Persoon

Fred Scheepmaker

Gebiedsmakelaar IJburg en Zeeburgereiland
Organisaties waaraan Fred verbonden is

Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost

Projecten uitgevoerd door Fred

Tijdelijke invulling lege ruimtes gedurende bouwprojecten

Voorbeelden van activiteiten:
- Actieve betrokkenheid van IJburgers bij de ontwikkeling van het Stra...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Buurtcamping IJburg

De Buurtcamping, die al in verschillende buurten in Amsterdam jaarlijks plaatsvindt, is uitgegroeid ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

9 reacties

3 updates

Een verbonden buurt

Je thuisvoelen, erbij horen en elkaar kennen zijn de sleutelbegrippen bij een verbonden buurt. Hier ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

1 update

Jeugdcentrum/Jeugdbroedplaats/Cultuureel centrum

In de nieuw te bouwen wijk Centrumeiland onderzoeken we of een plek kunnen ontwikkelen voor kinderen...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

1 update

Toegang tot het water en gebruik van de oevers

Toegang tot het water en gebruik van de oevers zijn thema's die sterk leven op IJburg. Bewoners will...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

6 reacties

3 updates

Kunstwerk op IJburg

Meer kunst in de openbare ruimte is een veel gehoorde wens onder IJburgers. Tegelijk is kunst in de ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

2 updates

Een gezamenlijk PR plan van IJburgse cultuuraanbieders

Een aantal cultuuraanbieders van IJburg, waaronder de Flexbieb, Right About Now, Cultureel Centrum L...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

27 reacties

1 update

Groen in de buurt

Vergroening op IJburg is een blijvend thema. Het blauw van het water wordt door IJburgers gewaardeer...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

15 reacties

2 updates

Integrale aanpak Joris Ivensplein

De integrale aanpak van het Joris Ivenspleinstaat staat op de agenda sinds er in maart 2016, samen m...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

4 reacties

1 update

Blokaanpak

Verschillen in leefstijlen en leeftijden zorgen soms voor wrijving in een blok of in een buurt. Door...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

2 updates

Verkeersveiligheid IJburglaan - onderzoek

De IJburglaan wordt door veel fietsende verkeersdeelnemers op IJburg als onveilig ervaren. Met name vo...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

14 reacties

2 updates

Nico Jessekade - Omvorming van het groen

In 2017 zal NUON groot infrastructureel werk in het kader van de stadsverwarming gaan uitvoeren op I...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 reactie

2 updates

Joris Ivensplein; Verbeteren verlichting Piet Zwarthof

Tijdens de placemaking in 2016 gaven bewoners aan dat het Piet Zwarthof als schemerdonker wordt erva...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Joris Ivensplein; Ontmoeting en Verblijfskwaliteit

De huidige inrichting van het Joris Ivensplein wordt door bewoners niet ervaren als uitnodigend om e...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 reactie

2 updates

Joris Ivensplein; Speelpleinen verbeteren

Sinds de placegame van maart 2016 is het verbeteren van de school- en speelpleinen een belangrijk it...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 update

Groen in de buurt

Vergroening op IJburg is een blijvend actueel onderwerp. Dit project is erop gericht in te kunnen sp...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Blok 37: Vergroenen, verbeteren semi openbare ruimte

Blok 37 kenmerkt zich door verschillende leefstijlen en de daarbij voor IJburg kenmerkende spanninge...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 reactie

2 updates

Sport en spelactiviteiten op pleinen (rondom vakanties)

Het bieden van activiteiten op plekken waar tijdens piekmomenten, zoals in de zomer of rond de jaarw...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 reacties

2 updates

Kunst en Cultuur als middel voor verbinding in de wijk

Sociale samenhang in het gebied komt mede tot stand door gezamenlijke culturele activiteiten te onde...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 reactie

2 updates

Sociale interventies bij spanningen

Verschillen in leefstijlen en leeftijden zorgen voor wrijving in de buurt. Door middel van intervent...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Joris Ivensplein; Relatie tussen plein en winkelcentrum versterken

Sinds de placegame in maart 2016 zijn verschillende wensen, ideeën en projecten naar voren gekomen die ...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 reactie

2 updates

Joris Ivensplein; Verkeersveiligheid op en rond het plein

De verkeersveiligheid voor verschillende gebruikers op het plein en in de straten eromheen is naar v...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Designstrip IJburg; een onderzoek naar de mogelijkheden voor ontwikkeling

De Designstrip is een brede groenstrook aan het water, direct zichtbaar aan de rechterzijde als men ...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Blok 30 (rondom de Olympusschool): Verbetering Openbare Ruimte

De dynamiek binnen en rond blok 30 (het blok waarin de Olympusschool zich bevindt) kenmerkt zich doo...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 reactie

2 updates

Beeldenboulevard IJburg

In samenwerking met Art Zuid, International Sculpture Route Amsterdam, is een plan ontwikkeld om ach...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 reacties

2 updates

Bekijk Fred Scheepmaker ook in

Zeeburgereiland

Zeeburgereiland