Project
Init.

Inspraak verlenging IJtram, Pampuslaan

Geplaatst op 24 november 2020, 10:59 uur

De komende jaren komen er op Centrumeiland en Strandeiland op IJburg nieuwe woonwijken. Om deze woonwijken goed bereikbaar te maken, willen we het spoor van de IJtram verlengen. U kunt tot en met 30 december uw mening geven over de plannen.

Bestemmingsplan
We hebben een concept bestemmingsplan IJtram, Pampuslaan gemaakt. Dit nieuwe bestemmingsplan maakt de aanleg van het tramspoor in de middenberm mogelijk vanaf de huidige keerlus tot aan de nieuwe brug 2060. Dat is de eerste brug tussen Haveneiland en Centrumeiland. In de bestemmingsplannen voor Centrumeiland en Strandeiland is het tramspoor opgenomen.


Meer geluid
Door de aanleg van de nieuwe woonwijken, wordt er meer verkeer verwacht. Dit zorgt voor meer geluidsoverlast. We nemen maatregelen om de geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken. In de Wet geluidhinder staat welke geluidsnormen waar gelden. Door het tramspoor te verlengen, wordt de norm niet overal gehaald. We moeten dit vastleggen in een ontwerpbesluit hogere waarden wet geluidhinder. Bewoners van de woningen waarvoor dit geldt, worden hierover geïnformeerd.


Vervolg
De binnengekomen reacties worden gebundeld en beantwoord in de zogenaamde Nota van Beantwoording. Bewoners die een vraag hebben gesteld of een reactie hebben gekregen krijgen hierover persoonlijk bericht. Het definitieve bestemmingsplan en de Nota van Beantwoording worden daarna ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit is naar verwachting in februari/maart 2021.


Meer informatie:

Doelgroep
Volwassenen
Illustration
 
Deel dit: