Het gebiedsplan voor IJburg

Het Gebiedsplan 2019 is door bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en ambtenaren samen opgesteld.

Hieronder zie je alle projecten die voor het plan zijn voorgesteld.

Project wel voorgedragen voor gebiedsplan    |    Project niet voorgedragen voor gebiedsplan

101 projecten

Sportopleidingen voor bewoners

De afdeling Sportstimulering biedt opleidingen aan waarin jongeren en volwassenen leren om zelfstandig sportactiviteiten voor de buurt te organiseren en te begeleiden. Het mes snijdt aan twee kanten: ...

in gebiedsplan

3 reacties

Versterken kwaliteiten en gebruik van het Diemerpark

Door de ontwikkeling van IJburg is het Diemerpark een populair stadspark geworden: de voormalige vuilstortplaats is ontwikkeld tot een bijzonder park met een hoge natuurwaarde. Nu het park intensief w...

niet in gebiedsplan

11 reacties

Verbondenheid in de Sportheldenbuurt

De Sportheldenbuurt is een gloednieuwe buurt waar nog weinig verbondenheid is tussen bewoners en waar netwerken nog ontbreken. Er wordt gewerkt aan verschillende projecten om de verbinding in de buurt...

in gebiedsplan

5 reacties

2 updates

Vergroening IJburg

Er is behoefte aan gevarieerder gebruik van de beschikbare ruimte en aan uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het groen. De inrichting van de Bert Haanstrakade maakt hier deel van uit.

niet in gebiedsplan

Kunstwerk op IJburg

Meer kunst in de openbare ruimte is een veelgehoorde wens onder IJburgers. Dit project is het vervolg op het project dat in 2018 is gestart. Beoogde loatie is het Steigerpark.

in gebiedsplan

7 reacties

Aanpak Joris Ivensplein

De aanpak van het Joris Ivensplein is in volle gang. Samen met bewoners, ondernemers, de school en vastgoedeigenaren is een plan gemaakt om van het plein een mooie en veilige plek te maken, waar men kan...

in gebiedsplan

5 reacties

IJburg in het zonnetje

IJburg en Zeeburgereiland zijn bij uitstek geschikt voor zonnedaken. Omdat wij platte daken hebben z...

in gebiedsplan

28 reacties

Speeltoestellen voor verschillende leeftijden op veldje Egelkopstraat

De ruimte aan de Egelkopstraat, tussen de Mattenbiesstraat en de Zwanebloemlaan, bestaat nu uit twee...

niet in gebiedsplan

6 reacties

Groenstrook Zwanebloemlaan vrij van hondenpoep

De groenstrook in de Zwanebloemlaan wordt voortdurend gebruikt om honden uit te laten. De meeste uit...

niet in gebiedsplan

25 reacties

Maak fietspaden langs tramlijn 26 geschikt voor twee richtingen

Probleem:
De huidige eenrichtingsfietspaden langs de IJburglaan en Pampuslaan worden voortdurend geb...

niet in gebiedsplan

28 reacties

Lolaland: 2 jaar vrije speelruimte

LOLA (Stichting Leegstandoplossers Amsterdam) is geland op IJburg! Na Lola Luid in Nieuw-West, Lola ...

in gebiedsplan

22 reacties

Carrière Meiden

De Carrière Straat is een breed concept voor schoolgaande en werkloze jongeren. Afgelopen jaar heeft Carrière Straat zich bewezen dmv goede resultaten. Met de juiste tools en het juiste netwerk worden j...

niet in gebiedsplan

Wat is Weggooien - aandacht voor voedselverspilling

De afgelopen jaren hebben wij vanuit CoCasa gewerkt aan 'Wat is Weggooien'. We dragen kennis over en...

niet in gebiedsplan

13 reacties

Nieuwe wormenhotels opstarten

In 2017 en 2018 hebben we 12 wormenhotels geplaatst en begeleid op IJburg en de vraag blijft groeien...

niet in gebiedsplan

12 reacties

Red Groenteboer Borneo op het Zeeburgereiland!

