Op deze pagina worden alle initiatieven en projecten getoond die als doel hebben om IJburg mooier te maken. Ze variëren van ontluikende ideeën tot daadwerkelijk uitgevoerde projecten. Voer je ook een project uit, dan kan je het hier je mede-IJburgers laten weten.

Plaats een nieuw project
51 projecten

Sportieve activering jeugd en Sportstimulering IJburg

Via sport en spel zetten we op de pleinen in op activering van jongeren. We bieden een gerichte route...

in gebiedsplan

3 reacties

2 updates

Een verbonden buurt

Je thuisvoelen, erbij horen en elkaar kennen zijn de sleutelbegrippen bij een verbonden buurt. Hier ...

in gebiedsplan

3 reacties

1 update

Online buurtplatforms

Het verder uitbouwen van de samenwerking tussen bewoners onderling en hun maatschappelijke partners,...

niet in gebiedsplan

5 reacties

Integratie van statushouders versterken

Verbonden buurten met een sterk sociaal weefsel is een doel voor IJburg, Zeeburgereiland en alle buu...

in gebiedsplan

10 reacties

1 update

Buurtknelpunten

IJburg wordt ervaren als prettige woonwijk. Dat wil niet zeggen dat er zich geen spanningen of knelp...

in gebiedsplan

4 reacties

1 update

Ontmoeting tussen kwetsbare en krachtige bewoners

IJburg is een wijk met zowel krachtige als kwetsbare bewoners. Het versterken van de relatie tussen de vers...

in gebiedsplan

5 reacties

2 updates

Blokaanpak

Verschillen in leefstijlen en leeftijden zorgen soms voor wrijving in een blok of in een buurt. Door...

in gebiedsplan

2 reacties

2 updates

Integrale aanpak Joris Ivensplein

De integrale aanpak van het Joris Ivenspleinstaat staat op de agenda sinds er in maart 2016, samen m...

in gebiedsplan

4 reacties

1 update

Groen in de buurt

Vergroening op IJburg is een blijvend thema. Het blauw van het water wordt door IJburgers gewaardeer...

in gebiedsplan

15 reacties

2 updates

Bespreekbaar en zichtbaar maken Seksuele en Gender Diversiteit

Op diverse manieren zichtbaar en bespreekbaar maken van diversiteit. Dit is een vervolg op het Regen...

in gebiedsplan

3 reacties

1 update

IJburg Schoon

Ergert u zich ook zo aan al dat afval op straat? Sinds 2016 is een aantal actieve IJburgers, geïnspir...

in gebiedsplan

56 reacties

5 updates

15 jaar IJburg - Aan Tafel #2

In november 2017 wonen er 15 jaar mensen op IJburg. Een goed moment om te markeren. We stellen voor ...

in gebiedsplan

10 reacties

1 update

Beschermen dierenleven in het Diemerpark

Veel mensen genieten van de natuur, de vogels en de andere dieren in het Diemerpark. Om dat zo te ho...

niet in gebiedsplan

18 reacties

Buurtgids verwelkomt alle nieuwe bewoners!

Een lokale gids zorgt ervoor dat nieuwe bewoners elkaar, de buurt, lokale ondernemers en buurtinitia...

niet in gebiedsplan

3 reacties

Herinrichting leefruimte steigereiland zuid, groenstrook Cornelis Zillesenlaan zicht op zeeburgerbaai

De groenstrook achter in de C.Zillesenlaan is een zeer intensief gebruikt stukje groen waar veel buu...

niet in gebiedsplan

7 reacties

IJburgTV voor en door bewoners

IJburgTV is de lokale omroep van IJburg die geheel in het teken staat van IJburg. Nieuws, vereniging...

niet in gebiedsplan

10 reacties

BIZ Haven IJburg, de Parel van Amsterdam

Een BIZ (Bedrijven investeringszone) is een afgebakend (economisch) gebied zoals een winkelstraat of...

in gebiedsplan

2 reacties

1 update

Fietsen voor lokale initiatieven

Meer fietsverkeer leidt tot een betere bereikbaarheid van Amsterdam en veiligere en gezondere schole...

niet in gebiedsplan

6 reacties

First Public Sculpture proposed for future IJburg Art Boulevard

We support the idea of creating an Art Boulevard of local public sculpture to inspire the community ...

niet in gebiedsplan

136 reacties

REURING markt zorgt voor meer verbinding

De weekmarkt REURING, elke week van zaterdag 9-16u, brengt niet alleen levendigheid en gezelligheid ...

niet in gebiedsplan

5 reacties

Cas Oorthuyskade groener!

