Leuk dat je wilt deelnemen. Zou je svp eerst willen inloggen of aanmelden
Projectvoorstel voor gebiedsplan 2019
Idee

Versterken kwaliteiten en gebruik van het Diemerpark

Geplaatst op 23 november 2018, 20:26 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - IJburg en Zeeburgereiland

VOORLOPIG BESLUIT

Dit project wordt niet voorgedragen voor het concept Gebiedsplan 2019 - IJburg en Zeeburgereiland


ARGUMENTATIE:
is al een bestaand project en dekking via stedelijke begroting 2019 geregeld

Door de ontwikkeling van IJburg is het Diemerpark een populair stadspark geworden: de voormalige vuilstortplaats is ontwikkeld tot een bijzonder park met een hoge natuurwaarde. Nu het park intensief wordt gebruikt, blijkt het lastig om de verschillende bezoekersgroepen, die soms conflicterende belangen hebben, allemaal voldoende ruimte te bieden.

Stadsdeel Oost is in gesprek gegaan met gebruikers van het park en andere belanghebbenden over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat de kwaliteit van dit unieke Diemerpark gewaarborgd blijft en dat er genoeg ruimte is voor alle gebruikers?

Het resultaat is een manifest met drie kernpunten. Het eerste kernpunt betreft de wens om de natuur en natuurbeleving van het Diemerpark zo veel mogelijk te beschermen. Het tweede kernpunt heeft betrekking op het sportpark en de vraag om te voorzien in (extra) veldsport-accommodatie op IJburg. In het derde kernpunt wordt het belang om de (verkeers)veiligheid goed te waarborgen aangehaald.

Toelichting

In de begroting voor 2019 is een voorbereidingskrediet opgenomen, gericht op de uitwerking van deze kernpunten. Komende jaren wordt bekeken hoe de kwaliteiten van het Diemerpark kunnen worden benadrukt en hoe we het gebruik ervan in goede banen kunnen leiden.

Het park is aangelegd op een vervuilde (ingepakte) ondergrond. Dat stelt beperkingen aan de gebruiksmogelijkheden en aan de inrichting. Bij beplanting en plannen moet hiermee rekening worden gehouden. 

Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Groen in de buurt (?)
Deel dit:
11 reacties

Edial Dekker

Nee: Er worden een paar kernpunten geformuleerd die tegenstrijdig kunnen zijn. Op zich kan dat, maar dan moet helderder worden gesteld wat precies de bedoeling is.
ma 26 november 2018 21:29

Rob Baars

Nee: Helemaal eens met reactie van Dick. De afgelopen jaren heeft het groen alle klappen opgevangen van de toegenomen sport- en recreatiedruk en gebrek aan handhaving (scooters op voetpaden, loslopende honden, vuil en vernielingen). In dit voorstel is niet duidelijk welke kant het opgaat
ma 26 november 2018 22:18

Leen Pauwels

Nee: Nee. Het Diemerpark is een gebied met bijzondere natuur. Nog eens meer dan 25.000 vierkante meter steriel plastic bovenop de 40.000 die er al liggen, zou te veel verlies aan biodiversiteit betekenen. Dat kan niet zomaar eventjes 'gecompenseerd' worden. Er zijn mogelijkheden om sportvelden op andere Lees meer
do 29 november 2018 16:10

bericht verwijderd

Dorothee Blaisse

Nee: het zijn tegengestelde belangen: het groen, de vogels en de natuur behouden en tegelijkertijd nog meer sportvelden aan willen leggen. Leg ze op een andere locatie aan, maar neem niet nog meer groen weg van het park.
do 29 november 2018 23:27
Wil je reageren? Meld je dan aan.