De toekomst van Groenteboer Borneo is onzeker. Er komt mogelijk pal naast deze buurtwinkel een Albert Heijn to Go (van circa 75m2). Een AH betekent het einde van de winkel van de familie Buran. Ze zij...

niet in gebiedsplan

93 reacties

Toegang tot het water en gebruik van de oevers

Toegang tot het water en gebruik van de oevers zijn thema's die sterk leven op IJburg. Bewoners willen graag het water kunnen bereiken en gebruiken, aan het water verblijven, recreëren en spelen. In el...

in gebiedsplan

6 reacties

IJburg Schoon

IJburg is een prachtige en unieke wijk in volle ontwikkeling, waar we met elkaar goed voor moeten zo...

in gebiedsplan

39 reacties

Een verbonden buurt - Lopend vuurtje

100 mensen, 100 dagen, 100 ontmoetingen. Amsterdam Oost telt 130.000 mensen, meer dan 100 nationaliteiten en 60.000 huishoudens! Het project Lopend Vuurtje nodigt 100 buurtbewoners uit om met elkaar te...

in gebiedsplan

1 reactie

De groene dijk

In Amsterdam verdwijnt steeds meer groen en komen er steeds meer woningen bij. Dat geldt ook voor IJburg. Investeren in groen en behoud van bestaand groen is hard nodig. Steigereiland-Zuid heeft een b...

in gebiedsplan

15 reacties

Liefde voor honden

Groen in een wijk kan er nooit genoeg zijn. IJburg is daarnaast een wijk met veel honden. Waarschijnlijk wordt dat, met de bouw van zoveel huizen, alleen maar meer. Het is belangrijk (ook om ergernis ...

niet in gebiedsplan

10 reacties

Plezier op de Kade

De wandelkade bij de Bert Haanstrakade (ijburgbaai) kan een veel leukere, nuttige uitstraling gebruiken. Er zou bijvoorbeeld een groot schaak- of dambord met stenen kunnen worden geplaatst. Een fiets ...

niet in gebiedsplan

6 reacties

Maandelijkse Weggeefkraam op Reuring Markt

De ervaring van de Weggeefmarkt op Set heeft geleerd dat er op IJburg veel mensen zijn die iets weg ...

in gebiedsplan

25 reacties

Parkeren en inrichting IJburglaan even nrs. steigereiland.

- Westzijde straat 10x electrische laadpunten plus twee laad-een losplaatsen op de hoek. Alleen graskant.
-oostzijde straat electrisch laadpunt en deelauto verplaatsen naar westzijde. 5x laad- en losp...

niet in gebiedsplan

Energiespreekuur IJburg en ZBE

De vijf buurten van Oost organiseren in 2019 samen een serie energiespreekuren in heel Oost. Op die ...

in gebiedsplan

11 reacties

Herprofilering Zuider IJdijk tussen Pompgemaal en Amsterdamse Brug (camping Zeeburg)

In 2019 wordt de bestrating van de Zuider IJdijk vanaf de Amsterdamse Brug tot aan het Pompgemaal ve...

in gebiedsplan

8 reacties

Denken in Kansen!!

Wij hebben inmiddels twee succesvolle leer werk trajecten opgezet voor het stadsdeel Zuid-Oost, waar...

niet in gebiedsplan

2 reacties

Toekomstperspectief: Geef draagkracht aan kwetsbare groepen in ijburg

Het plan is om de bewoners van ijburg te helpen die op dit moment tussen wal en schip belanden met b...

niet in gebiedsplan

2 reacties

Welkom in de wereld van JIP! Een jaar rond activiteiten op en rondom het Joris Ivensplein voor en door bewoners!

Een openluchtbioscoop, een lichtkunstwerk, live-muziek, silent disco, het vieren van vrijheid (5 mei...

in gebiedsplan

15 reacties

Zeeburgereiland aan tafel!

4 thema-avonden: koken, eten en inspiratie. Deze informele avonden zijn bedoeld om de eilanders, sta...

niet in gebiedsplan

10 reacties

Vrouwencafé (Zeeburgereiland en IJburg)

Dit is een maandelijks terugkerende informele activiteit voor vrouwen uit verschillende culturen op ...

niet in gebiedsplan

20 reacties

Zeeburgereiland Connect

Zeeburgereiland Connect richt zich op het versterken van de verbinding en samenwerking tussen buurtb...

niet in gebiedsplan

8 reacties

Ontsluiting IJburg richting de stad

Op dit moment rijdt tram 66 van Bijlmer Arena naar de Vennepluimstraat. Lijn 26'rijdt van de Pampuslaan naar het Centraal Station. Er zijn veel problemen met het openbaar vervoer en het GVB wil tram 2...

niet in gebiedsplan

10 reacties

Het Martien Schaaperhuis verbindt zich met IJburg

Inleiding
Het Martien Schaaperhuis biedt onderdak aan kwetsbare burgers met een psychiatrische kwets...

