Project in gebiedsplan 2017

Huis van Wijk

Geplaatst op 1 januari 2000, 00:00 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2017 - IJburg en Zeeburgereiland

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - IJburg en Zeeburgereiland

ARGUMENTATIE:
Definitieve keuze na evaluatie 2016

De website www.huisvandewijk/halloIJburg.nl vormt een belangrijke communicatieschakel in het formele en informele netwerk rond zorg en welzijn. Doel is deze website verder te ontwikkelen en in te bedden onder bewoners, formele en informele zorgpartners op IJburg.

De samenwerking versterken van uiteenlopende partners rondom formele en informele zorg en welzijn is een landelijk thema en een belangrijke opgave in het sociaal domein. Op het jonge IJburg, waar de netwerken van bewoners en professionals over de hele linie nog niet vanzelfsprekend zijn, kan deze ontwikkeling een extra steun in de rug gebruiken. Daarbij draagt dit project ook bij aan het realiseren van innovaties in het sociaal domein aansluitend op de eigen dynamiek van zorgparters.

Gewenst resultaat 1. Meer kwetsbare bewoners weten relevante informatie over activiteiten en voorzieningen te vinden.
2. Meer kwetsbare bewoners zijn betrokken bij activiteiten in de buurt.
3. Er is meer partnerschap tussen formele en informele partijen in het gebied.
4. Er is regelmatige samenwerking tussen formele en informele partijen in het
gebied.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Financiële dekking:
  • Gebiedsbudget: 20.000,00

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

2 project-updates

Jeroen van Kemenade

12-sep-2017 14:28
Project volgens planning

Vanuit Huis van de Wijk zijn een aantal verbeteringen toegevoegd aan de werking van de site. Ook is de plattegrond van IJburg geupdate naar de huidige situatie. Via social media (facebook, twitter) worden activiteiten van netwerkpartners actief gepost. Een netwerkbijeenkomst onder de vlag van Burend Lees meer
0

Open de update in eigen pagina

Lian Doodeman

16-jan-2018 14:47
Anders

Huis van de wijk heeft dit jaar nieuwsbrieven verzonden en activiteiten gedeeld via social media. De website "Huis van de wijk IJburg" is opgeschoond en de informatie is geüpdate. STeeds meer organisaties zetten nu zelf de informatie op de website en indien nodig help Jeroen hen hierbij. Er is op Lees meer
0

Open de update in eigen pagina
2 reacties

Jeroen van Kemenade

Ja
11-jul-2016 14:18

Aukje Ypma

Ja: Saideh: 'De gemeente zou meer vrijwilligerswerk moeten aanbieden. Er zijn veel bewoners zonder baan. Op deze manier kunnen ze mensen leren kennen en een netwerk opbouwen.'
27-sep-2016 11:59
Wil je reageren? Meld je dan aan.