Project in gebiedsplan 2017
Idee

Sportstimulering IJburg

Geplaatst op 21 oktober 2016, 10:32 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2017 - IJburg en Zeeburgereiland
VOORLOPIG BESLUIT:
Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2017 - IJburg en Zeeburgereiland

Samenvatting

Om het sportaanbod op IJburg te vergroten en meer aanbod voor jongeren te realiseren leggen we in 2017 de focus op:

1. Het opzetten van structureel en laagdrempelig dansaanbod, met name voor meiden;

2. Het organiseren van extra kennismakingsactiviteiten rond watersport voor de groepen 7 en 8 van alle scholen op IJburg, in samenwerking met watersportaanbieders;

3. Het organiseren van voetbalactiviteiten in de openbare ruimte en met de gemotiveerde jeugd deelnemen aan de nieuwe “pleinencompetitie Oost”. Vanuit de straatvoetbalactiviteiten willen we zaalvoetbalgroepen voor jongeren vormen;

4. Het starten van street basketball 3x3 op openbare en daarvoor geschikte sportveldjes, in samenwerking met de Basketballvereniging;

5. Opleidingen in sport voor jongeren en volwassen bewoners (Leader Street-Basketball en Leider Sportieve Recreatie), met als doel dat jongeren/bewoners zelf activiteiten kunnen organiseren in hun wijk.

Extra toelichting

Watersport

In Oost zijn veel watersportaanbieders, met wie we vanaf 2014 kennismakingtrajecten voor jeugd organiseren. IJburg is onlosmakelijk verbonden met water en heeft daardoor een specifieke positie. Daarom zijn we in 2016 gestart met een programma voor groep 7 en 8 voor alle scholen op IJburg. In samenwerking met de watersportaanbieders op IJburg willen we alle groepen 7 en 8 in 2017 wederom kennismakingslessen en extra naschoolse activiteiten aanbieden.

Dans

Er ontstaat steeds meer vraag naar dans. Met name voor meiden met goede beweegmogelijkheid. Er zijn geen goede beschikbare accommodaties die hiervoor geschikt zijn en aanbieders die op laagdrempelig niveau dansactiviteiten organiseren. Via het onderwijs worden veel kennismakingslessen dans georganiseerd. Samen met lokale partners wordt dans opgepakt, zodat kinderen zowel via onderwijs als jeugd- en tienerwerk kunnen doorstromen en op een laagdrempelig niveau kunnen dansen.

 

Gewenst resultaat 
- Jongeren via onderwijs en jongeren- en tienerwerk stimuleren door te stromen naar structureel aanbod.
?
- Jongeren en bewoners opleiden zodat ze zelf activiteiten kunnen organiseren in de wijk en ingezet kunnen worden als vrijwilliger/inhuurkracht bij activiteiten die georganiseerd worden door de gemeente op IJburg.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling 
Activiteiten uitbreiden (?)
Financiële dekking:
  • Gebiedsbudget: 27.000,00 - Watersport € 3.500,-; Dans € 3.500; Baskatbal, (zaal)voetbal € 15.000,-; opleiding € 5.000,-
Deel dit:
Laatste 2 projectupdates

Jeroen van Dalen

Project volgens planning

3x3 Streetball is in volle ontwikkeling. In samenwerking met de bakstebalvereniging Blue Stars leidt 3x3 Unites jongeren op tot leaders die in staat zijn zelf (basketbal)activiteiten te organiseren. Tijdens de burendagmarkt 23 september a.s. zullen zij ook een basketbalactiviteit organiseren. Dans ... lees meer
0
Open de update in eigen pagina

Jeroen van Dalen

Project volgens planning

1. Het opzetten van structureel en laagdrempelig dansaanbod, met name voor meiden; Resultaat: er zijn op acht scholen op IJburg kennismakingslessen gegeven en op drie scholen een naschoolse activiteiten traject. Tevens was IJ-dance onderdeel van het eerste, tevens succesvolle Dans Inn even... lees meer
0
Open de update in eigen pagina