niet in gebiedsplan

12 reacties

Expeditie SET: Kijk in de Wijk

Achtergrond:
Sinds in 2017 bekend werd dat er statushouders naar IJburg zouden komen is er veel aand...

niet in gebiedsplan

14 reacties

Verhalen van onbekende IJburgers

Achtergrond
“IJburg is een wijk met zowel krachtige als kwetsbare bewoners. Het versterken van de rel...

niet in gebiedsplan

14 reacties

Statushouders op IJburg: op weg naar een inclusieve wijk

In mei 2018 hebben ruim 160 jonge nieuwe IJburgers tussen 18-28 jaar, van wie de helft statushouders...

in gebiedsplan

17 reacties

1 update

IJburg Verkeersdrempelvrij!

Veel straten van IJburg worden gekenmerkt door een overvloed aan hoge verkeersdrempels. Deze moeten ...

niet in gebiedsplan

12 reacties

Groen moet je doen!

 

IJburg is best heel stenig. Er staan wel bomen maar doordat de wijk relatief jong is en wellicht oo...

niet in gebiedsplan

25 reacties

SCHATGRAVERS Zeeburgereiland een projectvoorstel in het kader van veilig en prettig samenleven in een nieuwe gemengde wijk.

Op ons nieuwe eiland wonen steeds meer mensen, jong en oud. En er komen dagelijks nog nieuwe mensen ...

niet in gebiedsplan

26 reacties

Kwaliteitsimpuls Haven IJburg

Ondernemers in de haven van IJburg hebben samen met vastgoedeigenaren een ondernemersvereniging opgericht, en streven naar de totstandkoming van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) in 2019. Vanuit de ...

in gebiedsplan

2 reacties

#dropdiestelling i.s.m. IJburg college 1 & dynamo jongerenwerk

Samen met het IJburg College en IJburgse jongeren zullen er twee #DDS trajecten worden opgezet waari...

in gebiedsplan

4 reacties

Trainingen over CO2-impact en klimaatverandering

In 2018 is in stadsdeel Oost een experiment gestart met het geven van trainingen aan organisaties, studenten en bewoners over CO2-impact en klimaatverandering. De training (volgens een Engels concept) i...

in gebiedsplan

2 reacties

Onderzoek naar eenzaamheid op IJburg/Zeeburgereiland

Uit de cijfers van de Amsterdamse gezondheidsmonitor 2016 blijkt dat er op IJburg/Zeeburgereiland relatief veel sprake is van eenzaamheid: binnen stadsdeel Oost komt ernstige eenzaamheid het meest voo...

niet in gebiedsplan

Groen op het plein, Steigereiland Noord

de kinderen kunnen op het openbare plein naast basisschool de Zuiderzee naar hartenlust rennen en fi...

niet in gebiedsplan

95 reacties

Puber aan de kook

Veel pubers eten teveel en bewegen te weinig. Vaak wordt dit gezien als de oorzaak van overgewicht b...

niet in gebiedsplan

6 reacties

IJburg by Boat

INLEIDING

IJburg is een unieke wijk en watergebied dat je zeker ook een keer vanaf het water moet zi...

niet in gebiedsplan

16 reacties

Herinrichting oeverzone Steigereiland-Zuid

De oeverzone van Steigereiland-Zuid is de grasstrook op en langs de dijk, het talud en het water aan kant achter de bedrijfspanden, die nu vooral wordt gebruikt als hondenuitrenplek.

De bewoners van St...

in gebiedsplan

2 reacties

IJburgse Aanpak #Werkenwerkt Statushouders en Jongeren (Fase 2)

Een vervolg op het succes van het Werkenwerkt-programma van WhatsupIJburg, waarin IJburgse jongeren werden gekoppeld aan ondernemers op IJburg. Door de statushouders en jongeren aan het werk te zetten...

in gebiedsplan

12 reacties

1 update

Natuurspeeltuin Diemerpark

Er is wellicht een goede reden dat het er niet is, maar ik denk dat het heel leuk zou zijn voor de b...

in gebiedsplan

37 reacties

Meer kunst op IJburg

Bij de bouw van het huidige IJburg is in de eerste jaren op diverse plekken aandacht besteed aan kun...

in gebiedsplan

28 reacties

Theo van Gogh Bos

Ik (Jolie, 9 jaar) wil meer bomen in het Theo van Gogh park. Het is mooier, leuker spelen en de wort...

