Terug naar het dashboard


14 gebiedsdoelen

Vergroenen

IJburg is nog erg stenig en er is weinig groen, en aanwezig groen is niet altijd goed benut. Doel is ...

Openbaar vervoer verbeteren

IJburg is kwetsbaar m.b.t. het openbaar vervoer. Er zijn twee lijnen: tram 26 richting Centraal Stat ...

Zwerfvuil op straat en in het water voorkomen

Op IJburg ligt veel zwerfafval op de straten. Doordat het veel waait komt dit ook makkelijk in het w ...

IJburg energieneutraal maken

De gemeente Amsterdam heeft een ambitieuze duurzaamheidsambitie. IJburg kan daar als wijk aan bijdra ...

Voorzieningen creƫren en verbeteren voor jongeren (11+)

De kinderen van IJburg groeien op. De komende jaren zal het aantal jeugdigen in de leeftijd 10-18 ja ...

Criminaliteit verminderen

Doel is om het aantal inbraken in woningen, garages en boxen te verkleinen. Ook willen we de crimina ...

Meer toegang tot water(recreatie)

IJburg ligt letterlijk in het water, maar de toegang tot het water is beperkt. Doel is om IJburgers ...

Participatie van kwetsbare mensen vergroten

Het (landelijk) beleid is erop gericht dat mensen met een lichte zorg- en ondersteuningsbehoefte (la ...

Verkeersveiligheid vergroten

We willen graag dat het verkeer op IJburg tot zo min mogelijk incidenten leidt. Fietsers en brommers ...

Economisch klimaat versterken

IJburg is een prettige wijk om te wonen door de grote bedrijvigheid, verspreid door grote delen van ...

Statushouders en studenten opvangen

De gemeente Amsterdam gaat vanaf 2018 180 statushouders en studenten tijdelijk huisvesten op IJburg. ...

Armoede bestrijden

Op IJburg is minder armoede dan in de rest van de stad. Maar het is op IJburg wel een belangrijk fac ...

Voetbal- en hockeyvelden uitbreiden

Op dit moment kampen voetbal- en hockeyclub nog steeds met enorme wachtlijsten. Zo erg zelfs, dat op ...

Spanningen in gemengde woonblokken verminderen

Op grote delen van IJburg wordt heel prettig gewoond. Maar op IJburg (met name Haveneiland-West) zij ...