Lian Doodeman

Professional
Mijn werk en hobbies

Stadsdeel Oost

Mijn expertise

Ik werk voor Stadsdeel Oost en zet me in om het (langer) zelfstandig wonen van kwetsbare doelgroepen te bevorderen.
Door bijvoorbeeld in te zetten op het bevorderen van de samenwerking tussen de organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg samen.
Zijn er geschikte woningen voor ouderen in de buurt? Wordt er voorlichting aan ouderen gegeven over woningaanpassingen danwel wel/niet verhuizen? Zijn er activiteiten en ontmoetingsplekken waar ouderen naar toe kunnen gaan? Hoe kunnen we burenhulp en vrijwillige inzet bevorderen?


Mijn mogelijkheden

Bewoners, vrijwilligers- en professionele organisaties die bij willen dragen aan activiteiten voor kwetsbare groepen kunnen subsidie aanvragen.


Waar nodig verbind ik mensen en/of organisaties met elkaar, zoals professionale organisaties (op het gebied van wonen, welzijn en zorg), bewonersinitiatieven, vrijwilligersorganisaties en ondernemers.