Op deze pagina worden alle initiatieven en projecten getoond die als doel hebben om IJburg mooier te maken. Ze variëren van ontluikende ideeën tot daadwerkelijk uitgevoerde projecten. Voer je ook een project uit, dan kan je het hier je mede-IJburgers laten weten.

Plaats een nieuw project
93 projecten

Billboard voor Evenementen Fonds IJburg

In 2018 is het Evenementen Fonds IJburg opgericht. Om meer leden te werven wil het fonds graag het b...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

8 reacties

2 updates

#dropdiestelling i.s.m. IJburg college 1 & dynamo jongerenwerk

Samen met het IJburg College en IJburgse jongeren zullen er twee #DDS trajecten worden opgezet waari...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

4 reacties

2 updates

Buurtgids verwelkomt (nieuwe) bewoners

Een lokale gids zorgt ervoor dat (nieuwe) bewoners elkaar, de buurt, lokale ondernemers en buurtinit...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

5 reacties

3 updates

Lolaland: 2 jaar vrije speelruimte

LOLA (Stichting Leegstandoplossers Amsterdam) is geland op IJburg! Na Lola Luid in Nieuw-West, Lola ...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

22 reacties

3 updates

Natuurspeeltuin Diemerpark

Er is wellicht een goede reden dat het er niet is, maar ik denk dat het heel leuk zou zijn voor de b...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

37 reacties

2 updates

Meer kunst op IJburg

Bij de bouw van het huidige IJburg is in de eerste jaren op diverse plekken aandacht besteed aan kun...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

29 reacties

4 updates

Statushouders op IJburg: op weg naar een inclusieve wijk

In mei 2018 hebben ruim 160 jonge nieuwe IJburgers tussen 18-28 jaar, van wie de helft statushouders...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

17 reacties

4 updates

Welkom in de wereld van JIP! Een jaar rond activiteiten op en rondom het Joris Ivensplein voor en door bewoners!

Een openluchtbioscoop, een lichtkunstwerk, live-muziek, silent disco, het vieren van vrijheid (5 mei...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

15 reacties

2 updates

IJburg Schoon

IJburg is een prachtige en unieke wijk in volle ontwikkeling, waar we met elkaar goed voor moeten zo...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

39 reacties

4 updates

Sportieve activering jeugd en Sportstimulering IJburg

Op pleinen organiseren we sport- en spelactiviteiten voor jongeren. Deze activiteiten hebben als doe...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 updates

IJburg in het zonnetje

IJburg en Zeeburgereiland zijn bij uitstek geschikt voor zonnedaken. Omdat wij platte daken hebben z...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

28 reacties

2 updates

Energiespreekuur IJburg en ZBE

De vijf buurten van Oost organiseren in 2019 samen een serie energiespreekuren in heel Oost. Op die ...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

11 reacties

3 updates

De Groene Loper van IJburg

IJburg is een eiland dat de komende tijd een enorme ontwikkeling doormaakt. Met de komst van het Cen...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

182 reacties

1 update

Maandelijkse Weggeefkraam op Reuring Markt

De ervaring van de Weggeefmarkt op Set heeft geleerd dat er op IJburg veel mensen zijn die iets weg ...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

25 reacties

1 update

Tweede kunstgrasveld voor voetbal/hockey op het Van Gogh Park IJburg

Er zijn veel kinderen in IJburg en we moeten koesteren dat ze buiten willen spelen.
Er is maar 1 ku...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

10 reacties

1 update

Herprofilering Zuider IJdijk tussen Pompgemaal en Amsterdamse Brug (camping Zeeburg)

In 2019 wordt de bestrating van de Zuider IJdijk vanaf de Amsterdamse Brug tot aan het Pompgemaal ve...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

8 reacties

1 update

Speeltoestellen voor verschillende leeftijden op veldje Egelkopstraat

De ruimte aan de Egelkopstraat, tussen de Mattenbiesstraat en de Zwanebloemlaan, bestaat nu uit twee...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

6 reacties

Groenstrook Zwanebloemlaan vrij van hondenpoep

De groenstrook in de Zwanebloemlaan wordt voortdurend gebruikt om honden uit te laten. De meeste uit...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

26 reacties

Maak fietspaden langs tramlijn 26 geschikt voor twee richtingen

Probleem:
De huidige eenrichtingsfietspaden langs de IJburglaan en Pampuslaan worden voortdurend geb...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

28 reacties

Wat is Weggooien - aandacht voor voedselverspilling

De afgelopen jaren hebben wij vanuit CoCasa gewerkt aan 'Wat is Weggooien'. We dragen kennis over en...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

13 reacties

Nieuwe wormenhotels opstarten

In 2017 en 2018 hebben we 12 wormenhotels geplaatst en begeleid op IJburg en de vraag blijft groeien...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

12 reacties

Denken in Kansen!!

