Het gebiedsplan voor IJburg en Zeeburgereiland

Het Gebiedsplan 2020 is door bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en ambtenaren samen opgesteld.

Hieronder zie je alle projecten die in het gebiedsplan zijn opgenomen.

Projecten wel opgenomen in het gebiedsplan    |    Projecten niet opgenomen in het gebiedsplan

Filter voorstellen op:

Trefwoord
Initiatiefnemer
Prioriteit
Wel/niet in plan
Wissen
8 projecten

Groene en duurzame initiatieven

In samenspraak met bewoners zetten we vergroeningsprojecten op. Door de betrokkenheid van het gebiedsteam en door co-financiering kunnen deze projecten daadwerkelijk van de grond komen.

Duurzaamheid i...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Tijdelijke invulling lege ruimtes gedurende bouwprojecten

Voorbeelden van activiteiten:
- Actieve betrokkenheid van IJburgers bij de ontwikkeling van het Strandeiland.
- Organisatie Meet Ups Zeeburgereiland in nauwe samenspraak met bewoners.
- Ondersteunen v...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Programma Waterrecreatie en ecologie

Uitvoering van het programma Waterrecreatie en ecologie:

Het programma Waterrecreatie en ecologie IJburg en Zeeburgereiland is de basis voor verdere maatregelen in de komende jaren en voor het bewaken...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Inrichting en gebruik van groene oevers IJburg

Uitvoeren van het project Groene Oevers IJburg. De eerste oeverzone die we gaan aanpakken, is die van Steigereiland Zuid. Het gaat hier met name om het creëren van aantrekkelijke verblijfsruimte op de...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

2 updates

Buurtverbinding IJburg

Werken aan buurtverbinding op IJburg op verschillende manieren, waaronder:

- Blokaanpak: Daar waar samenleven in een dichtbebouwd gebied leidt tot conflicten tussen bewoners, verkennen we met betrokke...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Buurtverbinding Sportheldenbuurt

De Sportheldenbuurt is een gloednieuwe buurt waar nog weinig verbondenheid is tussen bewoners en waar netwerken nog in opbouw zijn. Er wordt gewerkt aan verschillende projecten om de verbinding in de ...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Vernieuwing Diemerpark

We gaan in samenspraak met partners, gebruikers en bewoners de plannen voor het Diemerpark concretiseren en mogelijk maken. We bouwen voort op het manifest en gaan in werkvormen zoals ateliers meer de...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 reactie

1 update

Programma Focus op jeugd

We starten met een meerjarige jeugdaanpak: voor de komende drie jaar stellen we een programma op, dat we jaarlijks evalueren en zo nodig bijstellen. Dat doen we met partners in het gebied, én met jong...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update