niet in gebiedsplan

26 reacties

Locaties voor maatschappelijke activiteiten

Het aantal locaties waar maatschappelijke activiteiten kunnen plaatsvinden, is op IJburg gering. Ook voor jongerenactiviteiten is dit, vanwege de gedwongen verhuizing van het jongerencentrum, een aand...

in gebiedsplan

1 reactie

Verdere ontwikkeling Pampuslaan en oprichting ondernemerscollectief

Met de komst van Centrumeiland ligt er een kans om de Pampuslaan verder te ontwikkelen. In 2018 is al een start gemaakt om de Pampuslaan samen met ondernemers en vastgoedeigenaren een kwaliteitsimpuls...

in gebiedsplan

Ambitie om ondernemers Designstrip te organiseren in een BIZ

De ondernemersvereniging voor de Designstrip is, mede door het grote verloop van bedrijven, niet meer actief. Een aantal nieuwe ondernemers zou graag ondernemersvereniging 'Designstrip' nieuw leven inb...

in gebiedsplan

Impuls buurteconomie

Om het economische klimaat te versterken, stimuleren wij ondernemers om zich te verenigen, en werken we met bestaande ondernemersverenigingen samen. Ondernemersverenigingen kunnen gebruikmaken van ver...

in gebiedsplan

3 reacties

Verbetering luchtkwaliteit Zeeburgereiland

Op het Zeeburgereiland is de luchtkwaliteit slecht; in juni werd al code rood uitgegeven door het RIVM en stond wij de wijk op de tweede plaats met slechtste luchtkwaliteit in Amsterdam. Dat de luchtk...

in gebiedsplan

20 reacties

Pier met Kiosk

Graag zou ik ter hoogte van de Diemerparklaan een houten pier in het water zien met op het einde een...

niet in gebiedsplan

38 reacties

woonbootparadijs Pampus of Almere-Pampus

Vergis ik me, of loopt de gemeentegrens van Amsterdam inderdaad tot de Oostvaardersdijk bij Almere P...

niet in gebiedsplan

2 reacties

ecoduct Uyllander

Als er al een fiets- of wandelpad langs de Uyllanderbrug loopt is, dan is die waarschijnlijk luguber...

niet in gebiedsplan

1 reactie

dependance Artis

Een dierentuin schijnt ook goed te zijn voor het in stand houden van dieren die het in de natuur moe...

niet in gebiedsplan

7 reacties

schietbaan voor carbid

IJburg is een handreiking van Amsterdam naar de Saksen in het Oosten. Daar, op de grens van Muiden e...

niet in gebiedsplan

2 reacties

horeca-uitkijk annex klimobject diemerpark

Wie goed gekeken heeft, weet dat er in het Diemerpark de fundamenten liggen van enkele elektriciteit...

niet in gebiedsplan

5 reacties

ijsbaan

Als we een beetje vaart maken met het energiezuinig maken van huizen, zit de energiecentrale van Die...

niet in gebiedsplan

9 reacties

crossterrein bij de elektriciteitscentrale

Het oogt mij nogal braak, de omgeving van de Uyllanderbrug. Daar is toch wel plek voor een crossterr...

niet in gebiedsplan

6 reacties

gvb verbindingen ijburg-muiden-huizen-almere haven

Ik las ergens dat in de verre toekomst een metro gepland staat via IJburg naar Almere. Dat duurt nog...

niet in gebiedsplan

3 reacties

buurtbioscoop haveneiland

Het Joris Ivensplein heeft al wat voorzichtige horeca. Daar kan best een bioscoop bij; ik zou zeggen...

niet in gebiedsplan

1 reactie

Schoner water vol leven voor IJburg

IJburg is een prachtige woonwijk in het water. Het water en de waterkwaliteit zijn specifiek van belang: het biedt de ruimte om te zwemmen, varen, SUP-en, kanoën, zeilen, surfen, zonnebaden etc. In de ...

niet in gebiedsplan

12 reacties

Krijn Taconiskade deels autovrij

De haven van IJburg wordt beschouwd als een van de leukste plekken van IJburg. Jammer genoeg is de m...

niet in gebiedsplan

30 reacties

Speelfontein Joris Ivensplein

Een of twee rijen waterspuwers (bedriegertjes, in de grond, die niet uitsteken) die ombeurten uit en...

niet in gebiedsplan

57 reacties

Focus op de Jeugd

In 2019 gaan we onderzoeken in hoeverre het aanbod van activiteiten en voorzieningen voor de jeugd op IJburg aansluit bij de vraag.

