Project   

Waarborgen van gevarieerd aanbod (voor jongens en meisjes) op geschikte locaties

A
geplaatst op 16 februari 13, 14:44 uur
Na 1 januari volgt in overleg met Dynamo een programmatische opzet voor Youth side, met specifieke aandacht voor meidenactiviteiten.Dynamo komt in februari met de onderbouwing van de noodzaak voor een plek voor jongeren, al dan niet in Youth side. Relevantie is de noodzaak een goede plek te hebben voor jongeren om naar toe te komen, met goede initiatieven, vragen en activiteiten.
 
Bovendien worden er in de eerste helft van 2013 enkele initiatieven ondersteund of ontwikkeld om meer activiteiten te bieden die aansluiten op de vraag en behoefte van meiden. De focusgroepen zijn 10-16 en 16-20 jaar. Na een korte inventarisatie van bestaande programma’s en behoeftes kan er gerichte inzet plaatsvinden vanaf februari. Deze zal gericht zijn op samenwerking met bestaande kaders om inbedding te garanderen. Het aantal te activeren en bereikte meiden wordt nader bepaald door de stuurgroep.
3 project-updates toon alle updates

Ger Taubman


Er zit veel dynamiek in de aanpak van het jongerenwerk op IJburg. Een update: Youthside Met de Alliantie als belangrijkste ondersteunende partij wordt gewerkt aan de doorstart van Youthside. Er zijn afspraken over een nieuw huurcontract voor 5 jaar. Het vloeroppervlak beneden wordt vergroot. Er zij Lees meer
26-jul-2013 11:56

Ger Taubman


Container voor jongeren. De vraag van een groep jongeren in de stadsdeelraad om een plek waar zij met begeleiding zelf activiteiten kunnen ontplooien, wordt gehonoreerd. Er komt een tijdelijke accommodatie op kavel 49b (hoek Pampuslaan/Bert Haanstrakade) voor jongeren vanaf ongeveer 15 jaar. Er zijn Lees meer
6-aug-2013 20:32