Project in gebiedsplan 2017   

Fietsverbinding Zeeburgereiland en Oostelijk Havengebied

A
Geplaatst op 13 oktober 16, 14:58 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2017 - IJburg en Zeeburgereiland

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - IJburg en Zeeburgereiland ARGUMENTATIE: Dit is een veelgehoorde wens onder de huidige bewoners van IJburg.

Er is een variantenstudie uitgevoerd, waarbij verschillende varianten voor een fietsverbinding tussen het Zeeburgereiland en het Oostelijk Havengebied zijn onderzocht. Hierbij is gekeken naar pont-, tunnel- en brugvarianten. Er is gekeken naar de vervoerwaarde, effecten op de ontwikkeling van de Sluisbuurt, de effecten op het Oostelijk Havengebied, de effecten voor de scheepvaart, de effecten en kansen voor overige ontwikkelingen (Zeeburgereiland, Cruquius, IJburg), effecten voor het fietsnetwerk en de realiseerbaarheid. Uitkomst van de studie is de aanbeveling om de brugvariant naar Sporenburg en de variant waarbij de Amsterdamsebrug wordt verbeterd mee te nemen in verder onderzoek naar de bereikbaarheid van het Zeeburgereiland.

Gewenst resultaat Ruimtelijke en financiĆ«le mogelijkheid tot maken van een fietsverbinding.
Bijdrage aan de prioriteiten: )

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

2 project-updates

Darius Riesener

Project volgens planning

27-jul.-2017 13:53

Maureen Linthout

Anders

Afwegingen over een mogelijke fietsverbinding maken deel uit van de mobiliteitsstudie die de gemeente Amsterdam momenteel uitvoert voor de bereikbaarheid van de Oostvleugel van Amsterdam.
30-jan.-2018 14:50