Project in gebiedsplan 2019
Idee

Sportieve activering jeugd en Sportstimulering IJburg

Geplaatst op 18 september 2018, 08:40 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - IJburg en Zeeburgereiland

VOORLOPIG BESLUIT: Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2019 - IJburg en Zeeburgereiland

ARGUMENTATIE:
Deze inzet draagt bij aan het aanbod van activiteiten op IJburg, wat met name voor de jeugd en belangrijke doelstelling is. Voor deze inzet is vrijwel geen ander budget beschikbaar. Bedrag dit jaar wel wat naar beneden brengen, in verband met oud voor nieuw.

Op pleinen organiseren we sport- en spelactiviteiten voor jongeren. Deze activiteiten hebben als doel jongeren te ondersteunen in hun ontwikkeling en bij te dragen aan de sport- en beweegbehoefte in de wijk. Ook zijn deze activiteiten erop gericht om de deelnemers  te laten doorstromen naar een reguliere sportaanbieder. Dit doen we door samen te werken met verschillende sportaanbieders. Zo zetten we bijvoorbeeld zaalvoetbalgroepen op, mede georganiseerd door SK Coaching en LEBO, met speciale aandacht voor meiden.

Via scholen bieden we kennismakingslessen aan op het gebied van watersport, en wordt extra ingezet op dans.

Samen met sportclubs en -verenigingen organiseren we ook acties om het reguliere sportaanbod te promoten. 

IJburg/Zeeburgereiland zal een actievere rol gaan spelen in het Leefstijlnetwerk Oost, een samenwerking tussen huisartsen, fysio- en oefentherapeuten, diëtisten, het team Activering van WPI, sport- en beweegaanbieders en het stadsdeel. Dit netwerk stelt zich ten doel sportbeoefening onder bewoners te bevorderen.

Doelgroep
Kinderen, 0-11 jaar, Jongeren, 11-22 jaar
Gewenst resultaat - Jongeren sporten en bewegen meer.
- Jongeren zijn beter bekend met waterrecreatie.
- Jongeren zijn beter bekend met de sportaanbieders in het gebied.

Illustration
 
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Meer voorzieningen, programmering en zorg voor de jeugd (?)
Financiƫle dekking:
  • Stadsdeel: 50.000,00 - Pleinenaanpak
  • Gebiedsbudget: 40.000,00 - Verschillende inzet: zie omschrijving.
Deel dit:
3 project-updates toon alle updates

Ying Ho

24-jan-2020 10:33

-Dit seizoen is er een nieuw zaalvoetbalteam onder 19 gestart, die zijn doorgestroomd vanuit de activiteiten, bij ASV LEBO. Dit is een combinatieteam van jongeren van Ijburg en Indische Buurt. -De huidige activiteiten worden goed bezocht en dienen als zeg maar vindplek voor toekomstige/potentiele be Lees meer
0

Open de update in eigen pagina

Maureen Linthout

27-jan-2020 15:05
Project afgerond

Zie bericht 24 januari.
0

Open de update in eigen pagina