Project in gebiedsplan 2020

Buurtverbinding IJburg

Geplaatst op 28 oktober 2019, 13:57 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2020 - IJburg en Zeeburgereiland
VOORLOPIG BESLUIT:
Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2020 - IJburg en Zeeburgereiland

Werken aan buurtverbinding op IJburg op verschillende manieren, waaronder:

- Blokaanpak: Daar waar samenleven in een dichtbebouwd gebied leidt tot conflicten tussen bewoners, verkennen we met betrokkenen welke maatregelen hier verbetering in zouden kunnen brengen. Waar mogelijk voeren we die gezamenlijk uit.

- Integrale aanpak Joris Ivensplein: Voortzetten van de meerjarige, integrale aanpak voor het Joris Ivensplein en omgeving. Aanleiding voor dit project was: overlast door jongeren, de karige inrichting en het gebrek aan activiteiten op het plein. Het doel is om het plein te ontwikkelen tot een levendig en multifunctioneel stadsplein. In 2020 wordt de herinrichting van het speelplein afgerond en stemmen we met onze partners af welke opgaven er nog liggen en hoe iedereen daaraan kan bijdragen.

- We ondersteunen verschillende bewonersnetwerken.

- Doorstarten en verankeren van het Fonds IJburg, dat als doel heeft reguliere evenementen op IJburg financiële stabiliteit te bieden.

Toelichting

Achtergrond Integrale aanpak Joris Ivensplein: De aanpak van het Joris Ivenspleinstaat staat op de agenda sinds er in maart 2016, samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden een placemaking game is gespeeld met het plein als onderwerp. Alle stakeholders hebben eigen ideeën en belangen. Om van deze plek echt een fijne ontmoetingsplek te maken is het belangrijk te kijken hoe partijen elkaar kunnen versterken door waar mogelijk een samenwerking aan te gaan.

Samen met bewoners, ondernemers, de school en vastgoedeigenaren is een plan gemaakt om van het plein een mooie en veilige plek te maken, waar men kan spelen, verblijven en ontmoeten. Zo wordt het plein geschikt voor buurtgerichte evenementen die bijdragen aan de leefbaarheid en sociale cohesie. Ook andere partners zoals vve’s, woningcorporaties en de winkeliersvereniging zetten zich in.

In de afgelopen twee jaar is een begin gemaakt met de herinrichting van het plein: er zijn groenbakken aangebracht en het kleuterschoolplein bij de Neptunusschool is vernieuwd. In 2019 heeft het JIP Collectief allerlei activiteiten op het plein georganiseerd en is begonnen met de realisatie van een natuurspeeltuin op het plein.

Idee
Deel dit:
1 projectupdate

Maureen Linthout

Project achter op planning

De Natuurspeeltuin op het Joris Ivensplein is opgeleverd en een prachtige toevoeging voor het plein en de buurt. Er wordt nog een peutertoestel toegevoegd. Door corona heeft een feestelijke opening helaas nog niet plaatsgevonden. De intensieve integrale aanpak wordt losgelaten. uiteraard zal er wel ...

lees meer
0
Open de update in eigen pagina