Op deze pagina worden alle initiatieven en projecten getoond die als doel hebben om IJburg mooier te maken. Ze variëren van ontluikende ideeën tot daadwerkelijk uitgevoerde projecten. Voer je ook een project uit, dan kan je het hier je mede-IJburgers laten weten.

Plaats een nieuw project
51 projecten

IJburg Schoon

Ergert u zich ook zo aan al dat afval op straat? Sinds 2016 is een aantal actieve IJburgers, geïnspir...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

56 reacties

5 updates

Een verbonden buurt

Je thuisvoelen, erbij horen en elkaar kennen zijn de sleutelbegrippen bij een verbonden buurt. Hier ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

1 update

15 jaar IJburg - Aan Tafel #2

In november 2017 wonen er 15 jaar mensen op IJburg. Een goed moment om te markeren. We stellen voor ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

10 reacties

1 update

Sportieve activering jeugd en Sportstimulering IJburg

Via sport en spel zetten we op de pleinen in op activering van jongeren. We bieden een gerichte route...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

2 updates

Ontmoeting tussen kwetsbare en krachtige bewoners

IJburg is een wijk met zowel krachtige als kwetsbare bewoners. Het versterken van de relatie tussen de vers...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

5 reacties

2 updates

Integrale aanpak Joris Ivensplein

De integrale aanpak van het Joris Ivenspleinstaat staat op de agenda sinds er in maart 2016, samen m...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

4 reacties

1 update

Groen in de buurt

Vergroening op IJburg is een blijvend thema. Het blauw van het water wordt door IJburgers gewaardeer...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

15 reacties

2 updates

BIZ Haven IJburg, de Parel van Amsterdam

Een BIZ (Bedrijven investeringszone) is een afgebakend (economisch) gebied zoals een winkelstraat of...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

1 update

Integratie van statushouders versterken

Verbonden buurten met een sterk sociaal weefsel is een doel voor IJburg, Zeeburgereiland en alle buu...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

10 reacties

1 update

Buurtknelpunten

IJburg wordt ervaren als prettige woonwijk. Dat wil niet zeggen dat er zich geen spanningen of knelp...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

4 reacties

1 update

Bespreekbaar en zichtbaar maken Seksuele en Gender Diversiteit

Op diverse manieren zichtbaar en bespreekbaar maken van diversiteit. Dit is een vervolg op het Regen...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

1 update

Blokaanpak

Verschillen in leefstijlen en leeftijden zorgen soms voor wrijving in een blok of in een buurt. Door...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

2 updates

Verbeteren en veiliger maken fietsroutes

Momenteel is het autoverkeer dominant over het fietsverkeer. Bij de meeste kruisingen met de IJburgl...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2018, maar niet opgenomen

3 reacties

Cas Oorthuyskade groener!

Stenen, staal en beton. Dat is nu de Cas Oorthuyskade. Samen willen wij hem groener maken. Bomen, gr...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2018, maar niet opgenomen

27 reacties

REURING markt zorgt voor meer verbinding

De weekmarkt REURING, elke week van zaterdag 9-16u, brengt niet alleen levendigheid en gezelligheid ...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2018, maar niet opgenomen

5 reacties

First Public Sculpture proposed for future IJburg Art Boulevard

We support the idea of creating an Art Boulevard of local public sculpture to inspire the community ...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2018, maar niet opgenomen

136 reacties

Fietsen voor lokale initiatieven

Meer fietsverkeer leidt tot een betere bereikbaarheid van Amsterdam en veiligere en gezondere schole...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2018, maar niet opgenomen

6 reacties

IJburgTV voor en door bewoners

IJburgTV is de lokale omroep van IJburg die geheel in het teken staat van IJburg. Nieuws, vereniging...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2018, maar niet opgenomen

10 reacties

Herinrichting leefruimte steigereiland zuid, groenstrook Cornelis Zillesenlaan zicht op zeeburgerbaai

De groenstrook achter in de C.Zillesenlaan is een zeer intensief gebruikt stukje groen waar veel buu...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2018, maar niet opgenomen

7 reacties

Buurtgids verwelkomt alle nieuwe bewoners!

