Project in gebiedsplan 2017   

Oosterlicht - Voortzetten Pilot

A
Geplaatst op 10 juli 16, 16:31 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2017 - IJburg en Zeeburgereiland

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - IJburg en Zeeburgereiland ARGUMENTATIE: Het betreft een bewonersinitiatief dat uitvoering geeft aan de stedelijke Agenda Duurzaamheid. Binnen deze Agenda zijn voor 2017 geen budgetten beschikbaar gesteld die aansluiten op dit type initiatief. Gezien de bestuurlijke opgave 'Ruimte voor Initiatief' en de meerwaarde van inzet van bewoners voor het aanjagen van de uitvoering van de Agenda Duurzaamheid in het eigen gebied, dient dit project de steun van de gemeente Amsterdam te krijgen. In 2017 zal dit project nog éénmaal uit het gebiedsplanbudget gefinancierd worden.

Samenvatting:

De Pilot Oosterlicht uit 2016 is een vervolg op de zonnepanelen op het eerste IJburg College uit 2015. Deze aanvraag betreft de voortzetting in 2017 van het programma uit 2016. De inzet is om de daken dubbel te gebruiken, zowel met Sedum als met PV. Deze dubbele ambitie is logisch en lijkt simpel, maar er worden alom barrières opgeworpen. Onbekend maakt onbemind, ook in Amsterdam, ook in Oost en ook op IJburg. Die barrières moeten overwonnen worden en die ervaringen kunnen daarna worden meegenomen bij veel meer scholen en andere daken op IJburg 1 en Zeeburgereiland. 

Aan twee basisscholen het Podium en de Zuiderzee en het tweede IJburgcollege op Zeeburgereiland wordt al volop gewerkt. Zodra deze in uitvoering gaan, wordt doorgeschakeld naar zo veel mogelijk andere scholen op IJburg en op het Zeeburgereiland.

Meer informatie:

Ter ondersteuning van deze campagne wordt een laagdrempelig en enthousiasmerend film-document vervaardigd waarin de duurzame samenwerking tussen het Energie-Coöperatief Zuiderlicht UA en de Stichting Natuurlijk IJburg (de “zwerm”) over het voetlicht wordt gebracht. Dit filmpje wordt viraal via de zwerm en stakeholders bij zoveel mogelijk mensen onder aandacht gebracht.

Naast de scholen wordt het programma van Oosterlicht uitgebreid naar zo veel mogelijk gemengde wooncomplexen op IJburg. Voor deze campagne is een film vervaardigd over het proces van vijf jaar verduurzamen van Blok 35 met als tussenstand 340 zonnepanelen, 80 LED-armaturen, 1000 m2 Sedumdaken en 285 m2 groene gevels. Het doel is om de “eigenaren” van deze complexen op weg te helpen en te begeleiden bij het verduurzamen met een zo uitgebreid mogelijk programma. Langs deze weg worden er steeds meer IJburgers “opgeleid” tot duurzaamheids-experts.

Linda Vosjan, Frank Boon en Marinus Knulst vormen het projectteam dat samen werkt met zoveel mogelijk docenten, ouders, leerlingen, eigenaren, huurders en andere betrokkenen.

 

E-mailadres
marinus@mpknulst.nl
Gewenst resultaat - Zonnepanelen, gecombineerd met sedum, op IJburgcollege 2 (Zeeburgereiland) en op de basisscholen Het Podium en de Zuiderzee;
- Zonnepalen, gecombineerd met sedum, zo veel mogelijk op andere scholen op IJburg en op het Zeeburgereiland;
- Laagdrempelig en enthousiasmerend film-document over duurzame samenwerking tussen het Energie-Coöperatief Zuiderlicht UA en de Stichting Natuurlijk IJburg (de “zwerm”).
- Op weg helpen van zo veel mogelijk complex eigenaren bij verduurzaming ("opleiden").
Bijdrage aan de prioriteiten: )
Hoort bij doelstelling Actief instappen op bewonersinitiatieven (?)
Financiële dekking:
  • Stadsdeel: 10.000,00 - Voor 2016 is € 27.000 plus BTW aangevraagd, in 2016 is € 10.000 plus BTW toegekend, voor 2017 wordt wederom € 10.000 plus BTW aangevraagd, de rest bewaren we voor 2018.

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

3 project-updates toon alle updates

Maureen Linthout

Project volgens planning

Stichting Natuurlijk IJburg heeft de uitvoering van dit project voortvarend opgepakt.
14-sep.-2017 12:31

Marinus Knulst

Project achter op planning

Op dit moment, 14 januari 2018. is de status als volgt. Vanwege personele wisselingen zijn de panelen op de basisscholen Zuiderzee en Podium vertraagd en doorgeschoven naar de eerste helft van 2018 en wordt het derde dak van het tweede IJburg-college enkel voorzien van zonnepanelen. De combinatie va...

Lees meer
15-jan.-2018 10:07
5 reacties

jeroen koeleman

Ja
2-sep.-2016 16:06

Marinus Knulst

Ja
16-sep.-2016 10:22

Linda Vosjan

Ja: Hoe meer grote daken we van zonnepanelen (en hopelijk ook groendak) voorzien hoe beter toch? Alle kinderen die eronder zitten, krijgen ermee te maken en gaan een duurzame lifestyle vanzelf normaal vinden ;)
14-nov.-2016 10:41

Jannike Oltmans

Ja
14-nov.-2016 11:08

Frank Boon

Ja
21-nov.-2016 14:24
Wil je reageren? Meld je dan aan.