Projectvoorstel voor gebiedsplan 2019
Idee

Training Mental Health Aid aanbieden aan verschillende partijen

Geplaatst op 23 oktober 2018, 18:13 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - IJburg en Zeeburgereiland

VOORLOPIG BESLUIT

Dit project wordt niet voorgedragen voor het concept Gebiedsplan 2019 - IJburg en Zeeburgereiland


ARGUMENTATIE:
Dit project is ook in 2018 uitgevoerd en heeft een mooi resultaat opgeleverd. Vanuit de basisvoorziening is er geen budget voor een vervolg hierop. Ook in de afweging oor verdeling van gebiedsplan budget valt dit project af.

In 2018 zijn we begonnen met het aanbieden van de training Mental Health First Aid (MHFA). In deze training leren de deelnemers om te gaan met en eerste hulp te bieden aan mensen met (beginnende) psychische problemen. Ze krijgen informatie over de meest voorkomende psychische klachten en er is veel aandacht voor het aanleren van vaardigheden. Ook leren de cursisten hoe ze moeten handelen in een crisissituatie.

De cursus is als eerste aangeboden aan verschillende professionals in de wijk, te weten de coördinatoren van de wijkservicepunten en sociale wijkbeheerders van de woningcorporaties. Ook in 2019 gaan we professionals trainen en bovendien zetten we een light-versie van de cursus op voor buurtbewoners, vrijwilligers, winkeliers en andere partijen in de buurt.

Toelichting

Van de inwoners van Oost rapporteert 8 procent ernstige psychische klachten, dat zijn circa 8500 inwoners. Psychische problemen kunnen zorgen voor forse beperkingen in het functioneren en zijn een belangrijke oorzaak van langdurig ziekteverzuim. Psychische klachten komen in Oost even vaak voor als in de rest van Amsterdam. In Oost zijn er geen verschillen tussen mannen en vrouwen of tussen leeftijdsgroepen.

De stedelijke cijfers laten zien dat deze klachten vaker voorkomen bij inwoners met een ongunstige sociaaleconomische positie. Ook inwoners van niet-westerse herkomst en gescheiden of verweduwde Amsterdammers hebben vaker ernstige klachten. De behoefte aan hulp vanwege psychische klachten is groot. Van alle Amsterdammers met ernstige psychische klachten wil bijna de helft hulp bij het verminderen van klachten, zoals stress, spanningen, angst of depressie.

Gewenst resultaat - Psychische klachten worden eerder gesignaleerd.
- Mensen met psychische klachten krijgen sneller de juiste hulp en ondersteuning.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Financiƫle dekking:
  • Gebiedsbudget: 5.000,00
Documenten

Deel dit: