Projectvoorstel voor gebiedsplan 2019

Het Martien Schaaperhuis verbindt zich met IJburg

Geplaatst op 30 oktober 2018, 15:19 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - IJburg en Zeeburgereiland

VOORLOPIG BESLUIT

Dit project wordt niet voorgedragen voor het concept Gebiedsplan 2019 - IJburg en Zeeburgereiland


ARGUMENTATIE:
Dit project is vorig jaar toegekend. Het is niet de bedoeling om in het gebiedsplan structurele kosten op te nemen.

Inleiding
Het Martien Schaaperhuis biedt onderdak aan kwetsbare burgers met een psychiatrische kwetsbaarheid die de potentie hebben om door te stromen naar een zelfstandige woning.
Onze voorziening biedt onderdak aan 60 bewoners en daarnaast beschikken wij over 3 groepswoningen (10 bedden) voor mensen die reeds een stap verder zijn in hun ontwikkeling maar nog wel begeleid worden door begeleiders van HVO Querido.
Wij streven er met onze bewoners, ook IJburgers, naar om zo veel mogelijk deel te nemen aan de IJburgse samenleving en te participeren in initiatieven in de wijk. Wij zijn van mening dat dit bijdraagt aan destigmatisering en positieve beeldvorming van onze bewoners.

Resultaat huidige samenwerking
Wij zijn een jaar geleden gestart met samenwerking met IJburg tv.
Bewoners van het Martien Schaaperhuis hebben onder begeleiding van IJburg tv reportages gemaakt waarbij zij zowel voor als achter de schermen actief waren.
De groepsgrootte is wisselend, van 2 tot 6 deelnemers per week.
Bewoners krijgen coaching, ondersteuning en training verzorgd door IJburg tv. Zij hebben diverse vaardigheden aangeleerd zoals het gebruiken van een camera (cameratechniek), interviewtechnieken en het bedenken van items.
Het project is een mooi middel gebleken om Martien Schaaperhuis bewoners te verbinden met de IJburgse samenleving door bijvoorbeeld een item te maken over overlast in verband met grof vuil op straat of een item over een optreden van een Martien Schaaperhuis bewoner tijdens "de Kerstbak" in Vrijburcht.
Hiermee kunnen bewoners zich op een positieve manier profileren op IJburg.

Deelname aan het project heeft een zichtbaar effect op het gevoel van eigenwaarde van MSh bewoners. De positieve bekrachtiging die voortkomt uit hun participatie in dit project verstevigt hun positie in de samenleving en draagt bij aan het vergroten van hun zelfredzaamheid.
Het hebben van dagbesteding is een voorwaarde voor het wonen in het Martien Schaaperhuis. Wij hechten er waarde aan dat bewoners, afhankelijk van hun kwaliteiten en interesses een zinvolle daginvulling hebben.
Helaas is het aantal aanbieders voor dagbesteding of dagactiviteiten op IJburg beperkt en doen veel bewoners van de woonvoorziening hun dagbesteding in andere delen van de stad. Daarbij werkt de te overbruggen afstand vaak als drempel. De samenwerking met IJburg tv vormt een mooie aanvulling op het (beperkte) bestaande aanbod op IJburg op het gebied van dagactiviteiten/dagbesteding.

Om de continuïteit en de financiering van deze samenwerking te borgen hebben we vanuit HVO Querido, afdeling dagbesteding, onderzocht of IJburg tv een officiële onderaannemer kan worden van HVO Querido zodat zij aangemerkt worden als dagbestedingsaanbieder. Helaas kon, mede vanwege de schaalgrootte, niet aan de eisen voor onderaannemer schap worden voldaan. Tegelijkertijd zien wij dat het aanbod vanuit IJburg tv uniek is en aansluit bij de wensen, kwaliteiten en interesses van bewoners van het Martien Schaaperhuis.

Gewenst resultaat Gewenst resultaat 2019
Voor het jaar 2019 willen wij de samenwerking met IJburg tv continueren.
Ons doel is om Martien Schaaperhuis bewoners te blijven verbinden met IJburg door hen deel te laten nemen aan het samenwerkingsproject met IJburg tv. Deelnemers kunnen op basis van hun eigen interesses en vaardigheden een bijdrage leveren. Dit kan op het gebied van muzikale ondersteuning bij items, cameratechniek, interview techniek en bedenken van nieuwe items.

Illustration
 
Bijdrage aan de prioriteiten:
Financiƫle dekking:
  • Gebiedsbudget: 7.500,00 - De geschatte kosten voor continuering van het project zijn voor 2019, 10.000 euro. Wij vragen het stadsdeel om een bijdrage van 7500 euro. 2500 euro kan vanuit het Martien Schaaperhuis worden bekostigd.
Deel dit:
12 reacties

Melanie Schram

Ja
do 8 november 2018 14:58

Patrick Richter

Ja
do 8 november 2018 15:05

Thea Richter-Pruim

Ja
di 13 november 2018 16:02

Suzanne Spliethoff

Ja
vr 16 november 2018 17:00

Linda Vosjan

Ja
za 24 november 2018 10:31
Wil je reageren? Meld je dan aan.