Stenen, staal en beton. Dat is nu de Cas Oorthuyskade. Samen willen wij hem groener maken. Bomen, gr...

niet in gebiedsplan

27 reacties

Verbeteren en veiliger maken fietsroutes

Momenteel is het autoverkeer dominant over het fietsverkeer. Bij de meeste kruisingen met de IJburgl...

niet in gebiedsplan

3 reacties

Oeverzones Steigereiland Zuid

De westelijke oeverstrook op Steigereiland Zuid is een brede groenstrook aan het water, direct zichtbaar aan de rechterzijde als men IJburg opkomt vanuit de stad. De oever is momenteel ingericht met gra...

in gebiedsplan

5 reacties

2 updates

Verbeteren van de openbare ruimte in- en rond Blok 30 en het Brand Dirk Ochsenpark

Verschillende gebruikers (kinderen, jongeren, bewoners), de Olympusschool, de Vereniging van Eigenaren, bewoners aan het Brand Dirk Ochsenpark en de corporatie hebben belang bij verbetering van de ope...

in gebiedsplan

2 reacties

2 updates

Afronding Oosterlicht

Oosterlicht is een samenwerkingsverband van Stichting Natuurlijk IJburg en Energie-coöperatief Zuiderlicht UA. Beide IJburg-colleges zijn inmiddels van samen totaal 1100 zonnepanelen en de basisscholen...

niet in gebiedsplan

4 reacties

Armoede op IJburg, uitvoering aanbevelingen onderzoek

Academie van de Stad onderzoekt eind 2017 hoe het komt dat op IJburg minder gebruik wordt gemaakt van ondersteuning bij armoede, dan verwacht kan worden. Het onderzoek richt zich met name op gezinnen ...

in gebiedsplan

2 reacties

3 updates

Buurtcamping IJburg

De Buurtcamping, die al in verschillende buurten in Amsterdam jaarlijks plaatsvindt, is uitgegroeid tot een evenement waar buurtbewoners het hele jaar naar uitkijken. Wat is de buurtcamping? Een park ...

in gebiedsplan

9 reacties

3 updates

IJ-tje voor een karweitje

Een 'makkie-systeem' speciaal voor IJburgse vrijwilligers.
De sportclubs, verenigingen, buurtinitiatieven zoals de Flexbieb, mantelzorg, buurtfeesten.....worden allemaal gedragen door vrijwilligers. ...

niet in gebiedsplan

6 reacties

2 updates

Unframed

Samen met MakersUnite en het IJburgcollege zullen we gaan werken aan het project ‘Unframed’; een bijzonder groeikunstwerk dat in het vroege voorjaar van 2018 tot leven zal komen.

UNFRAMED daagt alle dee...

niet in gebiedsplan

2 reacties

"Ga je nu weer mijn verhaal stelen"? de documentaire

Er is maar weinig voor nodig om in de goot te raken en je huis en sociale netwerken compleet te verliezen. De weg terug naar een gelukkig leven is vaak lang, eenzaam en gecompliceerd. 
Op IJburg zijn e...

niet in gebiedsplan

9 reacties

Groen-moet-je-doen

Na de Ben van Meerendonkstraat wil het team van Natuurlijk IJburg graag nóg een straat vergroenen. We denken bijvoorbeeld aan de Marius Meijboomstraat, die parallel aan de Ben van Meerendonkstraat loop...

niet in gebiedsplan

9 reacties

Blok voor Blok naar IJburg Energieneutraal in 2025

Door het organiseren van 7 meet-ups in 2018 wil Natuurlijk IJburg meer kennis bij de IJburgers brengen ten aanzien van de mogelijkheden om je huis of blok verder te verduurzamen. Elke meet-up heeft ee...

