Prioriteit

Doorontwikkeling IJburg en Zeeburgereiland met oog voor bewoners (2017)

Het afmaken van IJburg 1ste fase en de ontwikkeling van IJburg 2de fase en het Zeeburgereiland is van belang voor bewoners en ondernemers in het gebied. Door aantrekken van de bouw is tijdelijk ruimtegebruik minder belangrijk dan toen de gebiedsagenda werd opgesteld. Behoud en creëren van voldoende ruimte voor groen en spelen bij stedelijke ontwikkeling vereist blijvend onze aandacht. Hiervoor krijgt het beter benutten van de randen van IJburg extra prioriteit. De ambitie voor waterrecreatie bij IJburg heeft meer nadruk gekregen vanwege de vaststelling van de Watervisie Amsterdam 2040. Voor de verdere uitwerking van deze ambitie wordt een Ruimtelijk programma Waterrecreatie IJburg en Zeeburgereiland ontwikkeld. Het programma omvat een scala aan acties die de komende jaren worden uitgevoerd om het recreatief gebruik van het water bij IJburg te optimaliseren binnen de ecologische kaders van het gebied.


Uitgevoerde projecten bij deze prioriteit (8)

Gebiedsontwikkeling IJburg 1e fase

Samenvatting

In alle delen van IJburg wordt gewerkt aan de ontwikkeling van kavels die nog onbebouwd...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

Open sluizen - Onderzoek

De sluizen van IJburg vormen een bescherming tegen hoog water en scheidt het binnenwater van het bui...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 update

Voorzieningensessie IJburg 2e fase en Zeeburgereiland

Zicht krijgen op de behoefte aan voorzieningen in de ontwikkelgebieden IJburg 2e fase en Zeeburgerei...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

3 reacties

1 update

Theater-, Expo en Bioscoopzaal op IJburg

Samenvatting

Een cultureel hart van IJburg met exposities, voorstellingen en vertoningen. Een plek o...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

18 reacties

3 updates

Ontwikkelen Zeeburgereiland

Ontwikkelen Zeeburgereiland

Er wordt gewerkt aan de totstandkoming van nieuwe woonblokken in de Spor...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

3 updates

Toegang tot het water - onderzoek

De eilanden van IJburg zijn, uit oogpunt van veiligheid, omringd met een primaire waterkering. De wa...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

3 updates

Waterrecreatie IJburg - in gesprek met de buurt

In 2016 heeft de gemeente de mogelijkheden voor Waterrecreatie bij IJburg onderzocht. In gesprek met...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Ontwikkelen Centrumeiland

Het Centrumeiland is een versnellingslocatie voor woningbouwproductie. Na vaststelling van het stede...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

5 reacties

2 updates