Project in gebiedsplan 2017   

Toekomst van het Diemerpark

A
Geplaatst op 18 oktober 16, 16:26 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2017 - IJburg en Zeeburgereiland

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - IJburg en Zeeburgereiland

Het Diemerpark is in korte tijd een gewilde plek voor verschillende gebruikers geworden. Deze voormalige vuilstortplaats is nu een ecologisch bijzonder park. Er zijn twee grote sportclubs, een stadsstrand en er wordt hier gewandeld, gefietst, gesport en de hond uitgelaten. Ook zijn er evenementen en het park is een verbindingsroute tussen IJburg en Diemen.

In het verleden zijn rond de besluitvorming over het Diemerpark de belangen tussen verschillende gebruikers sterk gepolariseerd en gepolitiseerd. De sportverenigingen geven nu aan verdere uitbreiding van de velden in het Diemerpark te wensen, aangezien de wachtlijsten onverminderd groot zijn. Ook andere gebruikers hebben uiteenlopende wensen ten aanzien van het gebruik van het park. Aanleiding voor stadsdeel Oost een brede belangenafweging te organiseren, waarbij een zo divers mogelijke groep bewoners betrokken wordt in het besluitvormingsproces. Doel hiervan is te komen tot een besluit dat gebaseerd is op meer consensus en betere oplossingen voor de verschillende gebruikersgroepen.

Gewenst resultaat Breed gedragen advies aan gemeenteraad ten aanzien van de toekomst van het Diemerpark.
Bijdrage aan de prioriteiten: )
Hoort bij doelstelling Innovatie van samenwerking (?)

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

2 project-updates

Maureen Linthout

Project achter op planning

Het heeft enige tijd geduurd voor dit project uit de startblokken komt. Het ziet er naar uit dat dat dit najaar wel gaat gebeuren.
7-sep.-2017 15:52

Pam Roos ten Barge


De laatste twee maanden van 2017 heeft stadsdeel Oost met belanghebbenden een proces doorlopen over de inrichting en het gebruik van het Diemerpark. Hierbij is gebruik gemaakt van de consent-methode. Deze methode biedt een structuur voor een gelijkwaardig gesprek over een vraagstuk en voor het nemen Lees meer
29-jan.-2018 17:29
1 reactie

Kees Lakerveld

De inkt van het bestemmingsplan voor het Diemerpark is nog niet droog en de huidige inrichting van het sportterrein is ook nog maar tijdelijk.
Vóórdat er alweer nieuwe dingen bedacht worden, lijkt het mij verstandig om eerst de recente ontwikkelingen (zoals de komst van nieuwe plastic voetbal- Lees meer
30-dec.-2016 20:28
Wil je reageren? Meld je dan aan.