Project in gebiedsplan 2017   

Voorzieningensessie IJburg 2e fase en Zeeburgereiland

A
Geplaatst op 28 oktober 16, 15:33 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2017 - IJburg en Zeeburgereiland

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - IJburg en Zeeburgereiland ARGUMENTATIE: Dit project is gefinancierd en gestart in 2016.

Zicht krijgen op de behoefte aan voorzieningen in de ontwikkelgebieden IJburg 2e fase en Zeeburgereiland. De gebiedsontwikkeling gaat in rap tempo. In het actieplan woningbouw en koers 20-25 van de gemeente Amsterdam zijn allerlei maatregelen opgenomen om de woningbouw in de gemeente te stimuleren en te versnellen. Daar zijn ook extra middelen voor vrijgemaakt. Ook is er aandacht voor de infrastructuur en de benodigde nieuwe verbindingen. Er is tot nu toe weinig aandacht voor de ontwikkelingen van nieuwe maatschappelijke voorzieningen. Maatschappelijke voorzieningen zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van nieuwe wijken. Van belang is om vanuit de verschillende gebieden aan te geven wat er nodig is.

Gewenst resultaat Kader maatschappelijke voorzieningen.
Bijdrage aan de prioriteiten: )
Hoort bij doelstelling Gebiedsonwikkeling (?)

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

1 project-update

Maureen Linthout

14-sep-2017 12:42
Project afgerond

Deze sessie is georganiseerd en heeft een rapport opgeleverd met een overzicht van alle voorzieningen die nodig zijn in de ontwikkelgebieden van stadsdeel Oost. Dit rapport wordt nu gebruikt om in gesprek met collega's te zorgen dat deze voorzieningen ook daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden.
0

Open de update in eigen pagina
3 reacties

Marinus Knulst

Ja
29-okt-2016 12:53

Alex Ma

Ja
30-okt-2016 03:47

Gerben Menke

Er is een accommodatieplan in de maak. Tevens is er in een integrale sessie met de verschillende stedelijke partners afgesproken dat het stadsdeel op zoek gaat naar een projectleider die verantwoordelijk wordt voor de voorzieningen op centrumeiland.
11-sep-2017 09:26
Wil je reageren? Meld je dan aan.