Projectvoorstel voor gebiedsplan 2019

Cultuureiland - IJburg en Zeeburgereiland

Geplaatst op 15 oktober 2018, 11:18 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - IJburg en Zeeburgereiland

Dit project is voorgesteld voor Gebiedsplan 2019 - IJburg en Zeeburgereiland, maar is niet opgenomen

ARGUMENTATIE:
In 2018 heeft het stadsdeel geholpen om de samenwerking tussen de culturele partners op IJburg in fysieke vorm op te tuigen en is €20.000,- toegekend uit het gebiedsplan budget 2018. Met deze inzet worden vanaf 2019 een aantal digitale schermen op diverse plekken op IJburg geplaatst waar cultureel IJburg hun programma onder de aandacht brengt van (nieuw) IJburgs publiek. Het gebruik van deze schermen wordt ondersteund door een ict systeem, en er is o.a. samenwerking met AT5 gezocht. Voor een verdere ontwikkeling van de samenwerking in de toekomst kan worden voortgebouwd op de aanschaf uit 2018. Hiertoe kan o.a. financiële steun worden gezocht bij particuliere fondsen. Daarnaast bieden de schermen in potentie aantrekkelijke mogelijkheden om samen te werken met lokale ondernemers, bijv door deze reclameruimte op de schermen aan te bieden.

Eén cultureel hart van IJburg en Zeeburgereiland met exposities, voorstellingen en vertoningen. Eén plek om elkaar te ontmoeten en nieuwe samenwerkingen aan te gaan, elkaar te inspireren en uit te dagen. Een plaats waar eilanders die zichzelf op cultureel/kunstzinnig vlak willen ontwikkelen terechtkunnen. Een plaats waar alle culturele partners met hun krachten bundelen en tot bloei komen. Dat missen IJburg en Zeeburgereiland nog. Toch zijn er veel culturele partners op de Amsterdamse eilanden en kunnen deze een bruisend cultureel leven hebben, als het wordt gevonden…

Omdat wij als Amsterdammers als geen ander begrijpen dat ruimte schaars is – zelfs op plaatsen waar water tot land wordt gemaakt – hebben wij onze koppen bij elkaar gestoken om na te denken over een eerste stap: een andere vorm van zichtbaar- en vindbaarheid.

De uitkomst van deze inspanning is een doorlopende pr-campagne die de zichtbaarheid en vindbaarheid van de culturele instellingen op IJburg vergroot. Het gezamenlijk oppakken van de pr op het culturele vlak bij de eilanders en andere Amsterdammers is van belang en is de eerste prioriteit in de samenwerking.

Een aantal cultuuraanbieders van IJburg, waaronder de FlexBieb, IJburgTV, RIGHTABOUTNOW INC., Theater Vrijburcht en Jeugdtheaterschool TIJ heeft de afgelopen maanden de koppen bij elkaar gestoken om de culturele krachten te bundelen. Doel is het cultureel aanbod gezamenlijk onder de aandacht te brengen bij de bewoners van IJburg, vraag en aanbod af te stemmen, samenwerking te zoeken en elkaar weten te vinden als cultuur aanbieders van IJburg.

IJburg en Zeeburgereiland zijn opgebouwd als woonwijk, dat is een kracht en soms een valkuil. Er is veel ruimte voor kinderen en wonen, maar ‘bedrijven’ zijn verstopt in de pui en dus slechter zichtbaar. De betrokken instellingen krijgen vaak opmerkingen als;
“Ik woon hier nu al 4 jaar, maar ik wist niet dat dit hier was!”
Met de bekendheid en zichtbaarheid van de culturele instellingen kan dus nog veel gewonnen worden. De culturele instellingen zijn non-profit organisaties en hebben allen een beperkt pr-budget. Wat de instellingen verbindt is hun actieve betrokkenheid met de wijk. Alle culturele-instellingen op IJburg willen zich inzetten voor verbinding binnen de wijk.

Wij als culturele ondernemers van de Amsterdamse Eilanden doen al jaren onze uiterste best om mooie, interessante, grappige, leerzame activiteiten te organiseren voor zo veel mogelijk bewoners. We werken samen met allerlei andere organisaties, van ideëel tot commercieel, van Dynamo tot de Bruna, met inbegrip van de scholen. Geld verdienen we daar niet of amper mee. De culturele organisaties in kwestie staan of vallen met de inzet van vrijwilligers. Samen hebben die de afgelopen jaren voor een fortuin aan onbetaalde uren in de samenleving geïnvesteerd. Voor die inzet is veel waardering, ook vanuit de gemeente.

Wij willen deze investering van tijd, geld en liefde breder verspreiden over IJburg. En willen meer mensen bij onze activiteiten betrekken Met behulp van de investering van Gemeente Amsterdam (stadsdeel Oost) gaan wij ons inspannen om een gezamenlijk pr-campagne voor cultureel IJburg te lanceren.

Gewenst resultaat Er is behoefte aan samenwerking en afstemming bij de culturele partners zodat er synergie ontstaat, die weer kan leiden tot mooie gezamenlijke initiatieven. Gezamenlijke pr is de eerste stap in de samenwerking voor Cultuureiland. Door de krachten te bundelen kunnen we een kwaliteitsslag maken in het onder de aandacht brengen van het bijzondere culturele aanbod op de eilanden en bewoners er bewust van maken dat op IJburg ook op het culturele vlak veel te zien en te beleven is.

Doelen
• De Amsterdamse eilanders zijn op de hoogte van culturele activiteiten in hun woonomgeving;
• De aangesloten culturele partners worden meer bezocht door bewoners;
• Toename van 20% van het aantal bezoekers bij de culturele partners;
• Culturele binding van de bewoners van IJburg met het culturele aanbod van IJburg;
• Bekendheid ‘over de brug’ leidt tot meer ‘Amsterdammers’ en Diemenaren in het publiek;
• Community binding voor nieuwe bewoners en huidige eilanders;
• Structurele uitwisseling en afstemming met de culturele partners van IJburg.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Financiële dekking:
  • Gebiedsbudget: 20.000,00

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

17 reacties

Marinus Knulst

Ja
30-okt-2018 10:42

Patrick Richter

Ja
1-nov-2018 10:19

Maureen Linthout

Nee
2-nov-2018 13:21

Melanie Schram

Ja
8-nov-2018 14:59

Thea Richter-Pruim

Ja
13-nov-2018 16:04
Wil je reageren? Meld je dan aan.