Prioriteit

Versterken wijkeconomie (2017)

IJburg blijft een kwetsbaar economisch gebied. We willen de samenwerking tussen ondernemers helpen versterken, en zoeken daar geschikte vormen voor. Zo werken we aan het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in winkelgebieden. Het economisch klimaat heeft ook baat bij meer reuring in de openbare ruimte op IJburg (IJburg op de Kaart). Verbetering van de bereikbaarheid over het water blijft een belangrijk uitgangspunt om het economisch klimaat rond de binnenhaven te versterken. Versterking van de (passanten)haven draagt daaraan bij.