Jongeren zelf krijgen hier een prominente rol in. Daarnaast streven ...

in gebiedsplan

2 reacties

Tweede kunstgrasveld voor voetbal/hockey op het Van Gogh Park IJburg

Er zijn veel kinderen in IJburg en we moeten koesteren dat ze buiten willen spelen.
Er is maar 1 ku...

in gebiedsplan

10 reacties

Groene ontmoetingsplek in de Sportheldenbuurt

De Gezonde Stad slaat de handen ineen met bewoners, ontwikkelaars en beleggers om samen een groene o...

niet in gebiedsplan

10 reacties

Betaalbare Elektrische Deelauto's voor IJburg

“Betaalbare Elektrische Deelauto’s voor IJburg” De meeste auto’s op IJburg parkeren op eigen terrein waa...

niet in gebiedsplan

13 reacties

Training Mental Health Aid aanbieden aan verschillende partijen

In 2018 zijn we begonnen met het aanbieden van de training Mental Health First Aid (MHFA). In deze training leren de deelnemers om te gaan met en eerste hulp te bieden aan mensen met (beginnende) psyc...

niet in gebiedsplan

Buurtgids verwelkomt (nieuwe) bewoners

Een lokale gids zorgt ervoor dat (nieuwe) bewoners elkaar, de buurt, lokale ondernemers en buurtinit...

in gebiedsplan

5 reacties

Participatie psychisch kwetsbare bewoners op IJburg vergroten

Onderzoek naar mogelijkheden om de participatie van bewoners met een psychische kwetsbaarheid op IJburg te verbeteren. Hiervoor gaan we in gesprek met onder meer Dynamo, GGD-wijkprofessionals, Mentrum...

in gebiedsplan

2 reacties

CONCEPT Continueren ouderinloop statushouders Zeeburgereiland

Er wonen op Zeeburgereiland zo'n 90 statushouders in 40 woningen. In 2019 komen er nog zo'n 40 statushouders bij.

Eind maart 2018 is een wekelijkse inloop voor ouders met kinderen gestart in de Buurtk...

niet in gebiedsplan

Wij zijn IJburg. (Leer je buren kennen) (Inclusief IJburg)

Op IJburg wonen nu ongeveer 25.000 mensen. Dit zijn heel veel verschillende mensen, een mooie magische mensenmix. Leuk he?! Maar hoeveel ken je er daar nou van? In een omtrek van 500 meter rond je hui...

in gebiedsplan

5 reacties

Nieuwe Zeeburgertuin in de vaste grond

Aan het water van het Buiten-IJ, tussen de bedrijvenstrook en de Sportheldenbuurt, is er de mogelijk...

in gebiedsplan

50 reacties

Billboard voor Evenementen Fonds IJburg

In 2018 is het Evenementen Fonds IJburg opgericht. Om meer leden te werven wil het fonds graag het b...

in gebiedsplan

8 reacties

Bespreekbaar en zichtbaar maken van seksuele en genderdiversiteit (vervolg)

In 2018 heeft de stichting Sex Matters in samenwerking met het IJburg College, Dynamo Jeugdwerk en andere partners gesprekken en activiteiten georganiseerd over jong zijn en jezelf kunnen zijn op IJbur...

in gebiedsplan

Werken aan een vreedzame wijk: Sportheldenbuurt

De gemeente Amsterdam streeft naar wijken waarin bewoners op een vreedzame wijze samenleven. Dat betekent: elkaar respecteren en weten om te gaan met verschillen. Hiervoor is het programma De Vreedzam...

in gebiedsplan

KinderResto

KinderResto is een initiatief waarbinnen 10 tot 15 kinderen (leeftijd van 8 tm 12 jaar) wekelijks, o...

niet in gebiedsplan

1 reactie

STRTORI Workshops

STRTORI (fonetisch: Straattori) is een cultureel ontwikkelingstraject voor en met jongeren op IJburg...

niet in gebiedsplan

3 reacties

Cultuureiland - IJburg en Zeeburgereiland

Eén cultureel hart van IJburg en Zeeburgereiland met exposities, voorstellingen en vertoningen. Eén plek om elkaar te ontmoeten en nieuwe samenwerkingen aan te gaan, elkaar te inspireren en uit te dagen...

niet in gebiedsplan

17 reacties

De Groene Loper van IJburg

IJburg is een eiland dat de komende tijd een enorme ontwikkeling doormaakt. Met de komst van het Cen...

in gebiedsplan

181 reacties

Zwembad

Onze kinderen moeten kunnen leren zwemmen. Onze jeugd moet zijn energie kwijt kunnen. Onze ouderen m...

niet in gebiedsplan

55 reacties

Tweerichtingsfietspad voor Winkelcentrum IJburg

Een tweerichtingsfietspad aanleggen voor het winkelcentrum om de verkeerssituatie aan te passen aan de realiteit van de gebruikers.