Een lokale gids zorgt ervoor dat nieuwe bewoners elkaar, de buurt, lokale ondernemers en buurtinitia...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2018, maar niet opgenomen

3 reacties

Beschermen dierenleven in het Diemerpark

Veel mensen genieten van de natuur, de vogels en de andere dieren in het Diemerpark. Om dat zo te ho...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2018, maar niet opgenomen

18 reacties

Online buurtplatforms

Het verder uitbouwen van de samenwerking tussen bewoners onderling en hun maatschappelijke partners,...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2018, maar niet opgenomen

5 reacties

Buurtcamping IJburg

De Buurtcamping, die al in verschillende buurten in Amsterdam jaarlijks plaatsvindt, is uitgegroeid tot een evenement waar buurtbewoners het hele jaar naar uitkijken. Wat is de buurtcamping? Een park ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

9 reacties

3 updates

Een gezamenlijk PR plan van IJburgse cultuuraanbieders

Een aantal cultuuraanbieders van IJburg, waaronder de Flexbieb, Right About Now, Cultureel Centrum Ludo, Theater Vrijburcht, IJDIJD, Hallo IJburg en Theatraal IJburg heeft de afgelopen maanden de kopp...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

27 reacties

1 update

Jeugdcentrum/Jeugdbroedplaats/Cultuureel centrum

In de nieuw te bouwen wijk Centrumeiland onderzoeken we of een plek kunnen ontwikkelen voor kinderen en jongeren (0-23) om elkaar te ontmoeten in de vrije tijd. Een plek waar zij ongedwongen kunnen le...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

1 update

Oeverzones Steigereiland Zuid

De westelijke oeverstrook op Steigereiland Zuid is een brede groenstrook aan het water, direct zichtbaar aan de rechterzijde als men IJburg opkomt vanuit de stad. De oever is momenteel ingericht met gra...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

5 reacties

2 updates

Verbeteren van de openbare ruimte in- en rond Blok 30 en het Brand Dirk Ochsenpark

Verschillende gebruikers (kinderen, jongeren, bewoners), de Olympusschool, de Vereniging van Eigenaren, bewoners aan het Brand Dirk Ochsenpark en de corporatie hebben belang bij verbetering van de ope...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

2 updates

Kunstwerk op IJburg

Meer kunst in de openbare ruimte is een veel gehoorde wens onder IJburgers. Tegelijk is kunst in de openbare ruimte een onderwerp dat de gemoederen hoog kan doen oplaaien. Het project beoogt een zorgv...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

2 updates

Optimaliseren oevergebruik IJburg

De eilanden van IJburg zijn, uit oogpunt van veiligheid, omringd met een primaire waterkering. Aan de IJmeerzijde zijn de oevers robuust ingericht met steen en beton. Aan de luwe zijde bestaan de oeve...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

2 updates

Afronding en uitvoering van het Ruimtelijk programma waterrecreatie

De Watervisie van Amsterdam zet in op de ontwikkeling van waterrecreatie aan de oostflank van de stad Amsterdam. Het Ruimtelijk Programma Waterrecreatie IJburg/Zeeburgereiland is een nadere uitwerking...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

3 updates

Armoede op IJburg, uitvoering aanbevelingen onderzoek

Academie van de Stad onderzoekt eind 2017 hoe het komt dat op IJburg minder gebruik wordt gemaakt van ondersteuning bij armoede, dan verwacht kan worden. Het onderzoek richt zich met name op gezinnen ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

3 updates

Afvalscheiden met de Buurt

Op IJburg wordt opvallend weinig afval gescheiden aangeboden. Doel is actief het betrekken van bewoners bij het scheiden van afval. Cocasa is hierbij de afgelopen jaren een actieve IJburgse partner. D...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

