Projectvoorstel voor gebiedsplan 2017   

Oosterlicht - Voortzetten Pilot

A
geplaatst op 10 juli 16, 16:31 uur, door Stichting Natuurlijk IJburg

Samenvatting:

De Pilot Oosterlicht uit 2016 is een vervolg op de zonnepanelen op het eerste IJburg College uit 2015. Deze aanvraag betreft de voortzetting in 2017 van het programma uit 2016. De inzet is om de daken dubbel te gebruiken, zowel met Sedum als met PV. Deze dubbele ambitie is logisch en lijkt simpel, maar er worden alom barrières opgeworpen. Onbekend maakt onbemind, ook in Amsterdam, ook in Oost en ook op IJburg. Die barrières moeten overwonnen worden en die ervaringen kunnen daarna worden meegenomen bij veel meer scholen en andere daken op IJburg 1 en Zeeburgereiland. 

Aan twee basisscholen het Podium en de Zuiderzee en het tweede IJburgcollege op Zeeburgereiland wordt al volop gewerkt. Zodra deze in uitvoering gaan, wordt doorgeschakeld naar zo veel mogelijk andere scholen op IJburg en op het Zeeburgereiland.

Meer informatie:

Ter ondersteuning van deze campagne wordt een laagdrempelig en enthousiasmerend film-document vervaardigd waarin de duurzame samenwerking tussen het Energie-Coöperatief Zuiderlicht UA en de Stichting Natuurlijk IJburg (de “zwerm”) over het voetlicht wordt gebracht. Dit filmpje wordt viraal via de zwerm en stakeholders bij zoveel mogelijk mensen onder aandacht gebracht.

Naast de scholen wordt het programma van Oosterlicht uitgebreid naar zo veel mogelijk gemengde wooncomplexen op IJburg. Voor deze campagne is een film vervaardigd over het proces van vijf jaar verduurzamen van Blok 35 met als tussenstand 340 zonnepanelen, 80 LED-armaturen, 1000 m2 Sedumdaken en 285 m2 groene gevels. Het doel is om de “eigenaren” van deze complexen op weg te helpen en te begeleiden bij het verduurzamen met een zo uitgebreid mogelijk programma. Langs deze weg worden er steeds meer IJburgers “opgeleid” tot duurzaamheids-experts.

Linda Vosjan, Frank Boon en Marinus Knulst vormen het projectteam dat samen werkt met zoveel mogelijk docenten, ouders, leerlingen, eigenaren, huurders en andere betrokkenen.

 

Gewenst resultaat: - Zonnepanelen, gecombineerd met sedum, op IJburgcollege 2 (Zeeburgereiland) en op de basisscholen Het Podium en de Zuiderzee;
- Zonnepalen, gecombineerd met sedum, zo veel mogelijk op andere scholen op IJburg en op het Zeeburgereiland;
- Laagdrempelig en enthousiasmerend film-document over duurzame samenwerking tussen het Energie-Coöperatief Zuiderlicht UA en de Stichting Natuurlijk IJburg (de “zwerm”).
- Op weg helpen van zo veel mogelijk complex eigenaren bij verduurzaming ("opleiden").
Financiële dekking:
  • 10.000,00 - Voor 2016 is € 27.000 plus BTW aangevraagd, in 2016 is € 10.000 plus BTW toegekend, voor 2017 wordt wederom € 10.000 plus BTW aangevraagd, de rest bewaren we voor 2018.
foto's

Prioriteiten:
Hoort bij maatregel: Actief instappen op bewonersinitiatieven (?)
Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - IJburg
2 project-updates

Marinus Knulst


Op dit moment, 12 juli 2017, is het tweede ijburgcollege voorzien van 640 zonnepanelen en werken de leerlingen, voor een resterend dakvlak, aan een Educatieve Duurzame Daktuin als Showcase in het kader van het Greentech Profiel van de school. Voor de De Zuiderzee en het Podium zijn de SDE subsidies toegekend en wordt er overlegd met de betrokken schoolleiders over de inpassing in het CV van de beide scholen en in het Programma voor het schooljaar 2017/2018. Naast duurzaamheid gaat het daarbij ook over het educatie rendement. Helaas is het niet gelukt om de zonnepanelen te combineren met Sedum in het kader van amsterdam Rainproof. Verduurzamen is een hindernisbaan en Amsterdam is er goed is om bijzondere barrières op te werpen. Het netwerk van geïnteresseerde scholen op IJburg groeit intussen gestaag en er zijn een flink aantal geïnteresseerde Verenigingen van Eigenaren op bezoek geweest. De eerste film over een verduurzaamd woongebouw is bijna klaar en de tweede film over het grotere verhaal van over samenwerking staat op het programma voor de tweede helft van 2017. Intussen denken we na over het vervolg in de jaren 2018 en later.
12-jul-2017 09:57

Maureen Linthout

Project volgens planning

Stichting Natuurlijk IJburg heeft de uitvoering van dit project voortvarend opgepakt.
14-sep-2017 12:31
5 reacties

jeroen koeleman

Ja
2-sep-2016 16:06

Marinus Knulst

Ja
16-sep-2016 10:22

Linda Vosjan

Ja: Hoe meer grote daken we van zonnepanelen (en hopelijk ook groendak) voorzien hoe beter toch? Alle kinderen die eronder zitten, krijgen ermee te maken en gaan een duurzame lifestyle vanzelf normaal vinden ;)
14-nov-2016 10:41

Jannike Oltmans

Ja
14-nov-2016 11:08

Frank Boon

Ja
21-nov-2016 14:24