127 updates bij projecten in Gebiedsplan 2017 - IJburg en Zeeburgereiland

Project-update bij Bewegwijzering haven

28 augustus 2018, 10:11 uur, door Jillard Keijzer
Project afgerond
De gemeente heeft nieuwe bewegwijzeringspijlen naar "haven" en "strand" aangebracht op diverse fietswegwijzerpalen op IJburg. Ook is er een nieuwe bewegwijzeringspaal voor voetgangers geplaatst bij de

Project-update bij Zeepkistjesgesprekken

30 januari 2018, 22:02 uur, door Safoan Mokhtari
Project volgens planning
Project is in de laatste fase! 90 procent van de interviews zijn opgenomen en zitten al in de montage. De sfeerbeelden resteren nog. Inmiddels wordt er al gewerkt aan het programma en locatie voor de

Project-update bij Effectmeting en waardenbepaling

30 januari 2018, 17:51 uur, door Ellen Weers
Project niet gerealiseerd
Natuurlijk IJburg heeft ervoor gekozen om op een andere manier de waarde van projecten concreet te maken. Er is niet gekozen voor waardebepaling van een ander maatschappelijk project.

Project-update bij Online buurtplatform IJburg (HalloIJburg.nl)

30 januari 2018, 17:48 uur, door Ellen Weers
Project volgens planning
Zie eerdere update -onveranderd-

Project-update bij Integratie Statushouders, studenten en de wijk

30 januari 2018, 17:46 uur, door Ellen Weers
Project volgens planning
Op IJburg is op verschillende manieren aandacht voor de nieuwe Amsterdammers in de wijk. Een grote groep wordt medio mei 2018 verwacht in de wijk. Ism het bewonersnetwerk IJDIJD zijn bewoners gestimul

Project-update bij Buurtnetwerk Zeeburgereiland activeren

30 januari 2018, 17:40 uur, door Ellen Weers
Project volgens planning
De Meetup Zeeburgereiland werkt heeft een doorstart gemaakt in 2017 ; deze informatie en netwerkavonden worden nu ism bewoners voorbereid en sluiten thematisch en organisatorisch steeds meer aan op de

Project-update bij Online buurtplatform Zeeburgereiland (oprichting van een buurtwebsite)

30 januari 2018, 17:34 uur, door Ellen Weers
Project volgens planning
De website wordt steeds meer gebruikt voor het delen van informatie over de buurt. In 2018 zal het gebruik verder worden gestimuleerd

Project-update bij Verenigen ondernemers Haveneiland Oost

30 januari 2018, 17:27 uur, door Marcia van der Hart
Project achter op planning
Door wisselingen van winkels en vastgoedeigenaren aan de Pampuslaan is het verenigen van partijen vertraagd. In 2018 wordt dit project voortgezet.

Project-update bij Promotie IJburg bord A10

30 januari 2018, 17:24 uur, door Marcia van der Hart
Project afgerond
In het afgelopen jaar zijn diverse evenementen op IJburg via het bord aan de A10 gecommuniceerd. Er is voor het komende jaar veel animo door initiatiefnemers getoond om ook in 2018 de promotie van I

Project-update bij Van Schoolplein naar buurtplein

30 januari 2018, 16:07 uur, door Maureen Linthout
Anders
Om het schoolplein van de Neptunus te kunnen opknappen en herinrichten is een aanvraag gedaan bij de stedelijke subsidieregeling Impuls Amsterdamse Schoolpleinen. De aanvraag is niet gehonoreerd. Verv

Project-update bij Boerderij op IJburg

30 januari 2018, 15:03 uur, door Maureen Linthout
Project afgerond
De boerderij is verhuisd en volop aan het inhuizen op de nieuwe locatie. Ga dat zien !

Project-update bij OLDTIMERS

30 januari 2018, 15:01 uur, door Maureen Linthout
Project afgerond
De voorstelling is op de planken geweest op verschillende locaties.

Project-update bij Ontwerp jouw toekomst

30 januari 2018, 14:59 uur, door Maureen Linthout
Anders
Dit project is nog niet gerealiseerd, maar misschien lukt het in 2018.

Project-update bij Veilig op de fiets van en naar IJburg

30 januari 2018, 14:53 uur, door Maureen Linthout
Project achter op planning
Het voornemen om belijning aan te brengen langs een aantal fietsroutes kon nog niet worden uitgevoerd vanwege het weer. Maar het staat op de rol, en wordt zodra het weer het toelaat uitgevoerd.

Project-update bij Fietsverbinding Zeeburgereiland en Oostelijk Havengebied

30 januari 2018, 14:50 uur, door Maureen Linthout
Anders
Afwegingen over een mogelijke fietsverbinding maken deel uit van de mobiliteitsstudie die de gemeente Amsterdam momenteel uitvoert voor de bereikbaarheid van de Oostvleugel van Amsterdam.