#Werkenwerkt Statushouders en Jongeren

Na het succes van het Werkenwerkt programma van WhatsupIJburg in samenwerking met met de winkeliersvereniging IJburg, waarin IJburgse jongeren werden gekoppeld aan ondernemers op IJburg, is er nu een ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

2 updates

Ondersteunen ondernemersverenigingen IJburg

Ondernemersverenigingen kunnen in 2018 gebruik maken van verschillende subsidieregelingen, zoals voor gebiedsbranding, straatmanagement, ondernemersinitiatieven die gericht zijn op een schoon, veilig ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 update

Meer jongeren aan het werk via lokale ondernemers

Voor veel jongeren is het lastig om een baan te vinden. We willen deze jongeren helpen door ze werkervaring te laten opdoen. Dat vergroot niet alleen hun kans op betaald werk, maar maakt het voor hen ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 update

Extra inzet op een kwalitatieve ontwikkeling van de Pampuslaan

De Pampuslaan is met de komst van Centrumeiland nog in ontwikkeling. Samen met alle stakeholders in het gebied gaan we extra inzetten op de kwalitiet van hoogwaardige horeca en winkels aan de Pampusla...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

5 reacties

1 update

Extra inzet op een duurzame invulling winkel- en horeca voorraad op Zeeburgereiland en IJburg

Zeeburgereiland en IJburg ontwikkelen in rap tempo. Bestemmingsplannen worden voorbereid waarbij de input van economie een belangrijke rol speelt. Kennis over de winkelvoorraad, bedrijven, kantoren en...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

1 update

Bewonersnetwerk Zeeburgereiland

We initiëren, stimuleren, maken en onderhouden een netwerk tussen bewoners, ondernemers en professionals in de nieuwe Sportheldenbuurt op Zeeburgereiland. Onderdeel daarvan is de Theo Koomenbuurt, die i...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

1 update

Meer ruimte voor maatschappelijke activiteiten

De gemeente Amsterdam zorgt voor ruimtes voor een basisaanbod van maatschappelijke activiteiten. Verspreid over het gebied en flexibel in gebruik. Het Zeeburgereiland heeft een buurtkamer (begane gron...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

1 update

Huis van de Wijk

Het 'Huis van de Wijk' is geen locatie op IJburg, maar een communicatieschakel in het formele en informele netwerk rond zorg en welzijn in de vorm van een website, nieuwsbrief en inzet van een project...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

1 update

Bedrijfsleven en (informele) zorg

Winkeliers en andere bedrijven dragen soms belangeloos bij aan de buurt. Mensen die zorg nodig hebben blijven langer thuis wonen en hebben dus in de buurt (informele) zorg nodig. Dit project houdt in ...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2018, maar niet opgenomen

Repair Cafe IJburg

Het Repair Cafe is een laagdrempelige sociale, creatieve ontmoetingsplaats waar buurtbewoners voor een kleine (vrijwillige) vergoeding kapotte spullen zelf (kunnen leren) repareren onder deskundige be...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2018, maar niet opgenomen

10 reacties

Parel van Amsterdam

Door promotie, bebording, beheer en toezicht verbeteren van de functie van de haven van IJburg ten aanzien van vindbaarheid, zichtbaarheid, het verkrijgen van meer passanten, gewenste charter (groepen...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2018, maar niet opgenomen

Recreatieve steiger IJburglaan / Paul Hufstraat

Ter verbetering van de bereikbaarheid over het water en ter versterking van recreatie aan het water, wordt langs de IJburglaan een drijvende steiger gerealiseerd. De steiger wordt voorzien van toegang...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2018, maar niet opgenomen

5 reacties

Handhaving waterrecreatie IJburg

In het zomerseizoen wordt intensief gerecreëerd op de wateren bij IJburg. Daarbij kunnen  risico’s en overlast ontstaan (snel varen, brugspringen, e.d.) Om de verschillende vormen van recreatie goed op e...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2018, maar niet opgenomen

4 reacties

Er zijn nog 6 meer projecten.Toon me de rest