Verslag themasessie Theo van Goghpark 2 juli 2014

Op 2 juli jl. vond een themasessie plaats met als onderwerp 'het Theo van Goghpark'. Zo'n 20 IJburgers waren bij Stichting Omega aanwezig om de wensen op dit gebied te bespreken. Zie hier een overzicht van deze wensen.

Bij de aanwezigen bleek de meeste interesse zich te richten op de volgende wensen:

1. Bankjes in het park

De vraag naar bankjes met rugleuningen is al langer bij het Stadsdeel bekend. En het stadsdeel heeft al een type bank op het oog. Zie foto. Contactpersoon bij het stadsdeel is Willem Stevens.  Jeroen van der Zant wil namens de bewoners wel trekker zijn. Willem heeft toegezegd met een voorstel te komen. Mocht je zelf vragen of concrete ideeën hebben t.a.v. locaties, neem dan contact op met Jeroen.

Reageer

2. Picknicktafels in het park

Het stadsdeel laat weten dat er picknicktafels geplaats zouden kunnen worden, mits ze geen overlast veroorzaken. Het moet bijv. geen hangplek worden of tot extra vuilnis leiden. Daarom is het nuttig als bewoners het beheer voeren. Deze wens kent op dit moment nog geen trekker. Als er bewoners zijn die het beheer op zich willen nemen, dan kunnen ze met Fred Scheepmaker contact opnemen.

Een andere mogelijkheid is dat bewoners zelf picknicktafels neerzetten in het park. Officieel mag dit niet, maar als er geen overlast is, wil het stadsdeel onderzoeken of het gedoogd kan worden.

Reageer

3. Hergebruik gepakte bomen in Oost

Het stadsdeel gaat een kapvergunning aanvragen voor het kappen van een groot aantal zieke bomen. Dat gaat waarschijnlijk dit najaar plaatsvinden. Een deel van deze bomen zou naar IJburg gebracht kunnen worden. Hiermee zouden o.a. zitplaatsen of speelplekken kunen worden gerealiseerd. Diverse partijen worden al genoemd om hierbij te betrekken: Pantar (www.goedgemaakt.nl), Martien Schaaperhuis / Basic Wheels (www.basicactivering.nl), Stadshout (www.stadshout.nu). Er is nog geen trekker op IJburg. Als er ideeën voor zijn, dan kunnen die met Fred Scheepmaker worden besproken. 

Reageer

4. Activiteiten in het Park

Piet van der Werf wil graag kleinschalige culturele activiteiten organiseren in het park. Het zou o.a. goed zijn om de conservatoriumstudenten die aan het park wonen, hierbij te betrekken. Hij snapt de zorg over lawaai-overlast, en gaat er dan ook expliciet vanuit dat dit geen overlast mag veroorzaken en wil graag vroegtijdig afstemmen met de bewoners langs het park. Piet, veel succes! Zie verder bij horeca.

Reageer

5. Horeca

Er was ooit een plan voor een theehuis, maar dat is van tafel. Op dit moment zijn er geen plannen voor horeca. De gedachte overheerst dat als er iets komt, dat het kleinschalig moet zijn, en bij voorkeur met een bestaande IJburgse ondernemer in de directe omgeving van het park. Op dit moment is de gemeente echter niet snel bereid om een nieuwe 'standplaatsvergunning' af te geven, ook niet voor een kleinschalige kiosk of een kipcaravan.

Wel is het mogelijk om een evenementenvergunning aan te vragen inclusief horeca. Dit is altijd tijdelijk maar met een of meer vergunningen kan wel de hele zomer worden 'afgedekt'. Uiteraard moeten er dan binnen het evenement 'activiteiten' worden georganiseerd. Maar dit sluit mooi aan op de wens mbt activiteiten.

Ellen Weers en Fred Scheepmaker bieden aan om uit te zoeken wat er wel en niet mag.

Reageer

6. Watertappunt

Een drinkwaterkraan in het park zou fijn zijn. Het Join the Pipe tappunt in Frankendael wordt als voorbeeld genoemd. Cees de Bever heeft zich opgeworpen als trekker. Hij kijkt samen met Fred Scheepmaker en Willem Stevens naar de mogelijkheden. Cees succes!

Reageer

7. CleanPicnic

Een mogelijkheid om het zwerfvuil in de parken tegen te gaan is door CleanPicnic-kleedjes aan te bieden. Zie www.cleanpicnic.nl. Hiervoor moet dan wel een uitgiftepunt komen. Ideeen daarvoor zijn welkom bij Fred Scheepmaker.

Reageer

8. Fitness-elementen

Het stadsdeel heeft budget gereserveerd voor de realisatie van fitness-elementen maar daarbij is ook besloten dat deze in het Diemerpark gaan komen, en dus niet in het Theo van Goghpark. Waarschijnlijk wordt dat dit najaar al gerealiseerd. Voor vragen kan je contact opnemen met Fred Scheepmaker.

Reageer

9. Meer natuur en meer faciliteiten

Tayfun Yalcin heeft op basis van de wensen een integraal ontwerp opgesteld voor het park. Hierin heeft hij een combinatie gezocht tussen meer ruimte voor natuur en meer faciliteiten voor bewoners. Op een aparte pagina op zijn website ligt hij zijn voorstel nader toe. Het is interessant om te lezen. Tayfun, bedankt!

Reageer

 

 

De volgende themasessie is begin september. Onderwerp is dan jongeren op IJburg. Datum, locatie en agenda volgen. We informeren je per email als je minstens een wens op het kompas hebt ingevuld of gedeeld.

Home