Project in gebiedsplan 2018   

Buurtknelpunten

A
Geplaatst op 4 augustus 17, 15:45 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2018 - IJburg en Zeeburgereiland

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2018 - IJburg en Zeeburgereiland

IJburg wordt ervaren als prettige woonwijk. Dat wil niet zeggen dat er zich geen spanningen of knelpunten voordoen. Soms zijn er lokaal spanningen die het prettig samenleven in de weg staan. Laagdrempige ontmoetingen, gesprekken met buurtgenoten en partners in de wijk (politie, welzijnspartners, gemeente, e.a.) kunnen het gevoel van gezamenlijkheid versterken en het gevoel er alleen voor te staan bij bewoners verminderen. Daarom zal het stadsdeel -met partners- in 2018 op verschillende locaties Meetups organiseren. Dit zijn inloopbijeenkomsten voor bewoners en hun partners. Doel is het eigenaarschap van de wijk te versterken evenals de gezamenlijkheid voor het vinden van oplossingen.

Toelichting:

De bouw van woningen voor jongeren - met name studenten en statushouders- op kavel 13A heeft geleid tot toenemende spanningen in dit deel van haveneiland west. Hier is in juli 2017 gestart met de Meetup 13A.

In verband met de ambitie het gebruik van het Joris Ivensplein te verbeteren en het wonen rond het plein prettiger te maken, is in 2017 gestart met Buurtbijeenkomsten op deze locatie.

Op het Zeeburgereiland is een Meetup Sportheldenbuurt de plek waar alles rondom deze buurt in ontwikkeling wordt gedeeld en besproken.

Meetups zijn niet eenmalig vinden met enige regelmaat plaats.

Gewenst resultaat Meer bewoners zijn op de hoogte en worden actief betrokken bij knelpunten die zich lokaal voordoen in de wijk.
De potentiële kracht van de wijk wordt beter ontsloten en benut en voelen bewoners zich meer betrokken bij elkaar.
Foto
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Wrijving in blokken en buurten verminderen (?)
Financiële dekking:
  • Gebiedsbudget: 10.000,00 - Ter ondersteuning van buurtinitiatieven en activiteiten die specifiek gericht zijn op het verbeteren van buurtknelpunten.

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

1 project-update

Ellen Weers

Project volgens planning

Er hebben in 2018 verschillende ‘ Meetups 13A’ (inloopavonden in de Flexbieb) plaatsgevonden in de aanloop naar oplevering van Set, het wooncomplex op kavel 13A. Doel was de spanning bij sommige IJburgse bewoners rond de bouw van het complex en de inhuizing van jongeren en statushouders op IJburg, Lees meer
26-sep-2018 08:41
4 reacties

Linda Vosjan

Ja
11-sep-2017 09:31

Manuela Smith

Ja
13-sep-2017 13:00

Mireille de Ruiter

Ja
19-sep-2017 16:26

Josephine van Rosmalen

Ja
13-okt-2017 20:31
Wil je ook reageren? Meld je dan aan