Project-update bij Verbeteren gebruik bestaande accommodaties op IJburg 1e fase

30 januari 2018, 14:46 uur, door Maureen Linthout
Anders
Er zijn flinke stappen gezet. Er ligt een accommodatieplan voor Oost en voor Ijburg wordt gewerkt aan een goede spreiding van accommodaties over het hele gebied. Feitelijk is dit geen project, maar ee

Project-update bij Pedja's Task Force

30 januari 2018, 14:34 uur, door Maureen Linthout
Project afgerond
Zie update 12 september.

Project-update bij Waterrecreatie IJburg - in gesprek met de buurt

30 januari 2018, 11:19 uur, door John Roozendaal
Anders
De afronding van het Ruimtelijk programma Waterrecreatie IJburg is vertraagd. Het gesprek met de buurt zal in 2018 plaatsvinden.

Project-update bij Toegang tot het water - onderzoek

30 januari 2018, 11:17 uur, door John Roozendaal
Anders
Het onderzoek is afgerond en afgestemd met het bestuur. De feitelijke uitvoering loopt achter op de planning.

Project-update bij Jaarlijkse promotie acties t.b.v. sportstimulering

30 januari 2018, 11:11 uur, door Jeroen van Dalen
Project afgerond
Resultaat: 23 september heeft tijdens burendag de beweegmarkt plaatsgevonden. Dit was een geslaagd evenement. Gedurende dag zijn er rond de 250 bezoekers geweest en zijn er activiteiten georganiseerd

Project-update bij Sportstimulering IJburg

30 januari 2018, 11:09 uur, door Jeroen van Dalen
Project volgens planning
1. Het opzetten van structureel en laagdrempelig dansaanbod, met name voor meiden; Resultaat: er zijn op acht scholen op IJburg kennismakingslessen gegeven en op drie scholen een naschoolse ac

Project-update bij Toekomst van het Diemerpark

29 januari 2018, 17:30 uur, door Pam Roos ten Barge
Project volgens planning
De laatste twee maanden van 2017 heeft stadsdeel Oost met belanghebbenden een proces doorlopen over de inrichting en het gebruik van het Diemerpark. Hierbij is gebruik gemaakt van de consent-methode.

Project-update bij Toekomst van het Diemerpark

29 januari 2018, 17:29 uur, door Pam Roos ten Barge
De laatste twee maanden van 2017 heeft stadsdeel Oost met belanghebbenden een proces doorlopen over de inrichting en het gebruik van het Diemerpark. Hierbij is gebruik gemaakt van de consent-methode.

Project-update bij Straat-Tori Festival

29 januari 2018, 15:56 uur, door Maureen Linthout
Project afgerond
De Straat-Tories zijn over IJburg getrokken en hebben verschillende verhalen verteld en op de planken gebracht.

Project-update bij Mountainbike parcours

29 januari 2018, 15:53 uur, door Maureen Linthout
Project niet gerealiseerd
Zie update van 7 september.

Project-update bij Ontwikkelen Zeeburgereiland

29 januari 2018, 15:52 uur, door Maureen Linthout
Project volgens planning
Project omvat veel verschillende deelprojecten. Over de gehele linie loopt project volgens planning.

Project-update bij Verkeersveiligheid IJburglaan - onderzoek

29 januari 2018, 13:56 uur, door Fred Scheepmaker
Project afgerond
In de zomer is gestart met het onderzoek, uitgevoerd door mensen van 'Starters for Communities'. Scholen, ouders, verkeersouders, verkeersambassadeurs, individuele bewoners, ondernemers aan de IJburgl

Project-update bij Sport en spelactiviteiten op pleinen (rondom vakanties)

29 januari 2018, 13:53 uur, door Fred Scheepmaker
Project afgerond
In de zomerperiode zijn door Dynamo verschillende sport en spelactiviteiten georganiseerd op de pleinen van IJburg.

Project-update bij Sociale interventies bij spanningen

29 januari 2018, 13:52 uur, door Fred Scheepmaker
Project afgerond
Projecten die zijn uitgevoerd op basis van dit budget zijn in 2017 uitgevoerd in blok 37 i.s.m. bewoners, VVE en de Alliantie en in blok 1 (Steigerhof) i.s.m. bewoners, VVE, Rochdale en Inkr8.

Project-update bij Kunst en Cultuur als middel voor verbinding in de wijk

29 januari 2018, 13:50 uur, door Fred Scheepmaker
Right About Now is in 2017 in staat gesteld om kunst en cultuur -projecten uit te voeren op IJburg, o.a. gericht op jongeren en senioren.
Er zijn nog 97 meer berichten.Toon me de rest