Tegenwoordig mag je officieel voor het winkelcentrum maar een kant o...

in gebiedsplan

31 reacties

TEX Kunstwerkplaats

Een kunstwerk maken, een nieuwe taal leren, gezelschap, kennis delen: het kan allemaal in TEX!
TEX, de kunstwerkplaats bij LOLA Land op IJburg: daar gaat het bruisen!
De werkplaats bij LOLA Land is e...

in gebiedsplan

21 reacties

M&M SUP school voortbestaan op nieuwe strand IJburg

Sinds 2011 geeft M&M SUP stand up paddle lessen op IJburg. De eerste jaren vanuit een container in de...

niet in gebiedsplan

17 reacties

Het strand winkeltje

Het winkeltje heeft haar bestaansrecht in de afgelopen 9 jaar bewezen voor het publieke gedeelte van stadsstrand Blijburg. Mijn winkel is bekend en de bewoners van IJburg en Amsterdam zijn mijn vaste ...

niet in gebiedsplan

51 reacties

Good Callisthenics/Fitness Park/Place + Playground

I live on IJburg and we do not have outdoor sports places (with pull-up bars and other calisthenics ...

niet in gebiedsplan

3 reacties

Sportieve activering jeugd en Sportstimulering IJburg

Op pleinen organiseren we sport- en spelactiviteiten voor jongeren. Deze activiteiten hebben als doe...

in gebiedsplan

Strand Kaap Oost

Kaap Oost is gelegen op de Oostpunt van Zeerburger eiland. Dit gebied is een buitenspeelplaats voor jong en oud. Je kunt er landzeilen, elektrisch skateboarden en motorcrossen, boulderen en vele ander...

niet in gebiedsplan

40 reacties

KOHTEL | DUNES & TINY BEACHHOTELHOUSES

Grote delen van strand eiland, krijgen de uitstraling van Duin gebied, de vegetatie van duingebied. Het wordt een magneet voor verschillende vogelsoorten. De mooiste vogels die je er kunt tegen komen,...

niet in gebiedsplan

5 reacties

Waar wonen, werken en spelen wij? Zichtbaar maken van fotografen en filmmakers rond Joris Ivensplein

Op vier plekken in het Piet Zwarthof, de Johan van der Keukenstraat, Daguerrestraat en Joris Ivensplein worden foto’s/stills van de betreffende fotografen en filmmmakers aan de gevel gemonteerd. De bee...

niet in gebiedsplan

6 reacties

Veilig varen rondom ijburg

Tussen Steigereiland Noord en de strekdam in het IJmeer wordt vaak erg hard gevaren door waterscooters, speedboten en waterskiers. Denk aan snelheden tot 60-80 km/u. Handhaving schiet tekort. Daardoor...

niet in gebiedsplan

21 reacties

AutoMaatje

In Amsterdam Oost zitten veel mensen gedwongen thuis vanwege sociale of mobiliteitsproblemen. Dat kan leiden tot eenzaamheid. Het project AutoMaatje (gecoördineerd door Burennetwerk) helpt hen weer ond...

in gebiedsplan

sportaccommodaties Zeeburgereiland en Ijburg

Uitbreiding van de accomodaties voor veldsporten.
Op IJburg al jaren een nijpend tekort.
Op Zeeburgereiland alleen twee kleine kunstgrasvelden die niet geschikt zijn voor veldsporten.

niet in gebiedsplan

4 reacties

Veilige vaarroute rond IJburg

Bootjes moeten veilig om ons mooie IJburg kunnen varen. De vaarroutes zijn er, alleen is er 1 knelpu...

niet in gebiedsplan

43 reacties

'Zo blijven wij gezond' light op IJburg

Stadsdeel Oost wil op IJburg een lightversie van het programma 'Zo blijven wij gezond' opzetten. In 2019 starten we met een project en introduceren wij dit thema bij diverse lokale professionals en be...

in gebiedsplan