Subsidie voor Bewonersinitiatieven 2015

'Mensen maken de stad' is een Amsterdamse leidraad voor beleidmakers. Soms zijn 'de mensen' bestuurders of ambtenaren, bouwbedrijven, onderwijzers of planologen en maken zij de stad als professional. Maar vooral krijgt de stad, en daarbinnen de gebieden, de buurten en de straten specifieke kenmerken en kwaliteiten door de mensen die er wonen, leven, naar school gaan, winkelen en werken. Op IJburg is dat niet anders dan elders in de stad.

Om bewoners van Oost een extra stimulans te geven om hun stad en hun buurten te maken is hiervoor jaarlijks een budget beschikbaar. Dit geld is bedoeld voor bewoners die zelf actief aan de slag gaan met projecten die het leven in hun buurt (nog) beter te maken en hiervoor een financiële ondersteuning kunnen gebruiken.

Ook in 2015 is er budget voor bewonersinitiatieven beschikbaar. Wil je meer weten over deze subsidie of zelf een subsidie aanvragen, ga dan naar de website van Stadsdeel-Oost.

Hieronder het overzicht van de subsidies die tot op heden in 2015 zijn verstrekt ten behoeve van bewonersinitiatieven.

Initiatief Argumentatie toekenning Opmerking Verslag
Bijdrage PR en Communicatie aan Urban Campsite Amsterdam

datum: 01-06-2015
bedrag: 1.400,00
De initiatiefnemers zijn enthousiaste bewoners van IJburg die veel inspanning steken in de totstandkoming van het initiatief. De bijdrage van het stadsdeel is een noodzakelijk onderdeel van de PR voor het evenement dat positief bijdraagt aan het leefklimaat in het gebied De primaire doelstelling van Urban Camp Site Amsterdam is om een zo breed mogelijk publiek op een andere manier kennis te laten maken met het Centrumeiland en de beleving, houding en visie ten opzichte van deze plek te doen veranderen. Door levendigheid te creëren op deze plek trekken we bezoekers...
Buurtfeest op IJburg

datum: 07-09-2015
bedrag: 750,00
De doelstelling past bij de buurtagenda Er wordt een buurtfeest georganiseerd op IJburg. Er wordt geknutseld en geschminkt met de kleinsten. Voor de oudere kinderen is er urban art en zijn er dansworkshops Bedoeling is om mensen te verbinden door middel van gratis activiteiten en muziek
Nieuwjaarsduik in het Diemerpark

datum: 01-01-2015
bedrag: 150,00
Verbinden en stimuleren van een gezonde levensstijl Op IJburg en in de omgeving van IJburg ontbreekt het aan een traditionele nieuwjaarsduik. Door dit initiatief wordt de IJburgers en bewoners van Zeeburgereiland de mogelijkhied geboden om dit op het Diemerstrand te doen. Bewoners gaan fris, fit en gezond het nieuwe jaar starten en worden wellicht...
Ondersteuning bij het Open Haven Festival

datum: 26-09-2015
bedrag: 1.500,00
Een verbindend evenement van en voor IJburgers. Een evenement van en voor IJburgers. De haven is een samensmelting van activiteiten en culturen met optredens en activiteiten in de haven. Met de gevraagde subsidie worden de leges, de audiovisuele techbniek, reddingsbrigade, EHBO en de beveiliging betaald
Pimp the park

datum: 27-06-2015
bedrag: 750,00
Een groep bewoners wil zich inzetten voor een schoner park. Daarbij willen zij graag meer bloeiend groen. Dit initiatief levert een bijdrage aan deze doelstelling en heeft een verbindend karakter. Door het organiseren van straatactiviteiten verbeteren van de sociale connectie tussen de bewoners (jong en oud) van Blok 51A en verfraaien (“pimpen”) van het Theo van Goghpark. Hierdoor ontstaat er een verhoogde sociale interactie in het bijzonder tussen ouders en kinderen van het blok en tevens...

Geen

Verbindende activiteiten bewoners IJburg

datum: 7 juni 2015
bedrag: 1.500,00
*verbindende activiteit in samenwerking met kwetsbare groepen
* Aansluiting op culturele activiteit Urban Camp Site
* Passend bij de agenda voor IJburg
Buurtontbijt tijdens het Rode Loper festival
Viering Vrouwendag op IJburg

datum: 8 maart 2015
bedrag: 550,00
De initiatiefnemers willen een nieuw jaarlijks evenement toevoegen op IJburg. Internationale vrouwendag wordt in de hele wereld gevierd; mooi als dat voor vrouwen op IJburg in de buurt ook kan.
Het evenement is bescheiden van start gegaan, de ambitie was hoger. 2015 is als pilotjaar gesubsidieerd,...
Een groepje vrouwen vraagt aandacht voor internationale vrouwendag. Zij willen vrouwen op IJburg een fijne dag bezorgen waarin zij niet verzorgen, maar worden verzorgd door anderen.
Er zijn workshops, lekkere hapjes, muziek en gezelligheid in de Buurtkamer

Bekijk hier de toegekende subsidies in 2013
Bekijk hier de toegekende subsidies in 2014