Project in gebiedsplan 2017   

Verbeteren gebruik bestaande accommodaties op IJburg 1e fase

A
Geplaatst op 24 oktober 16, 11:11 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2017 - IJburg en Zeeburgereiland

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - IJburg en Zeeburgereiland

Er lijkt sprake te zijn van een mismatch tussen vraag en aanbod

Reikwijdte:
• Geheel IJburg 1e fase
• Maatschappelijke accommodaties zijn in dit verband al die accommodaties waarvan bewoners en professionals gebruik kunnen maken voor maatschappelijke doeleinden: basisvoorzieningen (verantwoordelijkheden stadsdeel), maatschappelijke diensten vanuit stedelijke diensten, activiteiten van en voor de buurt
• Ruime definitie: kan ook gaan om vastgoed van bijvoorbeeld private partijen (ondernemers of corporaties) die ruimte voor dit doel ter beschikking (zouden willen of kunnen) stellen.
Doel:
• Helderheid krijgen op het gebied van waar die mismatch tussen vraag en aanbod zit: in mogelijkheden accommodaties, organisatie, matige bekendheid (communicatie), behoefte aan activiteiten die nog niet georganiseerd worden.
• Richtinggevende adviezen die rekeninghouden met de financiële en beleidsmatige achtergrond.
Indien mogelijk ook al uitvoering van de adviezen in 2017. En anders doorlopend in 2018.

Gewenst resultaat Advies over:
a. Inschatting benodigde capaciteit voor de wijk;
b. Hoe gebruik van accommodaties te verbeteren:
c. Met welke partijen rond welke locaties is samenwerking gewenst is.
Bijdrage aan de prioriteiten: )

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

2 project-updates

Roland de Ruiter

Project volgens planning

Verwachting is dat rapportage in september gereed is. Hierin ook aanbevelingen.
31-aug.-2017 16:06

Maureen Linthout

Anders

Er zijn flinke stappen gezet. Er ligt een accommodatieplan voor Oost en voor Ijburg wordt gewerkt aan een goede spreiding van accommodaties over het hele gebied. Feitelijk is dit geen project, maar een thema dat meerjarig aandacht behoeft in dit ontwikkelgebied. Ook in 2018 is dit thema opgenomen in Lees meer
30-jan.-2018 14:46
1 reactie

David Snijders

Ja: Er is veel ruimte beschikbaar en er zijn veel wensen om hier gebruik van te maken. Maar het lukt onvoldoende om die wensen en beschikbaarheid aan elkaar te koppelen. Het zo geweldig zijn als dit beter lukt!
4-nov.-2016 16:08
Wil je reageren? Meld je dan aan.