Project

Hallo IJburg

Geplaatst op 1 juli 2011, 00:00 uur

Bij een van de eerste bijeenkomsten van IJburgDroomt-IJburgDoet in 2010 kwam het idee naar boven om een online-platform te ontwikkelen waarmee de onderlinge communicatie tussen bewoners, ondernemers en andere partijen op IJburg kan worden versterkt. Een groepje bewoners is hiermee aan de slag gegaan en daar is Hallo IJburg uit ontstaan. Het platform is sinds mei 2012 actief.

In 2014 is een nieuwe module toegevoegd "Kompas op IJburg", waarmee bewoners ook over hun wensen t.a.v. de doorontwikkeling van IJburg konden communiceren. In 2016 is gestart met het opstellen van de gemeentelijke gebiedsplannen op Hallo IJburg.

Inmiddels hebben meer dan 5000 mensen een account op Hallo IJburg. Elke week wordt een nieuwsbrief aan bijna 3000 geinteresseerden verzonden. Het platform waarmee Hallo IJburg is ontwikkeld, wordt inmiddels ook in andere wijken van Amsterdam en in andere steden gebruikt. Zie www.gebiedonline.nl.

Illustration