Projectvoorstel voor gebiedsplan 2017   

Sportstimulering IJburg

A
geplaatst op 21 oktober 16, 10:32 uur, door Jeroen van Dalen

Samenvatting

Om het sportaanbod op IJburg te vergroten en meer aanbod voor jongeren te realiseren leggen we in 2017 de focus op:

1. Het opzetten van structureel en laagdrempelig dansaanbod, met name voor meiden;

2. Het organiseren van extra kennismakingsactiviteiten rond watersport voor de groepen 7 en 8 van alle scholen op IJburg, in samenwerking met watersportaanbieders;

3. Het organiseren van voetbalactiviteiten in de openbare ruimte en met de gemotiveerde jeugd deelnemen aan de nieuwe “pleinencompetitie Oost”. Vanuit de straatvoetbalactiviteiten willen we zaalvoetbalgroepen voor jongeren vormen;

4. Het starten van street basketball 3x3 op openbare en daarvoor geschikte sportveldjes, in samenwerking met de Basketballvereniging;

5. Opleidingen in sport voor jongeren en volwassen bewoners (Leader Street-Basketball en Leider Sportieve Recreatie), met als doel dat jongeren/bewoners zelf activiteiten kunnen organiseren in hun wijk.

Extra toelichting

Watersport

In Oost zijn veel watersportaanbieders, met wie we vanaf 2014 kennismakingtrajecten voor jeugd organiseren. IJburg is onlosmakelijk verbonden met water en heeft daardoor een specifieke positie. Daarom zijn we in 2016 gestart met een programma voor groep 7 en 8 voor alle scholen op IJburg. In samenwerking met de watersportaanbieders op IJburg willen we alle groepen 7 en 8 in 2017 wederom kennismakingslessen en extra naschoolse activiteiten aanbieden.

Dans

Er ontstaat steeds meer vraag naar dans. Met name voor meiden met goede beweegmogelijkheid. Er zijn geen goede beschikbare accommodaties die hiervoor geschikt zijn en aanbieders die op laagdrempelig niveau dansactiviteiten organiseren. Via het onderwijs worden veel kennismakingslessen dans georganiseerd. Samen met lokale partners wordt dans opgepakt, zodat kinderen zowel via onderwijs als jeugd- en tienerwerk kunnen doorstromen en op een laagdrempelig niveau kunnen dansen.

 

Gewenst resultaat: - Jongeren via onderwijs en jongeren- en tienerwerk stimuleren door te stromen naar structureel aanbod.
?
- Jongeren en bewoners opleiden zodat ze zelf activiteiten kunnen organiseren in de wijk en ingezet kunnen worden als vrijwilliger/inhuurkracht bij activiteiten die georganiseerd worden door de gemeente op IJburg.
Financiële dekking:
  • 27.000,00 - Watersport € 3.500,-; Dans € 3.500; Baskatbal, (zaal)voetbal € 15.000,-; opleiding € 5.000,-
Prioriteiten:
Hoort bij maatregel: Activiteiten uitbreiden (?)
Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - IJburg
1 project-update

Jeroen van Dalen

Project volgens planning

3x3 Streetball is in volle ontwikkeling. In samenwerking met de bakstebalvereniging Blue Stars leidt 3x3 Unites jongeren op tot leaders die in staat zijn zelf (basketbal)activiteiten te organiseren. Tijdens de burendagmarkt 23 september a.s. zullen zij ook een basketbalactiviteit organiseren.

Dans loopt. Jonathan Larett, een bewoner van Oost is IJ-dance gestart en biedt elke dinsdag en vrijdag danslessen aan, voor alle niveaus en leeftijden. Hij participeert in verschillende sportptogramma's. Zo geeft hij kennismakingslessen en naschoolse activiteiten op het primair onderwijs, heeft hij meegedaan aan de allereerste Dans Inn in Oost en werkt hij samen met SK Coaching. De tweede helft van 2017 moet daar meer vorming aan geven.

Watersport: Alle basisscholen op IJburg hebben deelgenomen aan een vorm van watersport op Ijburg. Dit is door zowel de scholen, leerlingen als aanbieders enorm goed bevallen. Dit is mijn inziens een inzet die structurele inzet blijft vragen. Het ontvangst is enorm positief.

Zaalvoetbal: enige opstartproblemen. Inmiddels start het. In samenwerking met SK Coaching (vanuit opdracht jongeren doorgeleiden naar structureel sportaanbod J&V) en LEBO gaan we met jongeren die zich bij de activiteiten van SK Coaching structureel goed gedragen een zaalvoetbalteam opstarten bij eerder genoemde zaalvoetbalvereniging. Dit geldt voor zowel jongens als meiden.
13-sep-2017 09:52