Project in gebiedsplan 2017   

Ontwikkelen Zeeburgereiland

A
Geplaatst op 13 oktober 16, 14:37 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2017 - IJburg en Zeeburgereiland

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - IJburg en Zeeburgereiland

Ontwikkelen Zeeburgereiland

Er wordt gewerkt aan de totstandkoming van nieuwe woonblokken in de Sportheldenbuurt. De planfase voor de meeste blokken is afgerond en er zal worden gestart met de bouw van deze woonblokken. Voor de Silo's wordt de selectieprocedure afgerond en er zal worden gestart met de planontwikkeling. 

Voor de Sluisbuurt wordt in 2017 het Stedenbouwkundig Plan vastgesteld.

 

Sportheldenbuurt

De ontwikkeling van de Sportheldenbuurt wordt afgerond. Het laatste blok 22b wordt uitgegeven met bij voorkeur een bestemming voor maatschappelijke- en/of gezondheidszorg voorzieningen op de begane grond. De andere blokken worden in 2017 verder doorontwikkeld of gebouwd. De openbare ruimte wordt gefaseerd aangelegd, waaronder de aanleg van de Urban Sports Zone . Het aantal bewoners van de Sportheldenbuurt zal in 2017 snel toenemen.

Voor de Silo’s wordt een prijsvraag uitgeschreven. Onderzocht wordt hoe bewoners betrokken worden bij de beoordeling.


Sluisbuurt

In het eerste of tweede kwartaal van 2017 neemt de Gemeenteraad een besluit over het Investeringsbesluit en worden de plannen verder uitgewerkt tot bouwenveloppen waarvoor tenders kunnen worden uitgeschreven. Begin 2017 wordt begonnen met het bouwrijp maken van het gebied. Na het Investeringsbesluit wordt een bestemmingsplan voor de Sluisbuurt in procedure gebracht. De vroegste datum waarop de eerste woningen in aanbouw kunnen worden genomen is dan 2e helft 2019.

 

Baaibuurten inclusief waterkering

Voor het land-deel van de Baaibuurten wordt een ontwikkelingsvisie opgesteld waarin de verkleuring naar hoogstedelijk woongebied wordt beschreven. Op basis van de ontwikkelingsvisie wordt een bestemmingplan opgesteld.

 

Bedrijvenstrook

De ontwikkeling van de bedrijvenstrook wordt stapsgewijs opgepakt.

Gewenst resultaat Sportheldenbuurt
1. Uitgeven van alle zelfbouwkavels
2. Optieovereenkomst gesloten voor blok 22B
3. Openbare ruimte opgeleverd rondom opgeleverde blokken
4. Speelplekken bij opgeleverde blokken met stakeholders ontworpen en ingericht
5. Er zijn één of meerdere partijen geselecteerd voor planontwikkeling silo's

Sluisbuurt
1.Stedenbouwkundig Plan en Investeringsbesluit vastgesteld.
2. Variantenstudie Fietsverbinding ZBE - Oostelijk Havengebied afgerond

Baaibuurten inclusief waterkering
1.Ontwerp definitieve inrichting waterkering zuidzijde, opgesteld met stakeholders
2. Plan voor tijdelijke verplaatsing woonboten, opgesteld met stakeholders
Bijdrage aan de prioriteiten: )
Hoort bij doelstelling Gebiedsonwikkeling (?)

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

3 project-updates toon alle updates

Darius Riesener


Project omvat veel verschillende deelprojecten. Over de gehele linie loopt project volgens planning.
12-sep.-2017 15:55

Maureen Linthout

Project volgens planning

Project omvat veel verschillende deelprojecten. Over de gehele linie loopt project volgens planning.
29-jan.-2018 15:52