Activiteit

Meet-Up IJburg Gebiedsagenda en gebiedsplan

donderdag 27 september 2018 , 19:45 - 22:00 uur

Deze Meet-Up IJburg staat in het teken van de gebiedsagenda 2019-2022 en met name het gebiedsplan voor 2019. Een avond om met elkaar ideeën en initiatieven te verkennen die een bijdrage kunnen leveren aan het behalen van de gebiedsdoelen voor IJburg.

Het doel van de avond is om met elkaar concrete en haalbare initiatieven te bespreken die uitvoerbaar zijn in 2019 en passen bij de thema’s uit de gebiedsagenda. Deze initiatieven kunnen vervolgens worden voorgesteld aan het stadsdeelbestuur en voor financiering voorgelegd aan de gemeenteraad. Projecten die opgenomen worden in de gebiedsplannen zijn aanvullend op het reguliere werk van de gemeente en andere organisaties: dus extra inzet op basis van lokale kansen en ambities. 

De concept-gebiedsagenda voor het gebied IJburg en Zeeburgereiland wordt tijdens de Meet-Up toegelicht. Door middel van gesprekken aan zes thematische tafels zullen we daarna met bewoners en ondernemers uit de buurt verkennen welke initiatieven uit de buurt of (gezamenlijke) projecten van gemeente en/of maatschappelijke partners een bijdrage kunnen leveren aan de gebiedsdoelen die voor IJburg zijn geïnventariseerd.

Er zullen gesprekstafels zijn over de volgende onderwerpen: 

  • Samenwerken aan een groene en schone buurt
  • Trotse jeugd; eigenaarschap van jongeren. Hoe werken we daaraan?
  • Samenwerken aan een fysiek en sociaal veilige buurt
  • Inclusieve stad; een verbonden buurt waar iedereen kan meedoen
  • Ondernemers in de buurt
  • Kunst & Cultuur en een levendige buurt
     

Naast de zes thematafels besteden we ook nog aandacht aan het mobiliteitsplan van IJburg.

 

Nodig je buren uit!

Nodig je buren en geïnteresseerden uit die (komen) wonen/werken op IJburg of geïnteresseerd zijn in wat er op IJburg gebeurt. Samen bereiken we meer mensen. Iedereen is welkom!

 

Programma Meet-Up IJburg 27 september

19.30 Inloop

19.45 Opening & welkom

De avond wordt geopend door Jeroen van Kemenade (gespreksleider)

19.50 Plenaire toelichting

Een toelichting op de Gebiedsagenda/Gebiedsplan en de uitkomsten van het online dashboard.

20.05 Vier ideeën ter inspiratie

Vier initiatiefnemers delen hun idee voor het Gebiedsplan 2019.

20.15 Ruimte voor Initiatief

In twee gespreksrondes aan zes verschillende ‘thema-tafels’ verkennen bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke partners/stadsdeel/gemeente mogelijke ideeën/initiatieven voor 2019. Zie hierboven voor het overzicht van de 'thema-tafels'.

Iedereen kan aanschuiven bij de verschillende thema-tafels en meedoen met het verkennen van initiatieven voor het Gebiedsplan 2019.

21.30 Afsluiting

Korte terugblik op de opbrengst van de avond. Napraten, netwerken en ontmoeten (tot 22.00 uur).

 

Dashboard

Op HalloIJburg.nl kunnen bewoners nog steeds laten zien welke onderwerpen zij belangrijk vinden voor IJburg (https://halloijburg.nl/prioriteer).

Locatie
Ludo Cultureel Centrum
Kosten
Gratis
Doelgroep
Iedereen (alle leeftijden)
Deel dit: