blijft in het steeds drukker wordende Amsterdam.
Voor de uitvoering van een integraal plan zullen ook stedelijke of andere budgetten gevonden moeten worden.

Belangrijke onderdelen van de vernieuwing zijn: versterken van de natuur, uitbreiding sportvelden, verkeers- en parkeermaatregelen, clubhuis voor beide sportverenigingen, honden in het park, verkeersveiligheid, openbare verlichting en verlichting sportvelden, natuurspeeltuin en duurzaam landschap. In de nieuwe visie op het park dient ook rekening te worden gehouden met eventuele toekomstige ruimteclaims en functies.

Gewenst resultaat 
- Opstellen startbesluit vernieuwing Diemerpark, inclusief een voorlopig schetsontwerp, financiering en planning.
- Inventariseren en uitvoeren kortetermijnmaatregelen voor het park.
Deel dit:
1 projectupdate

Maureen Linthout

Project achter op planning

 

De uitvoering van de vernieuwing Diemerpark heeft door Corona een andere invulling gekregen en ook vertraging opgelopen. Na 2 goed bezochte life bijeenkomsten over natuurwaarden in de ARK zone en  over de Heuvel en hondenuitlaatgebieden, moest de 3e bijeenkomst over sport online plaatsvinden. Er z...

lees meer
0
Open de update in eigen pagina
1 reactie

Marinus Knulst

di 17 december 2019 14:59
Als deelnemer aan de consentgesprekken in 2017 sluit ik me graag aan bij het concretiseren van de plannen voor het Diemerpark.