Het gebiedsplan voor IJburg en Zeeburgereiland

Het Gebiedsplan 2019 is door bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en ambtenaren samen opgesteld.

Hieronder zie je de projecten die niet in het gebiedsplan zijn opgenomen.

Projecten wel opgenomen in het gebiedsplan    |    Projecten niet opgenomen in het gebiedsplan

59 projecten

Onderstaande projectvoorstellen zijn niet opgenomen in het gebiedsplan. Bij ieder project staat de afweging toegelicht. Bij de afweging is er gekeken naar het draagvlak, naar de kosten en naar de mate waarin het bijdraagt aan de prioriteiten van het gebied. Ook is gekeken naar de samenhang tot andere projecten en de reguliere inzet die in een gebied plaatsvindt.