Activiteit

Besluitvorming Gebiedsplannen in Bestuurscommissie Oost

dinsdag 8 december 2015 , 20:15 uur

De afgelopen maanden hebben de gebiedsteams van stadsdeel Oost samen met partners en bewoners de gebiedsplannen voor 2016 opgesteld, onder andere door middel van het Open Huis op het stadsdeelhuis, overleggen met bewoners, buurtplatformen en contact met partners uit de buurten. In de gebiedsplannen staan de prioriteiten genoemd voor de vijf gebieden in stadsdeel Oost.

Besluitvorming gebiedsplannen

Op dinsdag 8 december worden deze plannen opiniërend besproken in de Bestuurscommissie Oost, op dinsdag 15 december zal dit besluitvormend gebeuren.  U bent van harte welkom om bij deze besprekingen aanwezig te zijn.

Waar vind ik de gebiedsplannen 2016?

U kunt de gebiedsplannen vinden bij de agendastukken van de Bestuurscommissie. Ga naar www.amsterdam.nl/oost > Vergaderagenda’s en –stukken om ze te raadplegen.

 

Kosten
Gratis
Doelgroep
Alle volwassenen
Leeftijd
Vanaf 11 t/m 22 jaar
Deel dit: