Project in gebiedsplan 2019
Idee

Focus op de Jeugd

Geplaatst op 25 oktober 2018, 09:44 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - IJburg en Zeeburgereiland

VOORLOPIG BESLUIT: Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2019 - IJburg en Zeeburgereiland

In 2019 gaan we onderzoeken in hoeverre het aanbod van activiteiten en voorzieningen voor de jeugd op IJburg aansluit bij de vraag.

Jongeren zelf krijgen hier een prominente rol in. Daarnaast streven we naar meer samenwerking tussen formele en informele partijen die actief zijn op het gebied van kinderen en jongeren. We willen netwerkbijeenkomsten organiseren, maar ook werkgroepen waar wijk-, stadsdeel- en stedelijk niveau samenkomen. Zo kunnen er met jongeren en alle partners gezamenlijk projecten worden geïnitieerd. Een voorbeeld van een mogelijk project is het opzetten van een jongerenraad, die de jeugd zelf een stem geeft in beslissingen over de omgeving waarin zij opgroeien.

Gewenst resultaat Meer activiteiten en voorzieningen die gericht zijn op de jeugd.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Meer voorzieningen, programmering en zorg voor de jeugd (?)
Financiƫle dekking:
  • Gebiedsbudget: 10.000,00
  • Stadsdeel: 5.000,00 - reservering budget Maatschappelijk Initiatief
  • Stadsdeel: 5.000,00 - reservering budget Bewonersinitiatief
Deel dit:
2 project-updates

Iris Mattie

3-jul-2019 10:38
Project volgens planning

In het co-creatie project staat de jeugd van IJburg centraal, verschillende jongeren hebben mee gedaan en mee gedacht over hun behoeften. Daarnaast zijn ook alle partijen betrokken op IJburg die op verschillende manier werken met en voor de jongeren werken. De uitkomsten tot nu toe zijn: - Behoefte Lees meer
0

Open de update in eigen pagina

Maureen Linthout

27-jan-2020 15:03
Project afgerond

In de Witte Kaap beheert Dynamo tijdelijk een jongerencentrum. Betrokken partijen werken aan het starten van een jongerenadviespunt.
0

Open de update in eigen pagina
1 reactie

Maryam .

Ja
di 27 november 2018 11:40
Wil je reageren? Meld je dan aan.