Projectvoorstel voor gebiedsplan 2019
Idee

Zeeburgereiland Connect

Geplaatst op 30 oktober 2018, 19:36 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - IJburg en Zeeburgereiland
VOORLOPIG BESLUIT:
Dit project wordt niet voorgedragen voor het concept Gebiedsplan 2019 - IJburg en Zeeburgereiland

ARGUMENTATIE:
Het voorstel heeft focus op buurtverbinding en draagt bij aan ontwikkeling van de buurt. Wordt ondergebracht in project Verbondenheid in de Sportheldenbuurt. Kosten nog nader bezien.

Zeeburgereiland Connect richt zich op het versterken van de verbinding en samenwerking tussen buurtbewoners van diverse achtergronden; Statushouders, Nederlandse buurtbewoners en lokale formele- en informele (zorg- en welzijn) partners. Centraal verbindingsmiddel is het ophalen, verbinden en mogelijk maken van dromen voor de wijk.

Begin 2018 is via het project Common Ground een start gemaakt met het in kaart brengen van welke zorgen en wensen er leven bij de statushouders in de Sportheldenbuurt. Dit was een samenwerking tussen Stadsdeel Oost, Vluchtelingenwerk, Woningcorporatie De Alliantie, Dynamo en The Constellation (een non-profit die lokale zelfregie ondersteund).
De eerder gevoerde gesprekken met statushouders in de Sportheldenbuurt krijgen met het voorgestelde project een vervolg en daarnaast zullen we de doelgroep verbreden door samen aan de slag te gaan met evenementen in de buurt om dromen op te halen en enkele tot uitvoering te brengen.Tijd voor actie.

In opdracht van de gemeente gaat de verbinder in het verlengde hiervan aan de slag als aanjager in de wijk om een brug te slaan tussen buurtbewoners en het aanwezige aanbod van formele- en informele netwerken.

Zeeburgereiland Connect wordt in nauwe samenwerking met Stichting Elos (Uitvoerder Go Deep Game) uitgevoerd. In maart zal er met de Go Deep Game, een wijktraining, een boost gegeven worden aan samen wonen en samen leven. Een kerngroep van 15-30 deelnemers (bewoners, statushouders, professionals en evt. vrijwilligers van buiten) werken aan het versterken van samenwerking. Er wordt toegewerkt naar twee grote buurtevenementen van een middag waar iedereen samen bedenkt, voorbereid en uitvoert.

Daarnaast zal er ook samengewerkt worden met bewoners (inclusief statushouders) op IJburg, waar de afgelopen maanden rondom het wooncomplex SET een groep buurtbewoners is opgestaan die zich in samenwerking met de Gemeente Amsterdam en andere formele partners, actief inzetten in de buurt. Samen met een kernteam van 4 zeer betrokken IJburgers die deelprojecten coördineren en 40 betrokken buurtbewoners zijn er eerder succesvolle activiteiten uitgevoerd, zoals de weggeefmarkt, beachvolleybal, een storytellingavond en gezellige etentjes met de buurt.

Met Zeeburgereiland Connect willen we verder bouwen aan een grotere buurtbetrokkenheid in de wijk, met een sterkere focus op een duurzame verbinding tussen nieuwe Amsterdammers en hun buurtgenoten.

Gewenst resultaat 
Doel van Zeeburgereiland Connect is het laten groeien van een duurzame kern van betrokken buurtbewoners op Zeeburgereiland en er wordt aangehaakt bij de actieve buurtdynamiek van IJburg. De kern zal bestaan uit een gemixt gezelschap van statushouders met een diverse culturele achtergrond en buurtbewoners met een Nederlandse achtergrond.

Een informeel ondersteunend netwerk van buurtbewoners die activiteiten in de buurt faciliteren en buurtinitiatieven ontplooien om zo een bijdrage te leveren aan een duurzame en sociale wijk. Het resultaat is een aanbod van buurtinitiatieven die goed bij de belevingswereld van de bewoners (mix van verschillende culturen) uit de wijk past, omdat zij zelf de bedenkers en organisatoren zijn.

Planning:

Periode tussen januari - september 2019:   

In het eerste kwartaal wordt er, vanuit de functie verbinder in de wijk, actief geworven voor een (groeiende) kern van betrokken buurtbewoners. Naast individuele contactmomenten wordt er (verspreid over de 9 maanden) in 10 bijeenkomsten gewerkt aan het inzichtelijk maken en afmaken van deze zin: ‘Mijn Droom voor Zeeburgereiland is…’ De resultaten van deze sessies worden gedeeld met andere buurtbewoners via online platformen en posters in de buurt, om nog meer betrokkenheid uit de buurt te stimuleren. In maart vindt de Go Deep Game plaats in 5-tal sessies streven we naar zo veel mogelijk waar te maken van deze dromen d.m.v. leggen van verbindingen, maar vooral door deze vorm te geven tijdens twee buurtevenementen in maart 2019 en tijdens burendag in september 2019.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Financiële dekking:
  • Gebiedsbudget: 6.000,00 - Specificering: Huur ruimte voor 10 bijeenkomsten:€2000 Onkosten programmering:€1700 Communicatie/pr:€800 Budget voor 2 events in maart en september(burendag):€1500
Deel dit:
Laatste 5 reacties Toon alle 8 reacties

iSiZ iSiZ

vr 2 november 2018 15:00
Ja

Jeske Rutgers

ma 5 november 2018 17:48
Ja

C D

wo 14 november 2018 17:50
Ja

Sander Wennekes

do 15 november 2018 06:26
Ja: Mooi project. Gezien bij Set op IJburg hoe dit werkt. Win-win situatie voor allen.

Stella Groen

do 13 december 2018 14:34
Goed om te verbinden met het welzijnswerk/Dynamo op Zeeburgereiland (en IJburg)! Isiz en ik hebben al volop contact :)