Wij hebben inmiddels twee succesvolle leer werk trajecten opgezet voor het stadsdeel Zuid-Oost, waar...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

2 reacties

Toekomstperspectief: Geef draagkracht aan kwetsbare groepen in ijburg

Het plan is om de bewoners van ijburg te helpen die op dit moment tussen wal en schip belanden met b...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

2 reacties

Zeeburgereiland aan tafel!

4 thema-avonden: koken, eten en inspiratie. Deze informele avonden zijn bedoeld om de eilanders, sta...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

10 reacties

Vrouwencafé (Zeeburgereiland en IJburg)

Dit is een maandelijks terugkerende informele activiteit voor vrouwen uit verschillende culturen op ...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

20 reacties

Zeeburgereiland Connect

Zeeburgereiland Connect richt zich op het versterken van de verbinding en samenwerking tussen buurtb...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

8 reacties

Het Martien Schaaperhuis verbindt zich met IJburg

Inleiding
Het Martien Schaaperhuis biedt onderdak aan kwetsbare burgers met een psychiatrische kwets...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

12 reacties

Expeditie SET: Kijk in de Wijk

Achtergrond:
Sinds in 2017 bekend werd dat er statushouders naar IJburg zouden komen is er veel aand...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

14 reacties

Verhalen van onbekende IJburgers

Achtergrond
“IJburg is een wijk met zowel krachtige als kwetsbare bewoners. Het versterken van de rel...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

14 reacties

IJburg Verkeersdrempelvrij!

Veel straten van IJburg worden gekenmerkt door een overvloed aan hoge verkeersdrempels. Deze moeten ...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

12 reacties

Groen moet je doen!

 

IJburg is best heel stenig. Er staan wel bomen maar doordat de wijk relatief jong is en wellicht oo...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

25 reacties

Groen op het plein, Steigereiland Noord

de kinderen kunnen op het openbare plein naast basisschool de Zuiderzee naar hartenlust rennen en fi...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

95 reacties

Puber aan de kook

Veel pubers eten teveel en bewegen te weinig. Vaak wordt dit gezien als de oorzaak van overgewicht b...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

6 reacties

IJburg by Boat

INLEIDING

IJburg is een unieke wijk en watergebied dat je zeker ook een keer vanaf het water moet zi...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

16 reacties

Theo van Gogh Bos

Ik (Jolie, 9 jaar) wil meer bomen in het Theo van Gogh park. Het is mooier, leuker spelen en de wort...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

26 reacties

Pier met Kiosk

Graag zou ik ter hoogte van de Diemerparklaan een houten pier in het water zien met op het einde een...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

38 reacties

woonbootparadijs Pampus of Almere-Pampus

Vergis ik me, of loopt de gemeentegrens van Amsterdam inderdaad tot de Oostvaardersdijk bij Almere P...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

2 reacties

ecoduct Uyllander

Als er al een fiets- of wandelpad langs de Uyllanderbrug loopt is, dan is die waarschijnlijk luguber...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

1 reactie

dependance Artis

Een dierentuin schijnt ook goed te zijn voor het in stand houden van dieren die het in de natuur moe...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

7 reacties

schietbaan voor carbid

IJburg is een handreiking van Amsterdam naar de Saksen in het Oosten. Daar, op de grens van Muiden e...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

2 reacties

horeca-uitkijk annex klimobject diemerpark

Wie goed gekeken heeft, weet dat er in het Diemerpark de fundamenten liggen van enkele elektriciteit...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

5 reacties

ijsbaan

Als we een beetje vaart maken met het energiezuinig maken van huizen, zit de energiecentrale van Die...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

9 reacties

crossterrein bij de elektriciteitscentrale

Het oogt mij nogal braak, de omgeving van de Uyllanderbrug. Daar is toch wel plek voor een crossterr...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

6 reacties

gvb verbindingen ijburg-muiden-huizen-almere haven

Ik las ergens dat in de verre toekomst een metro gepland staat via IJburg naar Almere. Dat duurt nog...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

3 reacties

buurtbioscoop haveneiland

Het Joris Ivensplein heeft al wat voorzichtige horeca. Daar kan best een bioscoop bij; ik zou zeggen...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

1 reactie

Er zijn nog 48 meer projecten.Toon me de rest