niet in gebiedsplan

11 reacties

Optimaliseren oevergebruik IJburg

De eilanden van IJburg zijn, uit oogpunt van veiligheid, omringd met een primaire waterkering. Aan de IJmeerzijde zijn de oevers robuust ingericht met steen en beton. Aan de luwe zijde bestaan de oeve...

in gebiedsplan

3 reacties

2 updates

Handhaving waterrecreatie IJburg

In het zomerseizoen wordt intensief gerecreëerd op de wateren bij IJburg. Daarbij kunnen  risico’s en overlast ontstaan (snel varen, brugspringen, e.d.) Om de verschillende vormen van recreatie goed op e...

niet in gebiedsplan

4 reacties

Recreatieve steiger IJburglaan / Paul Hufstraat

Ter verbetering van de bereikbaarheid over het water en ter versterking van recreatie aan het water, wordt langs de IJburglaan een drijvende steiger gerealiseerd. De steiger wordt voorzien van toegang...

niet in gebiedsplan

5 reacties

Afronding en uitvoering van het Ruimtelijk programma waterrecreatie

De Watervisie van Amsterdam zet in op de ontwikkeling van waterrecreatie aan de oostflank van de stad Amsterdam. Het Ruimtelijk Programma Waterrecreatie IJburg/Zeeburgereiland is een nadere uitwerking...

in gebiedsplan

2 reacties

3 updates

Meer ruimte voor maatschappelijke activiteiten

De gemeente Amsterdam zorgt voor ruimtes voor een basisaanbod van maatschappelijke activiteiten. Verspreid over het gebied en flexibel in gebruik. Het Zeeburgereiland heeft een buurtkamer (begane gron...

in gebiedsplan

3 reacties

1 update

Parel van Amsterdam

Door promotie, bebording, beheer en toezicht verbeteren van de functie van de haven van IJburg ten aanzien van vindbaarheid, zichtbaarheid, het verkrijgen van meer passanten, gewenste charter (groepen...

niet in gebiedsplan

Repair Cafe IJburg

Het Repair Cafe is een laagdrempelige sociale, creatieve ontmoetingsplaats waar buurtbewoners voor een kleine (vrijwillige) vergoeding kapotte spullen zelf (kunnen leren) repareren onder deskundige be...

niet in gebiedsplan

10 reacties

Ondersteunen ondernemersverenigingen IJburg

Ondernemersverenigingen kunnen in 2018 gebruik maken van verschillende subsidieregelingen, zoals voor gebiedsbranding, straatmanagement, ondernemersinitiatieven die gericht zijn op een schoon, veilig ...

in gebiedsplan

1 update

#Werkenwerkt Statushouders en Jongeren

Na het succes van het Werkenwerkt programma van WhatsupIJburg in samenwerking met met de winkeliersvereniging IJburg, waarin IJburgse jongeren werden gekoppeld aan ondernemers op IJburg, is er nu een ...

in gebiedsplan

3 reacties

2 updates

Een gezamenlijk PR plan van IJburgse cultuuraanbieders

Een aantal cultuuraanbieders van IJburg, waaronder de Flexbieb, Right About Now, Cultureel Centrum Ludo, Theater Vrijburcht, IJDIJD, Hallo IJburg en Theatraal IJburg heeft de afgelopen maanden de kopp...

in gebiedsplan

27 reacties

1 update

Bedrijfsleven en (informele) zorg

Winkeliers en andere bedrijven dragen soms belangeloos bij aan de buurt. Mensen die zorg nodig hebben blijven langer thuis wonen en hebben dus in de buurt (informele) zorg nodig. Dit project houdt in ...

niet in gebiedsplan

Bewonersnetwerk Zeeburgereiland

We initiëren, stimuleren, maken en onderhouden een netwerk tussen bewoners, ondernemers en professionals in de nieuwe Sportheldenbuurt op Zeeburgereiland. Onderdeel daarvan is de Theo Koomenbuurt, die i...

in gebiedsplan

3 reacties

1 update

Huis van de Wijk

Het 'Huis van de Wijk' is geen locatie op IJburg, maar een communicatieschakel in het formele en informele netwerk rond zorg en welzijn in de vorm van een website, nieuwsbrief en inzet van een project...

in gebiedsplan

2 reacties

1 update

Er zijn nog 6 meer projecten.Toon me de rest