PERSBERICHT

Aanvraag wekelijkse markt aan de IJburgse haven in behandeling bij Stadsdeel Oost

Het Stadsdeel Oost heeft een aanvraag ontvangen van onderneemster Antoinette Poortvliet voor het mogen organiseren van een wekelijkse markt aan de IJburgse haven. De REURING markt moet, zodra er akkoord wordt gegeven door het stadsdeel, elke zaterdag van 10 tot 17 uur gaan plaatsvinden op de kade voor restaurant NAP en sportschool Life & Kicking. De REURING markt biedt een gemengd aanbod van bijzondere en dagelijkse producten. Het is tevens een goed voorbeeld van maatschappelijke participatie. Door intensieve samenwerking met Stichting InnoComm wordt aan werkzoekende jongeren op IJburg de mogelijkheid geboden voor leer/werkstages en zelfs een opleiding tot ‘marktkoopman’ via het Masterplan Fibonacci Talents mede gesteund door het Instituut GAK. Antoinette Poortvliet van REURING markt heeft er alle vertrouwen in dat als het Stadsdeel Oost positief is, zij haar ambitie voor het einde van het jaar gerealiseerd kan krijgen samen met de ondernemers.

Informatie REURING markt

Moment: Elke zaterdag tussen 10:00 en 17:00 uur.

Locatie: Haven IJburg, voor restaurant NAP en sportschool Life & Kicking, met uitbreiding naar het naast gelegen parkeerterrein en/of langs de pier aan de zijde tegenover de Krijn Taconiskade.

Aanbod: Gemengd aanbod van lekker, betaalbaar en bijzonder. Met o.a. groente & fruit, kaas, noten, haringkraam, kinderkleding, schoenen en klein-gereedschap.

Interessant: Diverse kinderactiviteiten en/of optredens.

Voorkeur: De marktkooplieden worden bij voorkeur gevormd door IJburgse ondernemers, en pas daarna aangevuld met ondernemers van buiten IJburg.

Ondernemers: Geïnteresseerde (IJburgse) ondernemers die interesse hebben in het huren van een marktkraam kunnen zich melden bij Antoinette Poortvliet van Bureau Crealisatie via crealisatie@ijburgcollege.nl. 

Participatie: REURING markt ondersteunt sociale en maatschappelijke participatie. De samenwerking met Stichting InnoComm zorgt ervoor dat (jonge) IJburgse werkzoekenden de mogelijkheid krijgen om een opleiding tot ‘ambulante handelaar’ te volgen in combinatie met een leer/werkstage op de markt. Daarom is 20% van de marktkramen gereserveerd voor deze trainees. 

Jongeren: Geïnteresseerde (IJburgse) werkzoekende jongeren boven de 18 jaar en jongerenorganisaties op IJburg kunnen zich melden bij Stichting InnoComm via info@fibonacci.jobs. 

Over REURING 
REURING markt is een initiatief van het IJburgse eventbureau Crealisatie opgericht door Antoinette Poortvliet, bewoonster en onderneemster op IJburg. 

Over Stichting InnoComm
Stichting InnoComm – De waardevolle mens is een non-profit organisatie met ANBI-erkenning, die tot doel heeft het ondersteunen en begeleiden van (jonge) ambitieuze mensen bij de oriëntatie en keuze op de arbeidsmarkt. Door samenwerking met lokale ondernemers, zoals REURING, geeft de stichting met het Masterplan Fibonacci Talents invulling aan haar maatschappelijke missie om nieuwe arbeidsplaatsen en leer/werkstages te creëren, inclusief het verzorgen van branchegerichte opleidingen. Meer informatie is te vinden op stichting.innocomm.org

Kijk ook op www.facebook.com/reuringopijburg