Prioriteit

Veilig en prettig samenleven (2018)

Op grote delen van IJburg wordt heel prettig gewoond. In sommige sterk gemengde blokken is het samenleven voor veel bewoners een uitdaging als gevolg van botsende leefstijlen of vanwege het feit dat mensen met bepaalde problematiek hetzelfde complex bewonen als andere bewoners. IJburg is een jonge wijk, waardoor nog niet in alle buurten een sterk sociaal weefsel bestaat. Het leefbaar maken en houden van deze buurten en soms ook het oplossen van inpandige problematiek en spanningen tussen bewoners vraagt forse inspanning van alle partners, waaronder bewoners, stadsdeel, corporaties, welzijnsorganisatie en politie. Ook inzet op preventie rondom aspecten van veiligheid maakt hier deel van uit.

Steeds vaker komt het verzoek van bewoners op IJburg om meer te vergroenen. Soms gecombineerd met een andere inrichting, zodat de geluidsoverlast van spelende kinderen afneemt. Er is ook de wens om van schoolpleinen buurtpleinen te maken, meer vergroend, voorzien van sport- en speelaanleidingen en waar nodig met aanpassingen rond verkeersveiligheid.

De projecten in deze prioriteit bouwen in grote lijnen voort op de projecten uit het gebiedsplan 2017. Nieuw en tegelijk een focuspunt dit jaar is de maatregel ‘Dialoog en Verbinding’. Daaronder zijn verschillende samenwerkingsprojecten met partners uit het gebied ondergebracht. Deze projecten beogen alle bij te dragen aan het meer bekendheid met en begrip voor elkaar, ondanks verschillen die er zijn tussen leefstijlen en leeftijden.
Doelstellingen
  • Blokaanpak
  • Dialoog en Verbinding
  • Dialoog en Verbinding
  • Groener IJburg
  • Integrale aanpak Joris Ivensplein (en omgeving)
  • Randen ijburg beter benutten
  • Wrijving in blokken en buurten verminderen
Uitgevoerde projecten bij deze prioriteit (14)

Blokaanpak

Verschillen in leefstijlen en leeftijden zorgen soms voor wrijving in een blok of in een buurt. Door...

in gebiedsplan

2 reacties

2 updates

Bespreekbaar en zichtbaar maken Seksuele en Gender Diversiteit

Op diverse manieren zichtbaar en bespreekbaar maken van diversiteit. Dit is een vervolg op het Regen...

in gebiedsplan

3 reacties

1 update

Buurtknelpunten

IJburg wordt ervaren als prettige woonwijk. Dat wil niet zeggen dat er zich geen spanningen of knelp...

in gebiedsplan

4 reacties

1 update

Integratie van statushouders versterken

Verbonden buurten met een sterk sociaal weefsel is een doel voor IJburg, Zeeburgereiland en alle buu...

in gebiedsplan

10 reacties

1 update

#Werkenwerkt Statushouders en Jongeren

Na het succes van het Werkenwerkt programma van WhatsupIJburg in samenwerking met met de winkeliersv...

in gebiedsplan

3 reacties

2 updates

Afvalscheiden met de Buurt

Op IJburg wordt opvallend weinig afval gescheiden aangeboden. Doel is actief het betrekken van bewon...

in gebiedsplan

2 updates

Groen in de buurt

Vergroening op IJburg is een blijvend thema. Het blauw van het water wordt door IJburgers gewaardeer...

in gebiedsplan

15 reacties

2 updates

Verbeteren van de openbare ruimte in- en rond Blok 30 en het Brand Dirk Ochsenpark

Verschillende gebruikers (kinderen, jongeren, bewoners), de Olympusschool, de Vereniging van Eigenar...

in gebiedsplan

2 reacties

2 updates

Integrale aanpak Joris Ivensplein

De integrale aanpak van het Joris Ivenspleinstaat staat op de agenda sinds er in maart 2016, samen m...

in gebiedsplan

4 reacties

1 update

Ontmoeting tussen kwetsbare en krachtige bewoners

IJburg is een wijk met zowel krachtige als kwetsbare bewoners. Het versterken van de relatie tussen de vers...

in gebiedsplan

5 reacties

2 updates

Een gezamenlijk PR plan van IJburgse cultuuraanbieders

Een aantal cultuuraanbieders van IJburg, waaronder de Flexbieb, Right About Now, Cultureel Centrum L...

in gebiedsplan

27 reacties

1 update

Buurtcamping IJburg

De Buurtcamping, die al in verschillende buurten in Amsterdam jaarlijks plaatsvindt, is uitgegroeid ...

in gebiedsplan

9 reacties

3 updates

Een verbonden buurt

Je thuisvoelen, erbij horen en elkaar kennen zijn de sleutelbegrippen bij een verbonden buurt. Hier ...

in gebiedsplan

3 reacties

1 update

IJburg Schoon

Ergert u zich ook zo aan al dat afval op straat? Sinds 2016 is een aantal actieve IJburgers, geïnspir...

in gebiedsplan

56 reacties

5 updates