Project in gebiedsplan 2018   

Verbeteren van de openbare ruimte in- en rond Blok 30 en het Brand Dirk Ochsenpark

A
geplaatst op 22 augustus 17, 12:35 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2018 - IJburg en Zeeburgereiland

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2018 - IJburg en Zeeburgereiland

Verschillende gebruikers (kinderen, jongeren, bewoners), de Olympusschool, de Vereniging van Eigenaren, bewoners aan het Brand Dirk Ochsenpark en de corporatie hebben belang bij verbetering van de openbare ruimte rond blok 30 (het blok waarin de Olympusschool zich bevindt). De openbare ruimte wordt nu gedomineerd door grote hekken en is onlogisch ingedeeld. Het lijkt niet af te zijn, de speelruimte is stenig, saai en niet uitdagend. Bewoners kunnen nauwelijks gebruik maken van de binnentuin en het naastgelegen Brand Dirk Ochsenpark wordt intensief gebruikt om te spelen. Het stadsdeel neemt het initiatief tot een brede aanpak met alle belanghebbenden in en rond het blok om samen tot een plan van aanpak te komen. Opnieuw en integraal bekeken, met fysieke verbeterpunten en sociaal-maatschappelijke componenten. Een structureel overleg tussen alle partijen om de verbeteringen te agenderen, te monitoren en aanbevelingen te blijven doen, maakt daar deel van uit.

Gewenst resultaat: - Knelpunten van de ruimte in en rond het blok zijn in kaart gebracht.
- Door omwonenden van het Brand Dirk Ochsen park ervaren knelpunten door het gebruik ervan zijn in kaart gebracht.
- Quick wins en langere termijnkansen zijn bekend.
- Start met fysieke veranderingen en verbeteringen.
- Mogelijke inzet van aanvullend programma.
- Actief netwerk van bewoners en gebruikers in en rond blok 30 en het Brand Dirk Ochsenpark die nauw betrokken zijn bij dit proces.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling: Wrijving in blokken en buurten verminderen (?)
Financiële dekking:
  • Gebiedsbudget: 15.000,00 - Tevens co-financiering aan te vragen in 2018 bij budget uit Impuls Amsterdamse Schoolpleinen, Ymere en speelruimtebudget Stadsdeel Oost.

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

2 project-updates

Fred Scheepmaker


Voor het het verbeteren van de openbare ruimte rondom Blok 30, deels bestaande uit schoolpleinen, is een aanvraag ingediend bij de Impulsregeling Amserdamse Schoolpleinen. Deze is afgewezen, waardoor het lastig wordt om in 2018 wezenlijke verbeteringen aan te brengen aan de openbare ruimte op deze l Lees meer
3-sep-2018 09:48

Fred Scheepmaker

Project niet gerealiseerd

Omdat er geen budget kon worden vrijgemaakt uit de Impulsgelden van de gemeente om te werken aan ideeen om de schoolpleinen te verbeteren, kon er in 2018 niet verder worden gewerkt aan dit project.
1-feb-2019 11:27
2 reacties

Marinus Knulst

Ja
15-sep-2017 09:59

Manuela Smith

Ja
12-okt-2017 16:53
Wil je ook reageren? Meld je dan aan