Project in gebiedsplan 2018

Bewonersnetwerk Zeeburgereiland

Geplaatst op 13 oktober 2017, 13:49 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2018 - IJburg en Zeeburgereiland

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2018 - IJburg en Zeeburgereiland

ARGUMENTATIE:
Uitbreiding van capaciteit als gevolg van vergroting van het bewoonde gebied is een structurele opgave, die tijdelijk uit het gebiedsplan gedekt kan worden.

We initiëren, stimuleren, maken en onderhouden een netwerk tussen bewoners, ondernemers en professionals in de nieuwe Sportheldenbuurt op Zeeburgereiland. Onderdeel daarvan is de Theo Koomenbuurt, die in 2018 zal worden opgeleverd. Dit moment wordt feestelijk gemakeerd met een verbindend evenement dat bewoners, Alliantie en gemeente gezamenlijk organiseren.

Gewenst resultaat Netwerk bewoners, ondernemers en professionals.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Financiële dekking:
  • Gebiedsbudget: 20.000,00 - Inzet nodig vanwege uitbreiding gebied. Vorig jaar bekostigd uit bestemmingsreserve. Er is (nog) geen structureel budget beschikbaar om deze inzet te bekostigen. Financiering uit gebiedsplan vanwege overgangssituatie.
  • Stedelijk: 10.000,00 - Statushoudersbudget stadsdelen, in verband met groot aantal statushouders gehuisvest in recent opgeleverde sociale huurwoningen sportheldenbuurt.
  • Stadsdeel: 2.500,00 - Bijdrage in de organisatie van markering oplevering Theo Koomenbuurt uit bewonersinitiatief of maatschappelijk initiatief. Bedrag is indicatief en nader te bapalen op basis van plan vanuit de buurt en cofinanciering door Alliantie en rve Grond en Ontwikkeling.

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

1 project-update

Ellen Weers

26-sep-2018 08:37
Project volgens planning

Dit is work in progress; werk in uitvoering. In samenwerking met maatschappelijke partners en bewoners worden aanknopingspunten voor samenwerking tussen allerlei verschillende partners gezocht. Zo ontstaan intussen groeiende netwerken over thema’s als groen, duurzaamheid, kunst en cultuur en een inc Lees meer
0

Open de update in eigen pagina
3 reacties

Maureen Linthout

Ja
31-okt-2017 12:47

Ellen Weers

ja
20-nov-2017 17:08

Fred Scheepmaker

Ook in het najaar van 2018 is verder gebouwd aan het ontwikkelen van netwerken in de deze in opbouw zijnde wijk. Met ambtenaren, diverse maatschappelijke organisaties en bewoners wordt gesproken over diverse thema’s die leven op Zeeburgereiland, en bijeenkomsten georganiseerd. Ook in 2019 zal dit z’ Lees meer
1-feb-2019 10:19
Wil je reageren? Meld je dan aan.