Project in gebiedsplan 2017

Effectmeting en waardenbepaling

Geplaatst op 25 oktober 2016, 16:45 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2017 - IJburg en Zeeburgereiland

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - IJburg en Zeeburgereiland

ARGUMENTATIE:
In z'n geheel past dit precies in het verder ontwikkelen van de samenwerking tussen de overheid en bewoners. De behoefte om te kunnen meten wat het effect is van de (gezamenlijke) inspanningen en investeringen neemt toe en is tegelijk niet eenvoudig te realiseren.

Gemeente Amsterdam, samenwerkingspartners, ondernemers en bewoners werken op veel fronten samen om IJburg een nog betere plek te maken om te wonen en werken. Wat leveren deze gezamenlijke investeringen ons nu eigenlijk op? In 2017 willen we verder gaan met het ontwikkelen van manieren om effectmetingen uit te voeren. Doel: het inrichten van een gereedschapskist waarmee partijen:

A) Nog effectiever aanvragen kunnen indienen voor investeringen, subsidies en fondsen t.b.v. initiatieven op IJburg;

B) Nog zinvoller verantwoording af kunnen leggen over geld dat geïnvesteerd is;

C) Onderling beter kunnen leren, zodat initiatieven nog meer waarde toevoegen aan de wijk.

Concreet denken wij aan het doorontwikkelen van de methodiek The Most Significant Change (ingezet in Stadsdeel Oost), een verkenning van de MAEX methodiek van ‘Kracht in Nederland, zoals deze gebruikt wordt door o.a. de gemeente Den Haag en ‘geluksmetingen’ zoals deze onderzocht worden op de Zuidas (i.s.m. het CBS) en stadsdeel Centrum. 

Gewenst resultaat - Nieuwe uitvoering van een MSC traject voor een IJburgse initiatief
- Advies met betrekking tot het gebruik van andere methodes
- Minstens één experiment met een andere methodiek, bijvoorbeeld een uitvoering met de MAEX zoals deze nu in Den Haag wordt gebruikt.

Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Transparantie vergroten (?)
Financiële dekking:
  • Stadsdeel: 5.000,00 - Maatschappelijk Initiatief

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

2 project-updates

Ellen Weers

4-aug-2017 10:56
Project volgens planning

De Stichting Natuurlijk IJburg is actief partner op IJburg voor realisatie van maatschappelijke doelen op het gebied van groen en (sociale en fysieke) duurzaamheid. Een relevante vraag is in welke vorm en mate de activiteiten van Natuurlijk IJburg waarde toevoegen aan IJburg en aan Amsterdam. Deze v...

Lees meer
0

Open de update in eigen pagina

Ellen Weers

30-jan-2018 17:51
Project niet gerealiseerd

Natuurlijk IJburg heeft ervoor gekozen om op een andere manier de waarde van projecten concreet te maken. Er is niet gekozen voor waardebepaling van een ander maatschappelijk project.
0

Open de update in eigen pagina