Project in gebiedsplan 2019

Herprofilering Zuider IJdijk tussen Pompgemaal en Amsterdamse Brug (camping Zeeburg)

Geplaatst op 31 oktober 2018, 08:31 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - IJburg en Zeeburgereiland

VOORLOPIG BESLUIT: Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2019 - IJburg en Zeeburgereiland

ARGUMENTATIE:
Het stuk “vergeten” dijk is recent onder de aandacht gebracht van de directie V&OR en het project Dijkverzwaring Baaibuurt. Er wordt budget vrijgemaakt om het stukje dijk opnieuw in te richten als onderdeel van het project Dijkverzwaring Baaibuurt. Hierbij zal aansluiting worden gezocht bij de inrichting van de overige dijkgedeelten.

In 2019 wordt de bestrating van de Zuider IJdijk vanaf de Amsterdamse Brug tot aan het Pompgemaal vernieuwd en heringericht, vanwege de noodzaak voor verhoogde dijken aldaar.
De bestrating van de Zuider IJdijk-Diemerzeedijk tussen camping Zeeburg en IJburg is al vernieuwd, met vrijliggend wandelpad.
Het tussenliggende stukje straat van de Zuider IJdijk, slechts 150 meter, wordt niet aangepakt, terwijl de toestand aldaar zorgwekkend is.
Er is geen vrijliggend fietspad, een wandelpad is volledig afwezig, de bestrating is erbarmelijk, terwijl er dagelijks veel verkeer over deze dijk gaat (bewoners, werkverkeer, lopende campinggasten van en naar de tram, bezoekers van de jachthavens). Naar aanleiding van de vele auto-inbraken heeft de politie een veiligheidsscan gemaakt over dit gebied. Herinrichting zou de veiligheid aantoonbaar verbeteren.
Conclusie: richt dat laatste stukje straat van de dijk ook netjes in en zorg dat de Zuider IJdijk daarmee veilig wordt.

Gewenst resultaat Een heringerichte Zuider IJdijk met vrijliggend wandelpad en gemarkeerd fietspad waardoor de veiligheid van de gebruikers gewaarborgd is.
Illustration
 
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Goede verkeersveiligheid realiseren (?)
Deel dit:
1 project-update

Toon Weijenborg

30-jun-2019 14:06
Project niet gerealiseerd

Tot op heden (juni 2019) is er nog niets gebeurd. Ook heb ik geen idee wie er binnen de gemeente verantwoordelijk is/wordt voor de realisatie van dit project
0

Open de update in eigen pagina
8 reacties

Pieter Neuvel

Ja
vr 9 november 2018 04:44

Johan Vlug

Ja: Het is eigenlijk jammer dat de Dimerzeedijk stukje bij beetje is heringericht. Belangrijk is dat de fietsers, wandelaars en joggers nr 1 zijn en de auto's gast.
di 13 november 2018 14:49

Stefan Carpentier

Ja
wo 21 november 2018 20:37

Linda Vosjan

Ja
ma 26 november 2018 09:47

Marinus Knulst

Ja
za 1 december 2018 14:00
Wil je reageren? Meld je dan aan.