Update

Update bij Waarborgen van gevarieerd aanbod (voor jongens en meisjes) op geschikte locaties

Geplaatst op 6 augustus 2013, 20:32 uur
Container voor jongeren.
De vraag van een groep jongeren in de stadsdeelraad om een plek waar zij met begeleiding zelf activiteiten kunnen ontplooien, wordt gehonoreerd. Er komt een tijdelijke accommodatie op kavel
49b (hoek Pampuslaan/Bert Haanstrakade) voor jongeren vanaf ongeveer 15 jaar. Er zijn al containers aangekocht en er is traject gestart met en in de buurt. In september organiseert het stadsdeel een eerste bijeenkomst voor alle betrokkenen. Verwachting is dat het project in het najaar een ‘go’ krijgt bij de gemeente en gerealiseerd wordt begin 2014. Dynamo maakt 1FTE vrij om het project te ondersteunen.
Deel dit: