project voor gebiedsplan 2017

Effectmeting en waardenbepaling

A
geplaatst op 25 oktober 16, 16:45 uur, door Ellen Weers

Gemeente Amsterdam, samenwerkingspartners, ondernemers en bewoners werken op veel fronten samen om IJburg een nog betere plek te maken om te wonen en werken. Wat leveren deze gezamenlijke investeringen ons nu eigenlijk op? In 2017 willen we verder gaan met het ontwikkelen van manieren om effectmetingen uit te voeren. Doel: het inrichten van een gereedschapskist waarmee partijen:

A) Nog effectiever aanvragen kunnen indienen voor investeringen, subsidies en fondsen t.b.v. initiatieven op IJburg;

B) Nog zinvoller verantwoording af kunnen leggen over geld dat geïnvesteerd is;

C) Onderling beter kunnen leren, zodat initiatieven nog meer waarde toevoegen aan de wijk.

Concreet denken wij aan het doorontwikkelen van de methodiek The Most Significant Change (ingezet in Stadsdeel Oost), een verkenning van de MAEX methodiek van ‘Kracht in Nederland, zoals deze gebruikt wordt door o.a. de gemeente Den Haag en ‘geluksmetingen’ zoals deze onderzocht worden op de Zuidas (i.s.m. het CBS) en stadsdeel Centrum. 

Gewenst resultaat: - Nieuwe uitvoering van een MSC traject voor een IJburgse initiatief
- Advies met betrekking tot het gebruik van andere methodes
- Minstens één experiment met een andere methodiek, bijvoorbeeld een uitvoering met de MAEX zoals deze nu in Den Haag wordt gebruikt.

Financiële dekking:
  • 5.000,00 - Maatschappelijk Initiatief
Prioriteiten:
Hoort bij maatregel: Transparantie vergroten (?)
Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - IJburg
1 project-update

Ellen Weers

Project volgens planning

De Stichting Natuurlijk IJburg is actief partner op IJburg voor realisatie van maatschappelijke doelen op het gebied van groen en (sociale en fysieke) duurzaamheid. Een relevante vraag is in welke vorm en mate de activiteiten van Natuurlijk IJburg waarde toevoegen aan IJburg en aan Amsterdam. Deze vraag is het startpunt voor onderzoek naar een traject van waardebepaling/effectmeting dat in het 3e kwartaal een vervolg zal krijgen.

4-aug-2017 10:56