Project

In de buurt van geluk

Geplaatst op 24 oktober 2012, 07:43 uur

In Bhutan experimenteren ze al 40 jaar met het thema "geluk". Ze hebben ondertussen een kompas ontwikkeld met 9 windrichtingen en eens in de twee jaar worden ruim 7000 inwoners ondervraagd naar hun leefomstandigheden. Het gaat daarbij niet alleen om welzijn, maar ook om gezondheid, onderwijs, werk en cultuur. Met de uitkomsten van het onderzoek wordt de koers van het land bijgestuurd. Het veelzijdige Bruto National Geluk is voor Bhutan het alternatief geworden voor het eenzijdige Bruto National Product.

Dit vernamen wij enige tijd geleden in een ontmoeting met een onderzoekersgroep uit Bhutan. Er is natuurlijk veel aan te merken op hun aanpak en wat ze er in de praktijk mee doen - Bhutan is nog steeds een van de armste landen ter wereld maar hun verhaal is ook prikkelend. Zou het bespreekbaar maken van ons "geluk" iets toe voegen aan de manier waarop we hier met elkaar samenleven? En welke vele gezichten kent geluk op IJburg? Is Nederlands geluk anders dan Marokaans, Surinaams of Nigeriaans geluk? Hoe ziet geluk er uit als je in de schuldhulpverlening zit of als je twee auto's, een scooter en een boot tot je beschikking hebt? En als we dit weten, kan dit ertoe leiden dat we anders naar elkaar kijken en/of anders met elkaar omgaan?

Wij kijken nu wat op kleine schaal mogelijk is. Bewoners aan de Mata Harihof hebben reeds meegedaan. We gaan het experiment voortzetten. Daarom zoeken wij buurtgenoten die bij voorkeur met hun straat, of nog mooier met hun blok, een verkenning willen doen. Er is  belangstelling vanuit het Stadsdeel en een aantal woningbouwcorporaties, ende HvA en adviesbureau Van Vieren doen mee als het gaat om de methodiek.

Wil je meer weten, dan dan gerust contact met ons op. De mensen van de Mata Harihof vertellen jullie graag wat dit initatief voor hen betekend heeft.

Doelgroep
Kinderen, 0-11 jaar, Volwassenen, Jongeren, 11-22 jaar
Illustration
 
6 project-updates toon alle updates

Paul Engel

19-jan-2016 08:23

In september zijn wij met ons initiatief de brug overgestoken. Stadsdeel Oost heeft Jeroen van Kemenade, Safoan Mokhtari en Paul Engel gevraagd de leefbaarheid van een bijzonder stukje Amsterdam-Oost te helpen verhogen: de appartementencomplexen van de Roomtuintjes, vlakbij de Dappermarkt. Samen met Lees meer
0

Open de update in eigen pagina

Paul Engel

14-sep-2016 21:51

September 2016. We hebben ons project op de Roomtuintjes in Amsterdam Oost met succes afgerond. Onlangs zijn we gestart met een volgend project bij het Poortgebouw in statdsdeel Centrum en dit najaar leveren wij een bijdrage aan het geluk van bewoners op de Zuidas. Ondertussen maakt ons initiatief o...

Lees meer
0

Open de update in eigen pagina